Науковий ступінь, звання:

Посада:

заступник завідувача кафедри маркетингу, заступник директора Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту з міжнародної діяльності

Наукові інтереси:

маркетинг, зелені інвестиції, зелена економіка, зелені облігації, екологічний менеджмент та аудит в корпоративному секторі економіки, освіта задля сталого розвитку

Захищено аспірантів та докторантів:

Самойлікова Анастасія 
Тема дисертації: "Фінансова політика забезпечення інноваційного розвитку України".
Автореферат кандидатської дисертації
Зябіна Євгенія
Тема дисертації: "Детермінанти підвищення енергетичної ефективності національної економіки". 
Автореферат кандидатської дисертації
Гончаренко Тетяна
Тема дисертації: "Методологія формування та реалізації бізнес-стратегії банку".
Автореферат докторської дисертації

Наукові проекти:

Керівник :
"Моделювання та форсайтинг екологічних, поведінкових та інституційних патернів вуглецево-нейтрального розвитку для забезпечення енергетичної безпеки України" (№ д/р 0122U001155, ID 2021.01/0232, фінансування - Національний Фонд Досліджень України, 2022-2023 рр.)  

Трансфер зелених інновацій в енергетиці України: мультиплікативна стохастична модель переходу до вуглецево-нейтральної економіки (№ д/р 0122U000769), 2022-2024 рр. 

"Стохастичне моделювання дорожньої карти гармонізації вітчизняних та європейських стандартів регулювання енергетичного ринку на шляху переходу до циркулярної та вуглецево-нейтральної економіки" (№ д/р 0120U104807, ID 2020.02/0231, фінансування - Національний Фонд Досліджень України, 2020-2021 рр.)

Відповідальний виконавець
науково-дослідної роботи:

"Зелене інвестування: коінтеграційна модель трансмісійних ESG-ефектів у ланцюзі «зелений бренд України – соціальна відповідальність бізнесу" (№ д/р 0121U100468), 2021-2023 рр. 

"Моделювання механізмів мінімізації розривів енергоефективності в контексті Цілей сталого розвитку: комунікативна мережа взаємодії стейкхолдерів" (№ д/р 0120U102002), 2020-2022 рр. 

"Форсайт-прогнозування стійкості національної економіки: від соціо-еколого-економічних протирічь до конвергентної моделі" (№ДР 0117U003932), 2017-2020 р. Джерело фінансування – загальний фонд державного бюджету МОНУ;

Виконавець
науково-дослідних робіт:
"Економіко-математичне моделювання та прогнозування, розроблення методологічних та методичних засад створення дорожньої карти реформування системи охорони здоров’я в Україні з урахуванням поведінкових, соціальних, економічних та правових детермінант" (базове фінансування МОНУ, наказ від 16. 04. 2021 р. № 434,  Договір БФ/24-2021)

"Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України", 2017–2019 рр. Джерело фінансування – загальний фонд державного бюджету МОНУ;

"Економіко-математичне моделювання механізму відновлення суспільної довіри до фінансового сектору: запорука економічної безпеки України» (№ д/р 0117U003924), 2017–2020 рр. Джерело фінансування – загальний фонд державного бюджету МОНУ;

"Каузальне моделювання колаборації стейкхолдерів при чистому виробництві: узгодження соціо-еколого-економічних протиріч" (№ д/р 0119U101860);

"Корпоративна соціально-екологічна відповідальність для сталого розвитку: партнерство стейкхолдерів реального, фінансового та державного секторів економіки" (№ д/р 0117U003933)

Освіта та досвід роботи:

2022 р.: Associate Editor of HighTech and Innovation Journal (Certificate)
2021 р.: 
редактор спеціального випуску наукового журналу Frontiers in Environmental Science,"Sustainable Entrepreneurship: Business Models and Institutional Contexts" (обліковується Scopus, Web of Sciences (Science Citation Index Expanded (SCIE))
з 2021 р. по т.ч.:
член European Marketing and Management Association (EUMMAS)
з 2021 по т.ч.: член редколегії Journal of Academic Opinion 
2021 р.: редактор спеціального випуску наукового журналу Energies, "Green Economics and Sustainable Management of Energy Sources" (обліковується Scopus, Web of Sciences (Science Citation Index Expanded))
з 2020 р. по т.ч.:
член International Social Marketing Association
10.06.2020-10.06.2022: стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (Постанови президії  Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 10 червня  2020 року №4)
26.02.2020 р.: диплом доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема: "Маркетинг і менеджмент зелених інвестицій"
з 28.08.2019 р. – по т. ч.: доцент кафедри маркетингу, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
з 01.10.2018 р. – 05.11.2019 р.: навчання в докторантурі, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
з 2018 року – по т. ч.: заступник головного редактора наукового журналу «Marketing and Management of Innovations» (обліковується Web of Science).
з 2020 р. - по т.ч.: головний редактор "Health Economics and Management Review"
з 10.09.2020 - по т.ч.: член редколегії  "Environmental & Socio-economic Studies" , голова секції "Economics and Sustainable Development" (обліковується Scopus та Web of Science).
з 05.07.2020 р. – по т.ч.: член European Organization of Scientific Research and Doctoral Studies.
03.05.2020 р. – по т. ч.: член редколегії Organizacija (Journal of Management, Information Systems and Human Resources) (обліковується Scopus та Web of Science).
з 2020 р. – по т.ч.: член редколегії наукового журналу HighTech and Innovation Journal  
з 2020 р. – по т. ч.:
член редколегії наукового журналу «Forum Scientiae Oeconomia» (обліковується Scopus)
з 2020 р. – по т. ч.: член редколегі наукового журналу "Economics and Culture"
з 2018 р. – по т. ч.: член редколегії International Research Journal of Business Studies (IRJBS) 
з 2017 р. – по т. ч.: член редколегії наукового журналу "SocioEconomic Challenges (SEC)"
з 2013 р.  2019 р.: член редколегії міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки», відповідальний секретар
з 2014 р. – по т. ч.: заступник директора з міжнародної діяльності, Навчально-науковий інституту фінансів, економіки та менеджменту ФЕМ імені Олега Балацького, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
23 жовтня 2018 р.: диплом доцента (АД №001381) кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми, Україна 
З червня 2018 р. – вересень 2019 р.: доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
З 2015–2018 рр.: старший викладач кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
10.01.2013 р. – 04.12.2015 р.: асистент кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
25.04.2013 р.: диплом кандидата економічних наук (ДК № 013384) за спеціальністю 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Тема: «Організаційно-економічні засади екологічного аудиту в корпоративному секторі економіки».
01.11.2009 р. – 30.10.2012 р. : аспірант кафедри економіки та бізнес-адміністрування. Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
01.09.2008 р. – 30.06.2009 р. : магістр зі спеціальності «Економіки підприємства». Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
01.09.2004 р. – 30.06.2008 р.: бакалавр зі спеціальності «Економіки підприємства». Сумський державний університет, м. Суми, Україна.

рецензент наукових журналів: "Energies", "Marketing and Management of Innovations", "Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series", "Organizacija (Journal of Management, Information Systems and Human Resources)», International Research Journal of Business Studies (IRJBS), HighTech and Innovation Journal, Frontiers in Psychology

підвищення кваліфікації:

2022 - тренінг "Академічна доброчесність як рушійеа сила підвищення якості вищої освіти: кейси акредитаційної експертизи" (№101048055-14-230, 0,5 ЄКТС, 15 годин, 14-16 червня 2022 р.)
2022 –
учасник онлайн-конференції від компанії SendPulse Email маркетинг
17.05.21-26.05.21 - 
«Кількісні та якісні соціологічні методи у роботі науковців» (СП №05408289/1793-21, 1,0 ЄКТС, 30 годин, 2021 р.)
Семінар переможців проєктів Еразмус+Жан Моне: як успішно впроваджувати проєкт (0,2 ЄКТС, 6 годин, 2020 р.)
11.02.2021-15.05.2021: Global Virtual Professional Development Program "Excellence in Teaching & Research" (Washington State University and Sumy State University)
22.04.2021: SciVal for researchers - grants, how to use bibliometric data in grant processes
22.04.2021: UN Sustainable Development Goals - how to analyze bibliometricindicators?
16.11.2021 - учасник онлайн-конференції від компанії SendPulse "Онлайн-продажі 5.0"
20.10.2021 - учасник онлайн-конференції E-commerce conference (Send Pulse), 2020. 

Керівництво аспірантами, докторантами та студентами:

аспіранти: Дубіна Олексій Миколайович, Макерська Вікторія Олегівна, Ус Яна Олександрівна, Брюс Фелікс

докторанти: Гончаренко Тетяна Петрівна

Керівництво госпдоговірними науково-дослідними проєктами:

«Науковий висновок «Економічне обґрунтування щодо штучного створення обмеження подальшого сталого розвитку населеного пункту встановленням при розробленні його генеральних планів, планів зонування та детальних планів території максимально допустимої висоти (поверховості) житлової забудови від існуючих чисельності населення та класифікації» (фізична особа Гец І. В., договір № 104 від 01.06.2018 р.)

«Оцінка та розробка пропозицій покращення пошукової оптимізації сайту» (Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІАС ТІМ», договір № 53.19-2020.СП/01 від 16.03.2020 р.)

«Розробка сайту Конгрес-центру Сумського державного університету. SEO», 2020р.

Міжнародні проекти:

 • Visegrad Grant Fund «Carbon free-economy: the best practices between the V4 and Ukraine» 2021-2023 (holder)
 • Grant from Academia Aurea (Czech Republic) «Health economics and COVID-19: consequences for inclusive and sustainable development» 2021
 • Jean Monnet Module 619999-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «EU policy for SMEs: perspectives and challenges for Ukraine» 2020-2023 (holder)
 • Jean Monnet Module 620232-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «EU Carbon-free economy: best practices for Ukraine» 2020-2023 (co-holder)
 • Виконавець міжнародного проекту «Operacjonalizacja zmiennych w badaniach nt. marketingu turystyki postindustrialnej – określenie zmiennych zależnych i niezależnych, hipotez badawczych, dobór próby badawczej», Сілезька Політехніка (Глівіце), 2020 р.
 • Jean Monnet module 573581-EPP-1-2016-1-UAEPPJMO-MODULE on “EU trade opportunities and challenges for Ukraine” 
 • Україно-литовський проект. «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні» на 2016-2017 роки.
 • Проект Чеського фонду Грантового агентства Academia Aurea «Підприємницькі ризики МСП в Україні» 01 червня 2020 року – 26 вересня 2020 року.
 • SCOPES IZ74Z0_160564 «Підвищення енергетичної безпеки шляхом швейцарсько-українсько-естонського інституційного партнерства», від Швейцарського національного наукового фонду (SNF) в рамках програми кооперації між Швейцарією та країнами Східної Європи

Міжнародні програми:

Стажування в Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila "Trends in Marketing Research" (Pila, Poland), 150 годин (м. Познань, Польща, 14.04-14.05.2021).
Стажування
в Інституті розвитку міжнародної співпраці “Modern Marketing Research: Cognitive Technologies”, 150 годин (м. Познань, Польща,15.09-15.10.2020).
Стажування в  Інституті розвитку міжнародної співпраці “Modern Trends in Marketing Research” (м. Познань, Польща,03-04 2020)
Стажування в Університеті Небраска "Teaching Strategies for Virtual Classrooms Faculty Development Program” (Virtual class, USA,2020)
Стипендіат програми імені Фулбрайта «Розвиток ринку зелених облігацій: досвід розвинених країн» (2018-2019 рр).
Стипендіат Латвійського уряду для молодих науковців(2018 р.).
Стипендіат Індійської програми технічного та економічного співробітництва (ITEC, 2018 рік).
Стажування в Університеті Тарту (2018 р.) у рамках програми Erasmus+KA107. 
Стажування у Центрі соціологічних досліджень (м. Ігало, Чорногорія, 2018 рік). 

Стипендіат Національної стипендіальної програми Словацької Республіки для підтримки мобільності студентів, аспірантів, викладачів університетів, дослідників та виконавців(2017р.).
Стажування в Каунаському технологічному університеті (2016).
Стажування в Інституті Bloomberg. Курс: Концепції ринку Bloomberg (BMC) (2016).
Тренінг у парламенті Ізраїлю в Єрусалимі (2016 рік).
Тренінги у Польщі (2016 р.).
Навчання в Грузії, Нідерландах, Латвії.

Досягнення:

 • Лауреат конкурсу "Молодий вчений року"  за результатами діяльності у 2020 р. (Номінація «Менеджмент та управління персоналом»), 2021 р.
 • Подяка Мінстрество освіти та науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та науково-педагогічну діяльність, 2021 р.
 • Лауреат конкурсу "Кращі молоді вчені СумДУ", СумДУ, 2021 р.
 • 3 місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством». Тема наукової роботи: «Зелений бренд країни та її конкурентоспроможність» (студентка Шафорост Ю.)
 • 2 місце на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємництва» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» (Студентка Шинкаренко О.А)
 • 1-ше місце «Конкурс кейсів в галузі економіки, підприємництва, ресурсозбереження та сталого розвитку»

Запрошений лектор:

29.11.2021-05.12.2021 UNDP Training "Digital Technologies in VET: modern trends and prospects" (EU-UN Joint Programme on Improving Vocational Education);
17.11.2021: 
Training at Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences (EUAS) “Consumer behaviour & Digitalization”;
25.10.2021-30.11.2021: Training at Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila “Digital Marketing: Trends and Features”;

11.02.2021-15.05.2021: Global Virtual Professional Development Program "Excellence in Teaching & Research" (Washington State University and Sumy State University). 

Інші активності (участь у громадських організаціях, спілках тощо)

Засновник:
 • Громадська організація "Центр громадянської освіти та бізнес - ініціатив" (ЄДРПОУ: 41758950)

Перелік охоронних документів:

 1. Люльов, О., Пімоненко, Т. Свідоцтво № 110273 від 13.12.2021 про реєстрацію авторського права на твір «Методичний інструментарій прогнозування енергоефективності національної економіки»
 2. Люльов, О., Пімоненко, Т., Чигрин, О. Свідоцтво № 109911 від 01.12.2021 про реєстрацію авторського права на твір «Алгоритм визначення ключових детермінантів змін рівня енергофекивності національної економіки у рамках кліматичної стратегії «Green Deal Policy»»
 3. Люльов, О., Пімоненко, Т., Росохата, А. Свідоцтво № 109666 від 22.11.2021 р. про реєстрацію авторського права на твір «Методичний інструментарій моделювання причинно-наслідкових зв’язків між рівнями тінізації та макроекономічної стабільності країни: транспарентність та довіра стейкхолдерів»
 4. Люльов, О., Пімоненко, Т., Мінченко, М. Свідоцтво № 109781 від 25.11.2021 р. про реєстрацію авторського права на твір «Алгоритм визначення швидкості реагування національної політики на зміни у європейських стандартах регулювання зеленого енергетичного розвитку з урахуванням принципів β-конвергенції: мінімізація розривів енергоефективності»
 5. Люльов, О., Пімоненко, Т., Сагер, Л. Свідоцтво № 109777 від 25.11.2021 р. про реєстрацію авторського права на твір «Науково-методичний інструментарій оцінювання впливу поведінкових каталізаторів забезпечення сталого розвитку національної економіки: транспарентність та суспільна довіра»
 6. Люльов, О., Пімоненко, Т., Квілінський, О. Свідоцтво № 109778 від 25.11.2021 р. про реєстрацію авторського права на твір «Механізм виявлення причинно-наслідкових зв’язків розривів енергоефективності та рівня асинхронності державного урядування»
 7. Люльов, О., Пімоненко, Т. Свідоцтво № 109779 від 25.11.2021 р. про реєстрацію авторського права на твір «Алгоритм виявлення соціо-еколого-економічних каналів забезпечення макроекономічної стабільності національної економіки»
 8. Васильєва, Т., Лєонов, С., Люльов, О., Пімоненко, Т. Свідоцтво № 109780 від 25.11.2021 р.  про реєстрацію авторського права на твір «Науково-методичний підхід до оцінювання змін рівня енергоефективності національної економіки: волатильність ключових соціо-еколого-економічних показників розвитку країни»
 9. Чигрин О. Ю., Люльов О. В., Пімоненко Т. В., Зябіна Є.А. №107699 від 01.09.2021 «Алгоритм обґрунтування ролі маркетингових детермінант при формуванні конкурентних переваг чистого виробництва».
 10. Чигрин О. Ю., Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №107698 від 01.09.2021 «Науково-методичний підхід інтегрального оцінювання зеленої конкурентоспроможності підприємств».
 11. Чигрин О. Ю., Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №107708 від 01.09.2021 «Науково-методичний підхід оцінки каплингу складових зеленої конкурентоспроможності підприємств».
 12. Люльов О. В., Пімоненко Т. В., Чигрин О. Ю. №101215 від 15.12.2020 Алгоритм оцінювання ефективності використання стратегій омніканального маркетингу для просування продукції екологічно чистого виробництва.
 13. Люльов О. В., Пімоненко Т. В., Ус Я. О., №97958 від 10.06.2020 «Алгоритм визначення сили впливу грінвошингу на макроекономічну стабільність країни»
 14. Люльов О.В., Пімоненко Т.В., Ус Я.О., Решетняк Я.В. №100202 від 05.10.2020 «Алгоритм прогнозування сценаріїв переходу до конвергентної моделі розвитку національної економіки в залежності від ймовірності виникнення репутаційних втрат у результаті екзогенного та ендогенного впливів».
 15. Люльов О.В., Пімоненко Т.В., Ус Я.О., Решетняк Я.В. №100203 від 05.10.2020 «Алгоритм визначення оптимальних значень соціо-еколого-економічних параметрів та їх співвідношень при побудові конвергентної моделі розвитку національної економіки».
 16. Люльов О.В., Пімоненко Т.В., Ус Я.О., Решетняк Я.В. №100200 від 05.10.2020 «Алгоритм визначення збалансованої системи драйверів та набір імпульсів ізолювання та попередження можливих соціо-еколого-економічних конфліктів у ході трансформаційних процесів національної економіки».
 17. Люльов О. В., Пімоненко Т. В., Чигрин О. Ю.  № 97999 від 11.06.2020 "Алгоритм оцінювання взаємозв’язку зеленого бренду та грінвошингу для форсайт-прогнозування стійкості"
 18. Пімоненко Т. В. Кубатко О. В. №73918 від 25.09.2017 «Основи європейської економіки та торгової політики»
 19. Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №83599 від 12.12.2018 «Алгоритм визначення сили впливу соціального фактору на макроекономічну стабільність країни»
 20. Люльов О. В., Пімоненко Т. В.  №83603 від 12.12.2018 «Науково-методичний підхід до оцінки макроекономічної стабільності країн з низьким та середнім рівнем доходів»
 21. Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №83600 від 12.12.2018  «Науково-методичний підхід до формування 4D моделі іміджу країни як основного драйверу покращення макроекономічної стабільності»
 22. Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №83601 від 12.12.2018 «Методика визначення взаємозв’язку фіскальної децентралізації та макроекономічної стабільності».
 23. Люльов О. В., Пімоненко Т. В., Чигрин О. Ю. №94321 від 29.11.2019 «Алгоритм оцінки бренду країни як основного драйверу забезпечення макроекономічної стабільності національної економіки та сталого економічного зростання»
 24. Люльов О. В., Пімоненко Т. В. №94322 від 29.11.2019 «Науково-методичний підхід оцінки соціо-еколого-економічних протиріч з урахуванням драйверів забезпечення макроекономічної стабільності національної економіки та сталого економічного зростання»