Науковий ступінь, звання:

Доктор економічних наук, доцент

Посада:

заступник директора Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту імені Олега Балацького з бренд-менеджменту та рекламно-інформаційної діяльності;
заступник завідувача кафедри з практично-орієнтованої підготовки студентів та інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів.

Захищено аспірантів:

Пімоненко Т.В.
Тема дисертації: "Організаційно-економічні засади екологічного аудиту в корпоративному секторі економіки".
Автореферат
Млаабдал С.М.А.
Тема дисертації: "Розвиток нафтодобувного комплексу в системі національного господарства".
Автореферат

Наукові інтереси:

екологічна економіка, маркетинг зеленого виробництва, корпоративне управління, економіка альтернативної енергетики

Наукові проекти:

Керівник НДР "Інноваційні трансформації в енергетиці для сталого розвитку та національної безпеки: smart-технології та екологічна відповідальність" (№ ДР 0122U000788), 2022-2024 рр.

Керівник
НДР «Каузальне моделювання колаборації стейкхолдерів при чистому виробництві: узгодження соціо-еколого-економічних протиріч» (№ДР 0119U101860), 2019-2021 р.

Співвиконавець міжнародний гранту Україна-Литва: «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні», №ДР 0116U007179 (2016 р.)

 «Моделювання механізмів мінімізації розривів енергоефективності в контексті Цілей сталого розвитку: комунікативна мережа взаємодії стейкхолдерів» (№ д/р 0120U102002), 2020-2022 р. 

 

Освіта та досвід роботи:

З 2021 року по т.ч. член Української асоціації маркетингу.
З 2021 р. по т.ч.
: член European Marketing and Management Association (EUMMAS).
26.09.2021 р.: диплом доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема: «Маркетингові детермінанти зеленої конкурентоспроможності»
З 05.07.2020 - по т.ч. - член European Organization of Scientific Research and Doctoral Studies.
З 2020 року - по т.ч. - член редакційної колегії журналу "Health Economics and Management Review"
З 2020 року – по т. ч. – член редакційної колегії наукового журналу «Innovative Marketing» (Scopus)
2019 р. - по т. ч.
 заступник директора з бренд-менеджменту та рекламно-інформаційної діяльності , Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, Сумський державний університет.
2019 р. – по т. ч. доцент кафедри маркетингу, Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, Сумський державний університет.
З 2018 року - по т.ч. - член редакційної колегії журналу «Бізнес-етика та лідерство».
2018-2019рр. 
Заступник директора з міжнародної діяльності, Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, Сумський державний університет.
2006 – 2019 рр.
Доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування навчально-наукового-інституту імені Олега Балацького, Сумський державний університет.
2006 р. Диплом доцента з економіки (02ДЦ№011669).
2003 р.
Диплом кандидата економічних наук (ДК № 019216) зі спеціальності «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища. Тема дисертаційного дослідження: «Організаційно-економічні основи екологізації корпоративного управління».
1998–2001 рр.
Аспірантура, кафедра економіки, Сумський державний університет.
1998 р.
Диплом спеціаліста “Економіка  підприємства” (СМ№10613349), Сумський державний університет.
1993–1998 рр. 
студент, економічний факультет, Сумський державний університет.


Підвищення кваліфікації:

17.05.21 – 26.05.2021
«Кількісні та якісні методи у роботі науковців» (СП № 05408289 / 1796-21, 1,0 ЄКТС, 30 годин, 2021 р.)

03.11.2020 - 06.11.2020р.«Промоція освітніх послуг, або навіщо викладачу копірайтинг» (СП № 05408289 / 2386-20, 1,0 ЄКТС, 30 годин, 2020 р.)

Керівництво аспірантами, докторантами та студентами:


Аспіранти: Івахненко Олена Миколаївна, Рижков Віталій Анатолійович, Колесник Андрій Андрійович, Боровик Олександр Володимирович.
Докторанти: Коваленко Євген Володимирович.

Досягнення:

2 місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» (студентка Хааг В.Х., 2021 р.)
3 місце на ІІ Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Економіка природокористування» (студент Глоба А., 2019 р.).
2 місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» (студентка Ус Я.О., 2018 р.)
2 місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» (студентка Часник Ю.М., 2013 р.)
2 місце на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Економіка природокористування» (студент Часник Ю.М., 2012 р.).
1 місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» (студенти Гібнер Л.К., Хакімова Є.Р., 2011 р.)

Міжнародні проекти:

  • Jean Monnet Module 620232-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «EU Carbon-free economy: best practices for Ukraine» 2020-2023 (holder)
  • Jean Monnet module 573581-EPP-1-2016-1-UAEPPJMO-MODULE on “EU trade opportunities and challenges for Ukraine” (co-holder)
  • Україно-литовський проект. «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні» на 2016-2017 роки (співвиконавець)

Міжнародні програми:

Науково-методичні вебінари
“Strengthening scientific capacities and cooperation of Ukrainian universities in AgriSciences”( 5 days).
Стажування (2021 рік) в Університеті прикладних наук ім. Станіслава Сташиця (м. Піла, Польща). Тема: «Сучасні тренди маркетингових досліджень».
Стажування (2020 рік) в Інституті розвитку міжнародної співпраці “Modern Marketing Research: Cognitive Technologies”, 150 годин (м. Познань, Польща,15.09-15.10.2020).
Стажування (2020 рік) в Інституті розвитку міжнародної співпраці, “Modern Trends in Marketing Research” (м. Познань, Польща, 03-04.2020).
Стажування (2018 рік). Центр соціологічних досліджень (м. Ігало, Чорногорія).
Тема: Цілі стійкого розвитку: проблеми та перспективи».
Стажування (2017 рік). Інституті енергії та ресурсів (м. Нью Делі, Індія).
Тема: «Інтегрований підхід до сталого розвитку».
Стажування (2016 рік). Парламент Ізраїлю (м. Ієрусалім, Ізраїль).
Тема: «Зелений парламент» - теоретичні та практичні питання імплементації в Ізраїлі та Україні».
Стажування (2016 рік) в Каунаському технологічному університеті "Економічні основи сталого розвитку та зелена економіка: проблеми для Литви та України".

Конференції:

1. Chygryn O., Liulova L., Lyulyov O., Pimonenko T. Omnichannel Strategy as A Green Marketing Tool. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association (IBIMA). 2020. C. 8551-8562. (Scopus).
2. Chygryn O., Pimonenko T., Bilan S., Starchenko L. Digital marketing for green goods promotion: modern trends in entrepreneurship. The impact of Industry 4.0 on the level of shadow employment. International Scientific Conference on The Impact of Industry 4.0 on Job Creation. 2020. C. 160-166.

Перелік охоронних документів:

  1. Чигрин О. Ю., Люльов О. В., Пімоненко Т. В., Зябіна Є.А. №107699 від 01.09.2021 «Алгоритм обґрунтування ролі маркетингових детермінант при формуванні конкурентних переваг чистого виробництва».
  2. Чигрин О. Ю., Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №107698 від 01.09.2021 «Науково-методичний підхід інтегрального оцінювання зеленої конкурентоспроможності підприємств»
  3. Чигрин О. Ю., Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №107708 від 01.09.2021 «Науково-методичний підхід оцінки каплингу складових зеленої конкурентоспроможності підприємств».
  4. Чигрин О. Ю.Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №101215 Алгоритм оцінювання ефективності використання стратегій омніканального маркетингу для просування продукції екологічно чистого виробництва.
  5. Люльов О. В., Пімоненко Т. В., Чигрин О. Ю. №94321 «Алгоритм оцінки бренду країни як основного драйверу забезпечення макроекономічної стабільності національної економіки та сталого економічного зростання»
  6. Люльов О. В., Пімоненко Т. В., Чигрин О. Ю.  № 97999 від 11.06.2020 "Алгоритм оцінювання взаємозв’язку зеленого бренду та грінвошингу для форсайт-прогнозування стійкості"