Науковий ступінь, звання:

кандидат економічних наук, доцент

Посада:

Доцент, заступник завідувача кафедри із заочної та дистанційної форми навчання

E-mail: n.letunovska@biem.sumdu.edu.ua 
n.letunovska@kmm.sumdu.edu.ua 

Тел.: +38 0542 687-954
Кабінет  Г-603

Дисертація 

Автореферат дисертації

 

Наукові інтереси:

регіональні поведінкові патерни, інструменти маркетингу територій, інноваційно-маркетингові детермінанти формування здорового регіону, забезпечення інвайронментальної безпеки, промоція здорового способу життя.

Наукові проекти:

 1. «Соціально-економічне відновлення після COVID-19: моделювання наслідків для макроекономічної стабільності, національної безпеки та резільєнтності громад» (№ д/р 0122U000778), Міністерство освіти і науки України, 2022-2024 рр.
 2. «Вплив  COVID-19 на трансформацію системи медико-соціального забезпечення населення: економічні, фінансово-бюджетні, інституційно-політичні детермінанти» (Міністерство освіти і науки України, науково-дослідна тема № 0122U000781)
 3. «Економіко-математичне моделювання та прогнозування, розроблення методологічних та методичних засад створення дорожньої карти реформування системи охорони здоров’я в Україні з урахуванням поведінкових, соціальних, економічних та правових детермінант» (базове фінансування МОНУ, наказ від 16.04.2021 р. №434, Договір БФ/24-2021).
 4. НДР «Каузальне моделювання колаборації стейкхолдерів при чистому виробництві: узгодження соціо-еколого-економічних протиріч» (№ДР 0119U101860), 2019-2021 р.   
 5. НДР «Стохастичне моделювання дорожньої карти гармонізації вітчизняних та європейських стандартів регулювання енергетичного ринку на шляху переходу до циркулярної та вуглецево-нейтральної економіки» (№д/р 0120U104807, ID 2020.02/0231; 2020-2021 рр.)
 6. НДР «Форсайт-прогнозування стійкості національної економіки: від соціо-еколого-економічних протиріч до конвергентної моделі» (№ДР 0117U003932), 2019 р.
 7. НДР «Механізм управління формуванням стратегій випереджаючого інноваційного розвитку промислових підприємств» (№ ДР 0117U003928), 2017-2019 рр.
 8. «Застосування маркетингу та інноватики в різних сферах діяльності» (№ д/р 0116U006359), 2016-2018 рр.
 9. «Дослідження маркетингового середовища та інфраструктури промислових підприємств» (№ д/р 0112U008149), 2014-2015 рр.

Рецензент:

«Marketing and Management of Innovations» (WoS index);
«European Journal of Management Issues (фахове видання категорії «Б»).

Освіта та досвід роботи:

З 04.05.23 р. - т.ч.: член European Marketing and Management Association (EUMMAS).
2023 р.:
 участь в україно-ізраїльському проєкті «Україна без хронічного болю» спільно з колегами 
з Інтегративної лабораторії iPanLAB Хайфського університету (Ізраїль).
2021 р.: координатор освітньо-промоційного проєкту «Будь експертом з невгамовними», ініційованого кафедрою маркетингу Сумського державного університету. 
2021 р. – т.ч.: член Центру підтримки бізнесу в Сумській області від Європейського банку реконструкції та розвитку.
2021 р. – по т.ч.: координатор освітньо-промоційного проєкту «Будь експертом з невгамовними», ініційованого кафедрою маркетингу Сумського державного університету.
2021 р. – по теперішній час: член Науково-навчального центру маркетингових досліджень Сумського державного університету
Травень 2020 р. – т.ч.: член громадської організації «Українська асоціація маркетингу»
2020-вересень 2022 р.- Managing Editor журналу "Health Economics and Management Review". 
09.02.2021 р.: присвоєно вчене звання доцента кафедри маркетингу (рішення атестаційної колегії від 09.02.2021 р.; АД №006810).
27.10-02.11.2020 р. програма підвищення кваліфікації "Медійність та інтерактивність як основи успішних навчальних методик" (свідоцтво СП №05408289 / 2210-20).
05.07.2020 - по т.ч. - член European Organization of Scientific Research and Doctoral Studies.
25.02.2016 - Диплом кандидата економічних наук –  (ДК № 033935) за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема «Управління потенціалом об’єктів соціальної сфери промислових підприємств».
2012-2015 – Аспірантура при кафедрі маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету.
2011-2012 – Сумський державний університет, Факультет економіки і менеджменту. Спеціальність «Маркетинг». Диплом магістра з відзнакою. Кваліфікаційна робота магістра захищена англійскою мовою.
2007-2011 – Сумський державний університет, Факультет економіки і менеджменту. Спеціальність «Маркетинг». Диплом бакалавра з відзнакою.
2016р. – червень 2020 р. – директор у ТОВ «Майнхаус» (м. Суми). 
2020 р. – організатор секції Міжнародної конференції USAR International (з публікаціями статей у наукометричних базах Scopus та Web of Science).
2020 р. - Managing Editor журналу "Health economics and Management Review".
2015-2018 р. – провідний розробник & керівник проектної групи в компанії «Агентство Діс Інвест» (м. Херсон): консультування з питань комерційної діяльності та управління.
04.05-04.11.2016 р.: стажування на Товарно-сировинній біржі «Сумська ресурсна біржа»; напрям «Біржова діяльність», тема: «Товарна біржа. Валютний ринок. Ринок цінних паперів. Біржа праці», (посвідчення № 2561 від 09.11.2016 р.).
2011 р.: пройдений сертифікований курс «Використання прикладного рішення «1С: Бухгалтерія 8 для України» (свідоцтво №2110062539139 від 17.10.2011 р.).

Міжнародні грантові проєкти:

 1. «Дослідження впливу проектів Програми розвитку ООН на соціальний капітал місцевих громад» (Програма розвитку ООН в Україні, 2013 р.).
 2. «Наше суспільство: обговорювати та домовлятися через інтереси та компроміси» (CIVIC, 2014 р.).
 3. «Адвокація права на освіту внутрішньо переміщених осіб у сумських ВНЗ» (МФ «Відродження», 2014 р.).
 4. «Реформи з децентралізації: кроки, перспективи, очікувані результати» (Швейцарсько-український проект DESPRO, 2015 р.).
 5. «Превенція конфліктів в сучасному українському суспільстві шляхом налагодження конструктивного діалогу у студентському та академічному середовищі м. Суми» (DVV International, 2014-2015 рр.).
 6. «Громадський бюджет – спільний успіх активних громадян та відкритої влади» (Фундація польсько-української співпраці PAUCI, 2016 р.).
 7. Jean Monnet Module 619999-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «EU policy for SMEs: perspectives and challenges for Ukraine», 2020-2023 рр.
 8. Jean Monnet Module 620232-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «EU Carbon-free economy: best practices for Ukraine», 2020-2023 рр.
 9. «Health economics and COVID-19: consequences for inclusive and sustainable development» (Чеський фонд Грантового агентства Academia Aurea, 2021 р.).
 10. «Assessment of the COVID-19 impact on vulnerable households» (організація UNDP (United Nations Development Program, 661-2021-UNDP-UKR-RFQ).
 11. Jean Monnet Module "Healthy economy and policy: Values for Ukraine", 2022-2024. 101047530 — HEPE4U— ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH (AGREEMENT NUMBER - 101047530)

Міжнародні програми:

Досягнення:

2022 р.: лауреат українського національного конкурсу «Молодий вчений року – 2021» у номінації «Маркетинг»
2019 р.:
диплом ІІІ ступеня у номінації «Контактне навчання» на конкурсі «Педагогічні інновації» СумДУ
2012 р.: 2-ге місце у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт за напрямом «Туризм» (м. Київ)