Науковий ступінь, звання:

Аспірант

Посада:

Заступник завідувача кафедри з інформатизації, асистент

E-mail: l.khomenko@biem.sumdu.edu.ua  
Тел.: +38 0542 665-147, внутр.  5247
Кабінет: К2-127


Тема дисертації:

"Організаційно-економічні засади функціонування малих та середніх підприємств служби крові".

Науковий керівник: к.е.н., доц. Сагер Людмила Юріївна, к.е.н. Вакуленко Ігор Анатолійович

Наукові інтереси:

Конкурентоспроможність, сталий розвиток, енергетичні системи, енергоефективність, відновлювальна енергетика.
Маркетинг в медицині, маркетингові комунікації, маркетинг впливу, маркетингове управління,  паблік рилейшнз, підприємництво, малий та середній бізнес (МСП).

Наукові проекти:

Виконавець НДР «Післявоєнне відновлення енергетики України: оптимізація управління відходами з урахуванням здоров'я населення, екологічних, інвестиційних, податкових детермінант» (№Д/Р 0123U100112), 2023-2025 р.
Виконавець НДР «Вплив COVID-19 на трансформацію системи медико-соціального забезпечення населення: економічні, фінансово-бюджетні, інституційно-політичні детермінанти» (№ДР 0122U000781), 2022-2024 р.
Молодший науковий співробітник, виконавець НДР «Когнітивна модель комерціалізації інновацій в умовах Індустрії 4.0: захист інтелектуального капіталу, маркетинг та комунікації» (№ДР 0122U000780), 2022-2024 рр.
Виконавець НДР «Інноваційні трансформації в енергетиці для сталого розвитку та національної безпеки: smart-технології та екологічна відповідальність» (№ДР 0122U000788), 2022-2024 рр.
Виконавець НДР «Конвергенція економічних та освітніх трансформацій у цифровому суспільстві: моделювання впливу на регіональну та національну безпеку» номер державної реєстрації (№ДР 0121U109553), 2021-2023 рр.

Освіта та досвід роботи:

2023 - сертифікат володіння англійською мовою рівня B2.
З 1.06.2021 р. -
член Української Асоціації Маркетингу.
З 10.2019 р. по т.ч. 
- Сумський державний університет, кафедра маркетингу, асистент, викладач-стажист, аспірант.
2015-2019 рр. -
ПП Прайд, ТОВ Кемікал Компані, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог).
2014-2015 рр. - ТОВ Горобина, фахівець з методів розширення ринку збуту.
2013-2014 рр. - ПП НВК Інтелект-Проект, спеціаліст з продажу програмного забезпечення.
2012-2013 рр. - ТОВ Ефективні рішення Суми, менеджер зі збуту.
2011-2012 рр. - ТОВ ВД Фолігрант, старший менеджер з маркетингу.
2006-2011 рр. - Сумський державний університет, кафедра маркетингу, диплом магістра.

Підвищення кваліфікації:

Сумський державний університет, свідоцтво про підвищення кваліфікації СН №05408289/1027-24 від 08.04.2024 р. "Маркетинг", 08.04.2019-08.04.2024 р., 6 ЄКТС.
Сумський державний університет, свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 05408289 / 2843-23 від 13.11.2023 р. ""Електронні технології навчання у СумДУ", 6.11-13.11.2023, 2 ЄКТС.

Сумський державний університет, свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 05408289 / 1927-23 від 28.08.2023 р. "Самоорганізаційні карти Кохонена у роботі науковця", 25.07-28.07.2023, 1ЄКТС.

Сумський державний університет, свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 05408289 / 2208-22 від 18.11.2022 р., «Розбудова системи забезпечення академічної доброчесності у закладі освіти», 14.11-18.11.2022, 1ЄКТС.

Сумський державний університет, свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 05408289 / 2022-21 від 04.06.2021 р., «Електронні технології навчання у СумДУ», 18.05-03.06.2021, 2 ЄКТС.
Сумський державний університет, свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 05408289 / 1795-21 від  27.05.2021 р., «Кількісні та якісні соціологічні методи у роботі науковців», 17.05-26.05.2021, 1 ЄКТС.
Сумський державний університет, свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 05408289 / 2385-20 від 09.11.2020 р., «Промоція освітніх послуг, або навіщо викладачу копірайтинг», 03.11-06.11.2020, 1ЄКТС.