Науковий ступінь, звання:

Кандидат економічних наук

Посада:

Заступник завідувача кафедри з методичної роботи, старший викладач

Основні дисципліни:

Маркетингова товарна політика
Інформаційні системи в маркетингу
Управління клієнтським досвідом
Основи біржової діяльності
Управління продажами та збутом
Еmail-marketing
Логістика

Наукові інтереси:

Відновлювальні джерела енергії, вуглецево-нейтральна економіка, зелена енергетика

Наукові проекти:

Старший науковий співробітник. «Зелене інвестування: коінтеграційна модель трансмісійних ESG-ефектів у ланцюзі «зелений бренд України – соціальна відповідальність бізнесу» (№ д/р 0121U100468), Всеукраїнський. Сумський державний університет/МОН України, 2021-2023 рр.
Цивільно-правовий договір, «Трансфер зелених інновацій в енергетиці України: мультиплікативна стохастична модель переходу до вуглецево-нейтральної економіки» (Міністерство освіти і науки України, № д/р 0122U000769), 2022-2024 рр. Авторський внесок: систематизація аналітичних матеріалів щодо функціонування ринку енергоінновацій.
Цивільно-правовий договір, «Імітаційне моделювання траєкторії впливу поведінкових атракторів на макроекономічну стабільність транспарентності та суспільної довір» (Міністерство освіти і науки України, № д/р 0121U100469), 2021-2023 рр. Авторський внесок: систематизація аналітичних даних для визначення траєкторій впливу поведінкових атракторів на макроекономічну стабільність.
Цивільно-правовий договір, «Інноваційні трансформації в енергетиці для сталого розвитку та національної безпеки: smart-технології та екологічна відповідальність» (Міністерство освіти і науки України, № д/р 0122U000788), 2022-2024 рр. Авторський внесок: систематизації розвитку енергетичної галузі національної економіки в умовах глобальних та локальних безпекових викликів при переході до кліматично нейтральної економіки. 

Освіта та досвід роботи:

2023 - сертифікат володіння англійською мовою рівня B2.
2014-2020
– Сумський державний університет, кафедра економіки та бізнес-адміністрування, аспірантура, спеціальність 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством.
2011-2014 - Сумський державний університет, напрям підготовки «Правознавство», молодший спеціаліст. 
2013-2014 - Сумський державний університет, напрям підготовки «Економіка підприємства» за кваліфікацією спеціаліст. 
2009-2013 - Сумський державний університет, напрям підготовки «Економіка підприємства», бакалавр. 

Міжнародні програми та стажування

2016 рікстажування в літній школі Web Science’16 (університет Кобленц-Ландау, Німеччина).
2013 рік - стажування в Польщі (м. Бельсько-Бьяла).
2012 рік - стажування в Болгарії (м. Варна, м. Бургас).

Досягнення:

2015 - Дипломом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємства».