Науковий ступінь, звання:

Доктор економічних наук, професор

Посада:

доцент кафедри маркетингу, заступник завідувача кафедри з практично-орієнтованої підготовки студентів та інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів.

Керівництво аспірантами, докторантами та студентами:

Аспіранти:
Ілляшенко Анастасія Григорівна (2021 р.п.), "Соціально-відповідальний маркетинг підприємств в умовах Індустрії 4.0"
Корнієнко Ярослав Володимирович (2022 р.п.), "Формування зеленої конкурентоспроможеності країни: маркетингові детермінанти"
Ушкалов Микола Вікторович (2022 р.п.), "Маркетингові детермінанти конкурентних стратегій корпоративних підприємств"
Давиденко Дмитро Андрійович (2023 р.п.), "Зелений маркетинг в енергетичному секторі: роль екологічної свідомості в рекламних кампаніях"

Захищено аспірантів:

Пімоненко Т.В.
Тема дисертації: "Організаційно-економічні засади екологічного аудиту в корпоративному секторі економіки".
Автореферат
Млаабдал С.М.А.
Тема дисертації: "Розвиток нафтодобувного комплексу в системі національного господарства".
Автореферат

Наукові інтереси:

екологічна економіка, маркетинг зеленого виробництва, корпоративне управління, економіка альтернативної енергетики

Наукові проекти:

Керівник НДР "Інноваційні трансформації в енергетиці для сталого розвитку та національної безпеки: smart-технології та екологічна відповідальність" (№ др 0122U000788), 2022-2024 рр.
Керівник
НДР «Каузальне моделювання колаборації стейкхолдерів при чистому виробництві: узгодження соціо-еколого-економічних протиріч» (№ др 0119U101860), 2019-2021 р.

Відповідальний секретар «Економіко-математичне моделювання та технології управління транскордонною енергобезпекою в умовах воєнних дій та післявоєнного відновлення», (№ д/р 0123U101920), 2023-2025 р.
Відповідальний секретар 
«Моделювання механізмів мінімізації розривів енергоефективності в контексті Цілей сталого розвитку: комунікативна мережа взаємодії стейкхолдерів» (№ д/р 0120U102002), 2020-2022 р. 

Співвиконавець міжнародний гранту Україна-Литва: «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні», №ДР 0116U007179 (2016 р.)

 

Освіта та досвід роботи:

27.04.2023 р.: диплом професора кафедри маркетингу (АП№005108), Сумський державний університет, м. Суми, Україна
З 2021 року по т.ч.
член Української асоціації маркетингу.
З 2021 р. по т.ч.
: член European Marketing and Management Association (EUMMAS).
З 2020 року - по т.ч. - член редакційної колегії журналу "Health Economics and Management Review"
З 2020 року – по т. ч. – член редакційної колегії наукового журналу «Innovative Marketing» (Scopus)
2019 р. - 2022 р.
 заступник директора з брендменеджменту та рекламно-інформаційної діяльності , Навчально-наукового інституту бізнесу,економіки та менеджменту імені Олега Балацького, Сумський державний університет.
2019 р. – по т. ч. доцент кафедри маркетингу, Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, Сумський державний університет.
З 2018 року - по т.ч. - член редакційної колегії журналу «Бізнес-етика та лідерство».
2018-2019рр. 
Заступник директора з міжнародної діяльності, Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, Сумський державний університет.
2006 – 2019 рр.
Доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування навчально-наукового-інституту імені Олега Балацького, Сумський державний університет.
1998–2001 рр. Аспірантура, кафедра економіки, Сумський державний університет.
1998 р.
Диплом спеціаліста “Економіка  підприємства” (СМ№10613349), Сумський державний університет.
1993–1998 рр. 
студент, економічний факультет, Сумський державний університет.

Сертифікат B2
червень 2023 р.: Дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань». Практична частина: розробка та експертиза завдань ЄФВВ предметного тесту з управління та адміністрування (червень, 2023 р, м. Київ. 1,0 ЄКТС, 30 годин).
листопад 2021 р.: Онлайн-конференція від компанії SendPulse. "Он-лайн продажі".
17-26.05.2021 р.: «Кількісні та якісні методи у роботі науковців» (СП № 05408289 / 1796-21, 1,0 ЄКТС, 30 годин, 2021 р.)
03-06.11.2020 р.: «Промоція освітніх послуг, або навіщо викладачу копірайтинг» (СП № 05408289 / 2386-20, 1,0 ЄКТС, 30 годин, 2020 р.)
1.12.2020 р.: “Strengthening scientific capacities and cooperation of Ukrainian universities in AgriSciences”

Досягнення:

1 місце на ІІ етапі Міжнародного конкурсу студентських робіт (студентки Шевченко Катерина, Рудецька Катерина, 2023 р.)
2 місце
на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» (студентка Хааг В.Х., 2021 р.)
3 місце на ІІ Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Економіка природокористування» (студент Глоба А., 2019 р.).
2 місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» (студентка Ус Я.О., 2018 р.)
2 місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» (студентка Часник Ю.М., 2013 р.)
2 місце на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Економіка природокористування» (студент Часник Ю.М., 2012 р.).
1 місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» (студенти Гібнер Л.К., Хакімова Є.Р., 2011 р.)

Міжнародні проекти:

Jean Monnet Module 101085427 GCAM — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH "Green Campus Strategies: EU Experience for Ukrainian Universities", 2022-2025 (holder)
Jean Monnet Module 620232-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «EU Carbon-free economy: best practices for Ukraine», 2020-2023 (holder)
Jean Monnet module 573581-EPP-1-2016-1-UAEPPJMO-MODULE on “EU trade opportunities and challenges for Ukraine” (co-holder)
Україно-литовський проект. «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні» на 2016-2017 роки (співвиконавець)

Міжнародні програми:

Стажування (2023 рік) в рамках КА171 ІСМ Ерасмуз проєкт «Мобільність персоналу» в Університеті Газіосманпаша (м. Токат, Турція, 14.10-22.10.2023).
Стажування (2023 рік)
в Сілезійському технологічному університету (м. Глівіце, Польща. 14-23.06.2023). Тема: "Smart Public Space in Prosument Energy Transition".
Стажування (2021 рік)
в Університеті прикладних наук ім. Станіслава Сташиця (м. Піла, Польща). Тема: «Сучасні тренди маркетингових досліджень».
Стажування (2020 рік) в Інституті розвитку міжнародної співпраці “Modern Marketing Research: Cognitive Technologies”, 150 годин (м. Познань, Польща,15.09-15.10.2020).
Стажування (2020 рік) в Інституті розвитку міжнародної співпраці, “Modern Trends in Marketing Research” (м. Познань, Польща, 03-04.2020).
Стажування (2018 рік). Центр соціологічних досліджень (м. Ігало, Чорногорія).
Тема: Цілі стійкого розвитку: проблеми та перспективи»
.
Стажування (2017 рік). Інституті енергії та ресурсів (м. Нью Делі, Індія).
Тема: «Інтегрований підхід до сталого розвитку».
Стажування (2016 рік). Парламент Ізраїлю (м. Ієрусалім, Ізраїль).
Тема: «Зелений парламент» - теоретичні та практичні питання імплементації в Ізраїлі та Україні».
Стажування (2016 рік) в Каунаському технологічному університеті "Економічні основи сталого розвитку та зелена економіка: проблеми для Литви та України".