Грантова активність кафедри маркетингу

Науково-дослідні роботи за замовленням МОН України

 • «Економіко-математичне моделювання та технології управління транскордонною енергобезпекою в умовах воєнних дій та післявоєнного відновлення», (№ д/р 0123U101920), 2023-2025 р. Виконавці від кафедри: Чигрин О.Ю., Білан Ю.В., Олефіренко О.М., Старченко Л.В.
 • "Інноваційні трансформації в енергетиці для сталого розвитку та національної безпеки: smart-технології та екологічна відповідальність" (№ д/р 0122U000788, 2022-2024 рр.) Керівник Чигрин О.Ю. Виконавці від кафедри: Люльов О.В., Квілінський О.С.
 • "Квадроцентрична рекурсивна модель детінізації економіки України для зростання її макроекономічної стабільності" (№ д/р 0120U104798, 2020.02/0238, фінансування - Національний Фонд Досліджень України, 2020-2021 рр.). КерівникЛюльов О.В. Виконавці від кафедри:  Квілінський О.В.
 • "Стохастичне моделювання дорожньої карти гармонізації вітчизняних та європейських стандартів регулювання енергетичного ринку на шляху переходу до циркулярної та вуглецево-нейтральної економіки" (№ д/р 0120U104807, ID 2020.02/0231, фінансування - Національний Фонд Досліджень України, 2020-2021 рр.). Керівник: Пімоненко Т.В.
 • "Економіко-математичне моделювання та прогнозування впливу COVID-19 на розвиток України у загальнонаціональному та регіональному контекстах: фактори громадського здоров’я та соціо-еколого-економічні детермінанти" (2020.01/0181, фінансування - Національний Фонд Досліджень України, 2020 рр.) Виконавці від кафедри: Люльов О.В. 
 • "Оптимізація та автоматизація процесів фінансового моніторингу для зростання інформаційної безпеки України" (2020.01/0185, фінансування - Національний Фонд Досліджень України, 2020-2021 рр.). Виконавці від кафедри: Люльов О.В., Квілінський О.В.
 • «Моделювання механізмів мінімізації розривів енергоефективності в контексті Цілей сталого розвитку: комунікативна мережа взаємодії стейкхолдерів» (№ д/р 0120U102002), 2020-2022 р. Керівник: Білан Ю.В. Виконавці від кафедри:  Люльов О. В., Чигрин О. Ю., Пімоненко Т. В., Ус Я. О., Решетняк Я. В., Коробець О. М., Саєнко М. С.
 • «Форсайт-прогнозування стійкості національної економіки: від соціо-еколого-економічних протирічь до конвергентної моделі» (№ д/р 0117U003932), 2017-2020 р. КерівникЛюльов О.В. Виконавці від кафедри: Пімоненко Т.В., Ус Я.О., Решетняк Я.В. 
 • «Каузальне моделювання колаборації стейкхолдерів при чистому виробництві: узгодження соціо-еколого-економічних протиріч» (№ д/р 0119U101860). КерівникЧигрин О.Ю. Виконавці від кафедри: Пімоненко Т.В.  
 • «Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем» (№ д/р 0106U001939). Виконавці від кафедри: Люльов О.В. 
 • «Фундаментальні основи забезпечення стійкого розвитку при переході до інформаційного суспільства» (№ д/р 0108U000670). Виконавці від кафедри: Люльов О.В. 
 • «Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів» (№ д/р 0109U004803). Виконавці від кафедри: Люльов О.В.
 • «Фундаментальні основи формування екологічно орієнтованих механізмів реалізації соціально-економічного потенціалу в умовах інформаційного суспільства» (№ д/р 0111U002149) Виконавці від кафедри: Люльов О.В.
 • «Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів як елементу процесоорієнтованої системи управління на виробничому підприємстві» (№ д/р 0110U001878). Виконавці від кафедри: Люльов О.В. 
 • «Економіко-математичне моделювання механізму відновлення суспільної довіри до фінансового сектору: запорука економічної безпеки України» (№ д/р 0117U003924). Виконавці від кафедри: Пімоненко Т.В. 
 • «Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України» (№ д/р 0117U002254). Виконавці від кафедри: Пімоненко Т.В.

Європейський грант Жана Моне

«Green Campus Strategies: EU Experience for Ukrainian Universities»  2022-2025, 101085427 — GCAM — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH
Виконавці: Чигрин Олена, Васильєва Тетяна, Кириченко Костянтин, Білан Юрій, Лазненко Дмитро
 Детальніше про проект

«With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe» 2021-2024, 101048055 — AICE — ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH
Виконавці: Артем Артюхов, Юрій Волк, Тетяна Васильєва, Костянтин Кириченко, Ольга Люта
Детальніше про проєкт

«EU policy for SMEs: perspectives and challenges for Ukraine» 2020-2023, 619999-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE
Виконавці: Пімоненко Т.В., Люльов О.В.
Детальніше про проєкт


«EU Carbon-free economy: best practices for Ukraine» 2020-2023, 620232-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE
 Виконавці: Чигрин О.Ю., Пімоненко Т.В., Ус Я.О.
Детальніше про проєкт

Можливості та виклики торгівлі з ЄС для України 2016-2019 рр., 573581-EPP-1-2016-1-UAEPPJMO-MODULE 

У рамках реалізації модуля передбачено проведення наступних курсів (модулів): "Європейська економіка та торгівельна політика ЄС"; "Основи європейської економіки та торгівельної політики". 

Виконавці від кафедри маркетингу: Пімоненко Т.В., Люльов О.В., Чигрин О.Ю.

 Детальніше про проект

Швейцарський національний науковий фонд (SNF)

 • "Підвищення енергетичної безпеки шляхом швейцарсько-українсько-естонського інституційного партнерства" у рамках програми кооперації між Швейцарією та країнами Східної Європи, SCOPES IZ74Z0_160564

Виконавець від кафедри маркетингу: Пімоненко Т.

 • "Кейс-методи викладання навчальних курсів з економіки та менеджменту" у рамках програми кооперації між Швейцарією та країнами Східної Європи (2011–2014 рр.), SCOPES 2009-2012 CS
Виконавець від кафедри маркетингу: Білан Ю.

Україно-литовський проект

«Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні» на 2016-2017 роки

Виконавці від кафедри: Чигрин О.Ю., Пімоненко Т.В.

Індивідуальні гранти на наукові стажування

Стипендіат програми Fulbright:

 • к.е.н., доц. Пімоненко Т.В. (2019, 3 місяці) – Сейлемський державний університет (штат Массачусетс, США)

 Erasmus+:

 • д.е.н., доц. Люльов О.В. (2015, 2 тижні) – Bath Spa University (Бат, Великобританія);
 • д.е.н., доц. Люльов О.В. (2016, 1 тиждень) – Університет Екології та Менеджменту у Варшаві (Варшава, Польща);
 • к.е.н., доц. Пімоненко Т. В. (2018, 1 тиждень) – Університет Тарту (Тарту, Естонія). 
 • аспіранти Ус Я. О. та  Решетняк Я. В. (2019, 1 тиждень) - «Посередництво та урегулювання конфліктних ситуацій» (Вайоц Дзор, Арменія). 
 • аспірант Ус Я. О. (2019, 1 тиждень) –  міжнародна літня школа «Комунікаційні навички в освіті» (м. Домброва-Гурнича, Польща). 

Стипендія Латвійського уряду

 • к.е.н., доц. Пімоненко Т. В. (2018-2019, 2 місяці) – Ризький технічний університет (Рига, Латвія)
 • аспірант Ус Я.О. (2020-2021, 10 місяців) – Ризький технічний університет (Латвія)

Стипендіат програми Словацького уряду 

 • к.е.н., доц. Пімоненко Т. В. (2017 р., 1 місяць) – Університет Матея Бела в Банська-Бистріца (Банська-Бистріца, Словаччина)

Стипендіати «Технічного та економічного співробітництва Республіки Індія» (ITEC)

 • к.е.н., доц. Чигрин О. Ю. (2017, 3 тижні) – Інституті енергії та ресурсів (Нью-Делі, Республіка Індія).
 • к.е.н., доц. Пімоненко Т. В. (2018, 3 тижні) – Інституті енергії та ресурсів (Нью-Делі, Республіка Індія).