Науковий ступінь, звання:

доктор економічних наук, доцент

Посада:

Доцент, заступник завідувача кафедри із заочної та дистанційної форми навчання

Наукові інтереси:

регіональні поведінкові патерни, інструменти маркетингу територій, інноваційно-маркетингові детермінанти формування здорового регіону, забезпечення інвайронментальної безпеки, промоція здорового способу життя.

Керівництво аспірантами, докторантами та студентами:

Аспіранти:
Макаров В'ячеслав Валентинович (2023 р.п.), "Формування маркетингової конкурентної стратегії закладів медичної сфери"
Антіпіна Анастасія Олександрівна (2023 р.п.)
Моісєєв Алєксєй Васильович (2023 р.п.)
Лісовенко Дмитро Володимирович (2022 р.п.)
Оффей Фелікс Амоако (2022 р.п.)

Наукові проекти:

 1. «Соціально-економічне відновлення після COVID-19: моделювання наслідків для макроекономічної стабільності, національної безпеки та резільєнтності громад» (№ д/р 0122U000778), Міністерство освіти і науки України, 2022-2024 рр.
 2. «Вплив  COVID-19 на трансформацію системи медико-соціального забезпечення населення: економічні, фінансово-бюджетні, інституційно-політичні детермінанти» (Міністерство освіти і науки України, науково-дослідна тема № 0122U000781)
 3. «Економіко-математичне моделювання та прогнозування, розроблення методологічних та методичних засад створення дорожньої карти реформування системи охорони здоров’я в Україні з урахуванням поведінкових, соціальних, економічних та правових детермінант» (базове фінансування МОНУ, наказ від 16.04.2021 р. №434, Договір БФ/24-2021).
 4. НДР «Каузальне моделювання колаборації стейкхолдерів при чистому виробництві: узгодження соціо-еколого-економічних протиріч» (№ДР 0119U101860), 2019-2021 р.   
 5. НДР «Стохастичне моделювання дорожньої карти гармонізації вітчизняних та європейських стандартів регулювання енергетичного ринку на шляху переходу до циркулярної та вуглецево-нейтральної економіки» (№д/р 0120U104807, ID 2020.02/0231; 2020-2021 рр.)
 6. НДР «Форсайт-прогнозування стійкості національної економіки: від соціо-еколого-економічних протиріч до конвергентної моделі» (№ДР 0117U003932), 2019 р.
 7. НДР «Механізм управління формуванням стратегій випереджаючого інноваційного розвитку промислових підприємств» (№ ДР 0117U003928), 2017-2019 рр.
 8. «Застосування маркетингу та інноватики в різних сферах діяльності» (№ д/р 0116U006359), 2016-2018 рр.
 9. «Дослідження маркетингового середовища та інфраструктури промислових підприємств» (№ д/р 0112U008149), 2014-2015 рр.

Рецензент:

«Marketing and Management of Innovations» (WoS index);
«European Journal of Management Issues (фахове видання категорії «Б»);
"Sustainability", "Applied Sciences", "Logistics", "Mathematics" (MDPI publisher);
"Environment and Social Psychology" (Scopus)

Освіта та досвід роботи:

З 04.05.23 р. - т.ч.: член European Marketing and Management Association (EUMMAS).
2023 р.:
 участь в україно-ізраїльському проєкті «Україна без хронічного болю» спільно з колегами 
з Інтегративної лабораторії iPanLAB Хайфського університету (Ізраїль).
2021 р.: координатор освітньо-промоційного проєкту «Будь експертом з невгамовними», ініційованого кафедрою маркетингу Сумського державного університету. 
2021 р. – т.ч.: член Центру підтримки бізнесу в Сумській області від Європейського банку реконструкції та розвитку.
2021 р. – по т.ч.: координатор освітньо-промоційного проєкту «Будь експертом з невгамовними», ініційованого кафедрою маркетингу Сумського державного університету.
2021 р. – по теперішній час: член Науково-навчального центру маркетингових досліджень Сумського державного університету
Травень 2020 р. – т.ч.: член громадської організації «Українська асоціація маркетингу»
2020-вересень 2022 р.- Managing Editor журналу "Health Economics and Management Review". 
09.02.2021 р.: присвоєно вчене звання доцента кафедри маркетингу (рішення атестаційної колегії від 09.02.2021 р.; АД №006810).
27.10-02.11.2020 р. програма підвищення кваліфікації "Медійність та інтерактивність як основи успішних навчальних методик" (свідоцтво СП №05408289 / 2210-20).
05.07.2020 - по т.ч. - член European Organization of Scientific Research and Doctoral Studies.
25.02.2016 - Диплом кандидата економічних наук –  (ДК № 033935) за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема «Управління потенціалом об’єктів соціальної сфери промислових підприємств».
2012-2015 – Аспірантура при кафедрі маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету.
2011-2012 – Сумський державний університет, Факультет економіки і менеджменту. Спеціальність «Маркетинг». Диплом магістра з відзнакою. Кваліфікаційна робота магістра захищена англійскою мовою.
2007-2011 – Сумський державний університет, Факультет економіки і менеджменту. Спеціальність «Маркетинг». Диплом бакалавра з відзнакою.
2016р. – червень 2020 р. – директор у ТОВ «Майнхаус» (м. Суми). 
2020 р. – організатор секції Міжнародної конференції USAR International (з публікаціями статей у наукометричних базах Scopus та Web of Science).
2020 р. - Managing Editor журналу "Health economics and Management Review".
2015-2018 р. – провідний розробник & керівник проектної групи в компанії «Агентство Діс Інвест» (м. Херсон): консультування з питань комерційної діяльності та управління.
04.05-04.11.2016 р.: стажування на Товарно-сировинній біржі «Сумська ресурсна біржа»; напрям «Біржова діяльність», тема: «Товарна біржа. Валютний ринок. Ринок цінних паперів. Біржа праці», (посвідчення № 2561 від 09.11.2016 р.).
2011 р.: пройдений сертифікований курс «Використання прикладного рішення «1С: Бухгалтерія 8 для України» (свідоцтво №2110062539139 від 17.10.2011 р.).

Міжнародні грантові проєкти:

 1. «Дослідження впливу проектів Програми розвитку ООН на соціальний капітал місцевих громад» (Програма розвитку ООН в Україні, 2013 р.).
 2. «Наше суспільство: обговорювати та домовлятися через інтереси та компроміси» (CIVIC, 2014 р.).
 3. «Адвокація права на освіту внутрішньо переміщених осіб у сумських ВНЗ» (МФ «Відродження», 2014 р.).
 4. «Реформи з децентралізації: кроки, перспективи, очікувані результати» (Швейцарсько-український проект DESPRO, 2015 р.).
 5. «Превенція конфліктів в сучасному українському суспільстві шляхом налагодження конструктивного діалогу у студентському та академічному середовищі м. Суми» (DVV International, 2014-2015 рр.).
 6. «Громадський бюджет – спільний успіх активних громадян та відкритої влади» (Фундація польсько-української співпраці PAUCI, 2016 р.).
 7. Jean Monnet Module 619999-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «EU policy for SMEs: perspectives and challenges for Ukraine», 2020-2023 рр.
 8. Jean Monnet Module 620232-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «EU Carbon-free economy: best practices for Ukraine», 2020-2023 рр.
 9. «Health economics and COVID-19: consequences for inclusive and sustainable development» (Чеський фонд Грантового агентства Academia Aurea, 2021 р.).
 10. «Assessment of the COVID-19 impact on vulnerable households» (організація UNDP (United Nations Development Program, 661-2021-UNDP-UKR-RFQ).
 11. Jean Monnet Module "Healthy economy and policy: Values for Ukraine", 2022-2024. 101047530 — HEPE4U— ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH (AGREEMENT NUMBER - 101047530)

Міжнародні програми:

Досягнення:

2022 р.: лауреат українського національного конкурсу «Молодий вчений року – 2021» у номінації «Маркетинг»
2019 р.:
диплом ІІІ ступеня у номінації «Контактне навчання» на конкурсі «Педагогічні інновації» СумДУ
2012 р.: 2-ге місце у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт за напрямом «Туризм» (м. Київ)