Науковий ступінь, звання:

Доктор економічних наук, доцент

Посада:

Професор кафедри маркетингу

E-mail:  a.kwilinski@biem.sumdu.edu.ua
a.kwilinski@london-asb.co.uk 
Тел.: +38 0542 665-143, внутр. 5274
Каб. К2-126

Основні дисципліни:

Міжнародний маркетинг
Marketing distribution policy
Основи графіки та дизайну

Наукові інтереси:

стратегічний менеджмент, стратегічний аналіз, когнітивні технології у стратегічному управлінні, інформаційна економіка, економічна політика, територіальне самоврядування, економічний аналіз, стратегічний аналіз, міжнародна економіка, економіка підприємства, інноваційні системи, виробничі системи, управління розвитком, управління  якістю, рефлексивне управління.

Керівництво аспірантами, докторантами та студентами:

Аспіранти:
Буров Олексій Валерійович (2023 р.п.), "Формування маркетингової стратегії просування освітніх послуг"
Чупандіна Тетяна Сергіївна (2020 р.п.), "Маркетингове забезпечення сфери медичних послуг"
Чебан Олександр Миколайович (2022 р.п.), "Формування маркетингових стратегій розвитку підприємств на ринку інформаційних товарів і послуг"
Мараховський Андрій Вёячеславович (2020 р.п.), "Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності об'єднаних територіальних громад"
Дубіна Олексій Миколайович (2019 р.п.)
Шелєміна наталія Іванівна (2019 р.п.)

Участь у виконанні держбюджетних ндр:

Виконавець науково-дослідних робіт: 
  • «Цифровізація та транспарентність публічних, корпоративних та особистих фінансів: вплив на інноваційний розвиток та національну безпеку» (№ 0122U000774).
  • "Квадроцентрична рекурсивна модель детінізації економіки України для зростання її макроекономічної стабільності" (№ д/р 0120U104798, 2020.02/0238, фінансування - Національний Фонд Досліджень України, 2020-2021 рр.)
  • "Оптимізація та автоматизація процесів фінансового моніторингу для зростання інформаційної безпеки України" (2020.01/0185, фінансування - Національний Фонд Досліджень України, 2020-2021 рр.)
  • «Управління якістю розвитку в умовах системних дисбалансів» (№ 0114U005433);
  • «Моделі та інформаційні технології в детермінованих та стохастичних соціально-економічних системах» (№ 0116U07865);
  • «Інформаційно-комунікативне забезпечення соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації» (№ 0116U005387);
  • «Інституційні засади ефективного державного управління» (№ 0113U001262);
  • «Науково-теоретичні основи розвитку системи мотивації діяльності суб’єктів господарювання» (№ 0104U004076);
  • «Інституціональні основи формування ефективної держави в умовах трансформаційної економіки» (№ 0108U010987).

Освіта та досвід роботи:

16.12.2019 р.: диплом доктора економічних наук (ДД № 009309) зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Управління розвитком промислових підприємств в умовах інформаційної економіки».
26.06.2014: диплом кандидата економічних наук (ДК № 021926) зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Формування стратегії суб’єкта малого підприємництва в умовах мінливого зовнішнього середовища».
14.06.2000: диплом спеціаліста (МВ НХ № 006373) зі спеціальності «Економіка підприємства», Донецький національний технічний університет.
З 2019 року – по 2020 р. – доцент кафедри менеджменту та маркетингу Європейського університету (Київ, Україна). 
2020 р. – редактор спеціального випуску наукового журналу Risk and Financial Management, ISSN 1911-8074 (обліковується Web of Sciences (Emerging Sources Citation Index)).
З 2018 року – по т. ч. – головний редактор наукового журналу «Virtual Economiсs», е-ISSN 2657-4047 (Лондон, Англія).
З 2018 року – по т. ч. – член редколегії «Research Papers in Economics and Finance», е-ISSN 2543-6430 (Познань, Польща).
З 2018 року – по 2019 р. – професор, завідувач кафедри управління та інженерії виробництва та ректор Вищої школи комунікації та управління (Познань, Польща).
З 2018 року – по т. ч. – професор Лондонської академії науки і бізнесу (Лондон, Англія).
З 2017 року – по 2019 р. – експерт Парламентської групи з питань Східної Польщі Сейму Республіки Польщі (Варшава, Польща).
З 2016 року – по 2017 р. – член Комісії з питань нострифікації наукових ступенів Ради факультету економіки Державного економічного університету в м. Познань (м. Познань, Польща).
З 2016 року – по 2017 р. – член Комісії з питань міжнародної співпраці Ради факультету економіки Державного економічного університету в м. Познань (Познань, Польща).
З 2015 року – по т. ч. – президент Інституту розвитку міжнародної співпраці (Познань, Польща).
З 2015 року – по 2018 р. – ад’юнкт кафедри економічної політики та місцевого самоврядування Державного економічного університету в м. Познань (Познань, Польща).
З 2014 року – по 2015 р. – доцент кафедри міжнародної економіки Донецького національного технічного університету (м. Краноармійськ, Україна).
З 2013 року – по 2014 р. – директор ДП «Рутекс-Керам» ТОВ «Рутекс-Керам», напрямок діяльності підприємства – видобуток та продаж пластичної глини (Донецьк, Україна).
З 2011 року – по 2014 р. – керівник робочої групи з питань розвитку субконтрактингу, аутсорсингу і кластеризації в промисловій сфері Донецького регіону в рамках роботи Комітету по малому та середньому бізнесу Донецької торгово-промислової палати (м. Донецьк, Україна).
З 2007 року – по 2009 р. – заступник генерального директора Регіонального фонду підтримки підприємництва в м. Донецьку (м. Донецьк, Україна).
З 2006 року – по 2013 р. – генеральний директор ТОВ «Микс-Союз», напрямок діяльності – будівництво та девелопмент (м. Донецьк, Україна).
З 2004 року – по 2006 р. – приватний підприємець ПП Квілінський О.С. (м. Донецьк, Україна).
З 2001 року – по 2004 р. – інженер-економіст технічно-економічного відділу ВАТ «Машзавод» (м. Донецьк).

 Рецензент наукових журналів: “Journal of Risk and Financial Management,” “Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series,” “Energies,” “Research Papers in Economics and Finance,” “Strategic Entrepreneurship Journal,” “Research in World Economy,” “European Cooperation.”

Керівництво госпдоговірними науково-дослідними проєктами:

«Науковий висновок «Економічне обґрунтування щодо штучного створення обмеження подальшого сталого розвитку населеного пункту встановленням при розробленні його генеральних планів, планів зонування та детальних планів території максимально допустимої висоти (поверховості) житлової забудови від існуючих чисельності населення та класифікації» (фізична особа Гец І. В., договір № 104 від 01.06.2018 р.);

«Оцінка та розробка пропозицій покращення пошукової оптимізації сайту» (Товариствj з обмеженою відповідальністю «ДІАС ТІМ», договір № 53.19-2020.СП/01 від 16.03.2020 р.)

«Розробка сайту Конгрес-центру Сумського державного університету. SEO», 2020 р.)

Міжнародні проекти:

Виконавець міжнародного гранту Польща-Україна: «Когнитивні технології» Національного агентства академічного обміну (Сілезьська політехніка, Польща, 2019-2020 рр.)

Міжнародні програми та стажування

Наукове стажування – Сілезьська політехніка, Польща, 2020 р.

Підвищення кваліфікації:

з 2021 р. по т.ч.: член Української асоціації маркетингу (сертифікат № 684 від 17.11.2021 р.)
13.12.2021 р., Сумський державний університет, підвищення кваліфікації за накопичувальною системою, свідоцтво, СН 05408289/3636-21, обсяг: 6 кредитів ЄКТС (180 годин)
2015 р. - Сертифікат зі знання польської мови – рівень С1. Інститут післядипломного навчання Польської асоціації (м. Варшава, Польща) – курс польської мови з елементами польської історії та культури. (Варшава, Польща, 2015 р.)

Досягнення:

Подяка за вагомий вклад у розвиток добрих стосунків в духу дружби та порозуміння між Польщею та Україною  Голови Польсько-української парламентської групи Сейму Республіки Польщі (Варшава, Польща, 2017 р.).
Грамота у благословення за старанні труди на славу святої Церкви, Божою милістю смиренного Митрополита Володимира, Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви (Київ, Україна, 2010 р.)

Перелік охоронних документів:

  1. Люльов, О., Пімоненко, Т., Квілінський, О. Свідоцтво № 109778 від 25.11.2021 р. про реєстрацію авторського права на твір «Механізм виявлення причинно-наслідкових зв’язків розривів енергоефективності та рівня асинхронності державного урядування»

Інші активності (участь у громадських організаціях, спілках тощо)

з 2021 року  – по т. ч. –  член Української асоціації маркетингу (сертифікат № 684 від 17.11.2021 р.)
З 2017 року – по т. ч.
 – академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Міжнародна економіка» (Київ, Україна).
З 2014 року – по 2017 р. – член-кореспондент Академії економічних наук України зі спеціальності «Міжнародна економіка» (Київ, Україна).
З 2009 року – по 2012 р. – заступник голови Донецької обласної громадської організації «Союз малого і середнього бізнесу Донбаса» (Донецьк, Україна).

Участь у підготовці науко-аналітичної записки для Комітету з питань промислової політики та підприємництва Верховної Ради України на тему «Стратегічні сценарії модернізації промисловості України з позиції сталого розвитку та економічної безпеки»