Науковий ступінь, звання:

Доктор економічних наук, професор

Посада:

Директор Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту

Наукові інтереси:

маркетингова політика країни, імідж країни, макроекономічна стабільність, інноваційний розвиток, моделювання і прогнозування тенденцій розвитку

Основні дисципліни:

Методологія та методи наукових досліджень / Methodology and methods of scientific research;
Marketing Research
Сучасні інструменти маркетингу: чат-боти та месенджери;
Моделювання в маркетингу; 
Прибутковий SaaS-бізнес

Захищено аспірантів та докторантів:

Вакуленко Ігор
Тема дисертації: "Організаційно-економічні засади запровадження розумних енергомереж в енергетичному секторі України".
Автореферат кандидатської дисертації
Москаленко Богдан 
Тема дисертації: "Детермінанти підвищення інвестиційного потенціалу національної економіки". 
Автореферат кандидатської дисертації
Чигрин Олена
Тема дисертації: "Маркетингові детермінанти управління зеленою конкурентоспроможністю".
Автореферат докторської дисертації

Наукові проекти:

Керівник науково-дослідних робіт:
 • «Форсайт-прогнозування стійкості національної економіки: від соціо-еколого-економічних протирічь до конвергентної моделі» (№ДР 0117U003932), 2017-2020 р.
 • "Квадроцентрична рекурсивна модель детінізації економіки України для зростання її макроекономічної стабільності" (№ д/р 0120U104798, 2020.02/0238, фінансування - Національний Фонд Досліджень України, 2020-2021 рр.)
Відповідальний виконавець:
 • "Імітаційне моделювання траєкторії впливу поведінкових атракторів на макроекономічну стабільність транспарентності та суспільної довір" (№ д/р 0121U100469), 2021-2023 рр. 
Виконавець науково-дослідних робіт:
 • "Зелене інвестування: коінтеграційна модель трансмісійних ESG-ефектів у ланцюзі «зелений бренд України – соціальна відповідальність бізнесу" (№ д/р 0121U100468), 2021-2023 рр. 
 • «Моделювання механізмів мінімізації розривів енергоефективності в контексті Цілей сталого розвитку: комунікативна мережа взаємодії стейкхолдерів» (№ д/р 0120U102002), 2020-2022 р. 
 • «Інноваційні драйвери національної економічної безпеки: структурне моделювання та прогнозування» (№ 0117U003922), 2017-2020 р.)
 • "Оптимізація та автоматизація процесів фінансового моніторингу для зростання інформаційної безпеки України" (2020.01/0185, фінансування - Національний Фонд Досліджень України, 2020-2021 рр.)
 • "Економіко-математичне моделювання та прогнозування впливу COVID-19 на розвиток України у загальнонаціональному та регіональному контекстах: фактори громадського здоров’я та соціо-еколого-економічні детермінанти " (2020.01/0181, фінансування - Національний Фонд Досліджень України, 2020 рр.)
 • «Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем» (номер державної реєстрації 0106U001939);
 • «Фундаментальні основи забезпечення стійкого розвитку при переході до інформаційного суспільства» (номер державної реєстрації 0108U000670);
 • «Формування економічного механізму вирішення міжнародних екологічних конфліктів» (номер державної реєстрації 0109U004803);
 • «Фундаментальні основи формування екологічно орієнтованих механізмів реалізації соціально-економічного потенціалу в умовах інформаційного суспільства» (номер державної реєстрації 0111U002149); 
 • «Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів як елементу процесоорієнтованої системи управління на виробничому підприємстві» (номер державної реєстрації 0110U001878)

Освіта та досвід роботи:

09.02.2021: диплом професора (АП №002521) за кафедрою маркетингу Сумського державного університету
05.03.2019 р.: диплом доктора економічних наук (ДД № 008205) зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 
31.10.2014: диплом доцента (12ДЦ №040304) за кафедрою економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету
17.02.2012: диплом кандидата економічних наук (ДК 004708) зі спеціальності 08.08.04 – економіка та управління підприємствами. 
30.06.2006: диплом магістра (СМ 30365752) зі спеціальності "Фізична та біомедична електроніка", Сумський державний університет
2020-2022 рр.: стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (Постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 06 листопада 2020 року № 6)

2022:
член редколегії наукового журналу «Virtual Economics», ISSN 2657-4047 (обліковується Scopus);
2022: редактор спеціального випуску наукового журналу Frontiers in Environmental Science (SI: Sustainable Entrepreneurship: Business Models and Institutional Contexts), ISSN 2296-665X (обліковується Scopus, Web of Science Science Citation Index Expanded (SCIE));
2021: редактор спеціального випуску наукового журналу Energies (SI: Green Economics and Sustainable Management of Energy Sources), ISSN 1996-1073 (обліковується Scopus, Web of Sciences (Science Citation Index Expanded))
2020: редактор спеціального випуску наукового журналу Energies (SI: Energy Management: Economic, Social, and Ecological Aspects), ISSN 1996-1073 (обліковується Scopus, Web of Sciences (Science Citation Index Expanded))
2020: редактор спеціального випуску наукового журналу Risk and Financial Management (SI: Trends in Information Technology), ISSN 1911-8074 (обліковується Web of Sciences (Emerging Sources Citation Index)).
З 2020 року – по т. ч. – член редколегії наукового журналу «Management Systems in Production Engineering», ISSN 2450-5781 (обліковується Web of Sciences (Emerging Sources Citation Index), Scopus).
З 2018 року – по т. ч. – головний редактор наукового журналу «Маркетинг і менеджмент інновацій» (обліковується Web of Science ((Emerging Sources Citation Index)).
З 2019 року – по т. ч. член редколегії «Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series» (Польща)
З 2018 року – по т. ч. член редколегії міжнародного наукового журналу «SocioEconomic Challenges»

з 2021 р. по т.ч.: член European Marketing and Management Association (EUMMAS)
З 2020 року – по т. ч. член професійного об’єднання «European Organization of Scientific Research and Doctoral Studies»
З 2020 року – по т. ч. експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
З 2019 року – по т. ч. член Спеціалізованої вченої ради Д 55.051.06
З 2013 року – по 2019 р. заступник директора з навчально-організаційної роботи навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького
З 2012 року – по 2018 р. відповідальний секретар відбіркової комісії навчально-організаційної роботи навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького

Рецензент наукових журналів: «Energies» (Scopus, Web of Sciences (Science Citation Index Expanded)); «Sustanability» (Scopus, Web of Sciences (Science Citation Index Expanded)); «Polityka Energetyczna» (Scopus); «Problems and Perspectives in Management» (Scopus); «International Journal of Global Environmental Issues» (Scopus, WoS); «Annals of Marketing, Management and Economics»; «Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series» тощо. 

підвищення кваліфікації:

2022 - тренінг "Академічна доброчесність як рушійна сила підвищення якості вищої освіти: кейси акредитаційної експертизи" (№101048055-14-230, 0,5 ЄКТС, 15 годин, 14-16 червня 2022 р.)
2022 –
учасник онлайн-конференції від компанії SendPulse Email маркетинг
17.05.21-26.05.21 - 
«Кількісні та якісні соціологічні методи у роботі науковців» (СП №05408289/1793-21, 1,0 ЄКТС, 30 годин, 2021 р.)
11.02.2021-15.05.2021: Global Virtual Professional Development Program "Excellence in Teaching & Research" (Washington State University and Sumy State University)
22.04.2021: SciVal for researchers - grants, how to use bibliometric data in grant processes
22.04.2021: UN Sustainable Development Goals - how to analyze bibliometricindicators?
16.11.2021 - учасник онлайн-конференції від компанії SendPulse "Онлайн-продажі 5.0"
20.10.2021 - учасник онлайн-конференції E-commerce conference (Send Pulse), 2020. 

Керівництво аспірантами, докторантами та студентами:

аспіранти: Менса Сенья Мавіс,Овусу Едвард, Почкун Віталій Сергійович, Федорченко Андрій Олегович, Осеі Овусу Евелін Кума, Чжоу Юньєр
докторанти: Чигрин Олена Юріївна, Летуновська Наталія Євгенівна

студенти: призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Малюга М.С., напрям «Економіка та управління підприємствами», 2014; Шинкаренко О.А, напрям «Економіка транспорту та зв’язків; Транспортні системи», 2014; Панченко А.С. напрям «Математичні методи, моделі в економіці», 2014;  Скляр І.А. напрям «Економіка та управління підприємствами», 2015; Шинкаренко О.А. напрям «Економіка транспорту та зв’язків; Транспортні системи», 2015;  Ус Я.О. напрям «Математичні методи, моделі в економіці», 2015; Олондар А.А., Яскевич А. О. напрям «Актуальні питання співробітництва з ЄС», 2018

Керівництво госпдоговірними науково-дослідними проєктами:

«Науковий висновок «Економічне обґрунтування щодо штучного створення обмеження подальшого сталого розвитку населеного пункту встановленням при розробленні його генеральних планів, планів зонування та детальних планів території максимально допустимої висоти (поверховості) житлової забудови від існуючих чисельності населення та класифікації» (фізична особа Гец І. В., договір № 104 від 01.06.2018 р.)
«Оцінка та розробка пропозицій покращення пошукової оптимізації сайту» (Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІАС ТІМ», договір № 53.19-2020.СП/01 від 16.03.2020 р.)
«Розробка сайту Конгрес-центру Сумського державного університету. SEO», 2020р.

Інші активності (участь у громадських організаціях, спілках тощо)

Засновник:
 • Громадська організація "Центр громадянської освіти та бізнес - ініціатив" (ЄДРПОУ: 41758950)

Запрошений лектор:

18.04.2023-24.04.2023 Lecture “Bibliometric analysis: instruments and core stage, principal and instruments” at EKA University of Applied Science within Erasmus+
29.11.2021-05.12.2021 UNDP 
Training "Digital Technologies in VET: modern trends and prospects" (EU-UN Joint Programme on Improving Vocational Education);
17.11.2021: 
Training at Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences (EUAS) “Consumer behaviour & Digitalization”;
25.10.2021-30.11.2021: Training at Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila “Digital Marketing: Trends and Features”;

11.02.2021-15.05.2021: Global Virtual Professional Development Program "Excellence in Teaching & Research" (Washington State University and Sumy State University). 

Досягнення:

 • Honory Credential. The honorary researcher of the Department of Business Administration and Marketing, Faculty of Economics, ”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia (Alba Iulia, 6.12.2022)
 • Honory Credential.  The researcher of the Academy of Economic Studies of Moldova (Chisinau, 06.12.2022).
 • Лауреат конкурсу «Кращий викладач очима студентів 2020-2021 навчального року» СумДУ
 • Лауреат конкурсу "Кращі науково-педагогічні працівники Навчально-наукового інституту бізнесу економіки та менеджменту, 2020-2021 н.р." (Диплом І ступеня), СумДУ
 • Лауреат конкурсу "Кращі науково-педагогічні працівники СумДУ у 2020-2021 н.р." (Диплом I ступеня), СумДУ
 • Лауреат конкурсу "Молодий вчений року"  за результатами діяльності у 2020 р. (Номінація «Маркетинг»), 2021 р.
 • Лауреат конкурсу "Кращі молоді вчені СумДУ", СумДУ, 2021 р.
 • Почесна грамота за вагомі досягнення, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти та державної соціально-економічної політики України та з нагоди Дня науки (Всеукраїнська профспілка працівників вищої освіти, 17 травня 2019 р.) 

Міжнародні проекти:

 • Visegrad Grant Fund «Carbon free-economy: the best practices between the V4 and Ukraine» 2021-2023 (holder)
 • Jean Monnet Module 101048055-AICE-ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe»
 • Grant from Academia Aurea (Czech Republic) «Health economics and COVID-19: consequences for inclusive and sustainable development» 2021
 • Jean Monnet Module 619999-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «EU policy for SMEs: perspectives and challenges for Ukraine» 2020-2023 (holder)
 • Jean Monnet Module 620232-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «EU Carbon-free economy: best practices for Ukraine» 2020-2023 (co-holder)
 • Виконавець міжнародного проекту «Operacjonalizacja zmiennych w badaniach nt. marketingu turystyki postindustrialnej – określenie zmiennych zależnych i niezależnych, hipotez badawczych, dobór próby badawczej», Сілезька Політехніка (Глівіце), 2020 р.
 • Jean Monnet module 573581-EPP-1-2016-1-UAEPPJMO-MODULE on “EU trade opportunities and challenges for Ukraine” 
 • Україно-литовський проект. «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні» на 2016-2017 роки.
 • Проект Чеського фонду Грантового агентства Academia Aurea «Підприємницькі ризики МСП в Україні» 01 червня 2020 року – 26 вересня 2020 року.
 • SCOPES IZ74Z0_160564 «Підвищення енергетичної безпеки шляхом швейцарсько-українсько-естонського інституційного партнерства», від Швейцарського національного наукового фонду (SNF) в рамках програми кооперації між Швейцарією та країнами Східної Європи

Міжнародні програми:

Стажування в WSB University "Reinvention of European energy security within SDGs: the role of Ukraine”, (Dabrova Gornicza, Poland, 5.12-13.12.2022)
Стажування в WSB University, Erasmus+, (Dabrova Gornicza, Poland, 1.10-10.10.2022)
Стажування "Modern business and marketing technologies: European experience", 40 hours, Firma Handlowo-Uslugowa "ROSLIN" (Poland, 1-10 October 2022)
Стажування в
 Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila "Trends in Marketing Research" (Pila, Poland), 150 годин (м. Познань, Польща, 14.04-14.05.2021).
Стажування
в Інституті розвитку міжнародної співпраці “Modern Marketing Research: Cognitive Technologies”, 150 годин (м. Познань, Польща,15.09-15.10.2020).
Стажування в  Інституті розвитку міжнародної співпраці “Modern Trends in Marketing Research” (м. Познань, Польща,03-04 2020)
Стажування в Університеті Небраска "Teaching Strategies for Virtual Classrooms Faculty Development Program” (Virtual class, USA,2020)
Стажування в EKA University of Applied Sciences (м. Рига, Латвія) “Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities”, 22-23.04.2020.
Стажування в Інституті розвитку міжнародної співпраці “Modern Marketing Research: Cognitive Technologies”, 150 годин (м. Познань, Польща), 15.09-15.10.2020
Стажування в Ghana Baptist University College (Kumasi city, Ghana), 2020 р. 
Індивідуальний грант на участь в міжнародній конференції «New Trends in Management and Production Engineering Regional, Cross-border and Global Perspectives» (Польща), 2019 р.
Стажування в Центр соціологічних досліджень (м. Ігало, Чорногорія), 2018 р.
Стажування в рамках програми Erasmus+, 2016, University of Ecology and Management in Warsaw, Poland
Стажування в Bath Spa University as part of the Erasmus+, 2015 , United Kingdom.

Організатор/співорганізатор конференцій:

2021 р.
2020 р.