Науковий ступінь, звання:

кандидат технічних наук, доцент

Посада:

Доцент кафедри маркетингу

Наукові інтереси:

академічна і дослідницька доброчесність, якість освіти, трансфер технологій, захист прав інтелектуальної власності

Основні дисципліни:

Академічна і дослідницька доброчесність,
Якість освіти,
Трансфер технологій,
Захист прав інтелектуальної власності,
Методологія та методи наукових досліджень

Наукові проекти:

“BUP Teachers course on ESD in Higher Education”,  Baltic University Program,  Åbo Akademi University (Finland,2018-2019).
“Introduction of Academic Integrity Requirements into the Educational Process  in Colleges and Technical Schools”, Посольство США в Україні(2018-2019).
“Development of new electronic instruments for academic integrity promotion in Ukrainian Universities”,   Посольство США в Україні,  Міжнародний фонд досліджень освітньої політики(2018-2019)
“Сприяння реформам у вищій освіті України з погляду розвитку академічної доброчесності”,  Міжнародний фонд “Відродження"(2018 по т.ч.).
“Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції в вищій освіті”,  Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, Міжнародний фонд “Відродження"(2018 по т.ч.).
“Exceptional  Ethics and  Academic Integrity in Scientific Research and Teaching”, Stefan cel Mare University from Suceava (Romania,2018).
“Innovative university management”, Masaryk University  (Czech Republic,2018).
“Current Challenges of Local and Regional Development”, Baltic University Program, Adam Mickiewicz University (Poland,2018).
“Information-analytical project on implementation of the principles of academic integrity and the development of scientific bases massive open online course “Academic integrity”, British Council in Ukraine(2017).
“Academic Integrity in the U.S.”, George Washington University,  University of Pittsburgh ,  Duquesne University, Carnegie Mellon University, University of Utah, Brigham Young University, Utah Valley University,  Western Governors University, Northeastern University, University of Massachusetts Boston, Suffolk University, Massachusetts Institute of Technology (USA,2015).
“Modernizing higher engineering education in Georgia, Ukraine and Uzbekistan to meet the technology challenge”,  KTH Royal Institute of Technology,  Stockholm (Sweden,2014-2017).
“Innovation University and Leadership”, Warsaw University (Poland,2014).

Освіта та досвід роботи:

09.2020-по т.ч.: доцент, кафедра маркетингу, Сумський державний університет, Суми, Україна.
09.2006-08.2020:
 асистент, старший викладач, доцент, кафедра процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв, Сумський державний університет, Суми, Україна.
09.2010-08.2020: член робочої групи з питань проведення педагогічного експерименту та розроблення інноваційних освітніх програм для студентів інженерних спеціальностей, Сумський державний університет, Суми, Україна.
09.2011-08.2012: заступник декана факультету підвищення кваліфікації та педагогічних інновацій, Сумський державний університет, Суми, Україна.
09.2013-02.2018: заступник проректора з наукової роботи, Сумський державний університет, Суми, Україна.
09.2013-02.2018: начальник Центру науково-технічної та економічної інформації, Сумський державний університет, Суми, Україна.
01.2016- по т.ч.: координатор проекту Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project в Сумському державному університеті, Суми, Україна.
01.2016-12.2018: голова підкомісії 303 «Академічна доброчесність», Міністерство освіти і науки України, Київ, Україна.
05.2018- по т.ч.: керівник Групи сприяння академічній доброчесності, Сумський державний університет, Суми, Україна.
06.2018- по т.ч.: член робочої групи з дослідницької доброчесності (Research Integrity), European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers, Brussels, Belgium.
01.2019- по т.ч.: член Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти, Київ, Україна.
2019: старший дослідник 161 – «Хімічні технології та інженерія», Сумський державний університет, Суми, Україна.
2014: міжнародний інженер-педагог (IGIP International Engineering Educator - Ing.Paed.IGIP) International Society for Engineering Pedagogy, Brussels, Belgium.
2013: доцент кафедра «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв»,   Сумський державний університет, Суми, Україна.
2009: кандидат технічних наук "Процеси та обладнання хімічної технології",  Сумський державний університет, Суми, Україна.

Міжнародні програми:

Стажування в Інституті розвитку міжнародної співпраці “Modern Marketing Research: Cognitive Technologies”, 150 годин (м. Познань, Польща,15.09-15.10.2020).
Членство в міжнародних організаціях:

International Association of Engineers (IAENG)
International Association of Online Engineering (IAOE)
International Society for Engineering Pedagogy(IGIP)
Institute  of  Research  Engineers  and Doctors  (theIRED)

Контакти

40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Тел.: 0542 687 935
Fax: 0542 687 952
Email: info@kmm.sumdu.edu.ua

Image
Image