Науковий ступінь, звання:

Доктор економічних наук, професор

Посада:

Завідувач кафедри маркетингу, доцент кафедри маркетингу

Основні дисципліни:

Marketing Advanced;
Comsumer Behaviour / Споживацька поведінка;
Marketing for SMEs / Маркетинг для малих та середніх підприємств;
Modern Marketing Techniques: Google Ads / Сучасні маркетингові технології: Google Ads
Web-аналітика у маркетингу;
Організація наукових досліджень та оприлюднення їх результатів

Наукові інтереси:

маркетинг, зелені інвестиції, зелена економіка, зелені облігації, екологічний менеджмент та аудит в корпоративному секторі економіки, освіта задля сталого розвитку

Захищено аспірантів та докторантів:

Самойлікова Анастасія 
Тема дисертації: "Фінансова політика забезпечення інноваційного розвитку України".
Автореферат кандидатської дисертації
Зябіна Євгенія
Тема дисертації: "Детермінанти підвищення енергетичної ефективності національної економіки". 
Автореферат кандидатської дисертації
Гончаренко Тетяна
Тема дисертації: "Методологія формування та реалізації бізнес-стратегії банку".
Автореферат докторської дисертації

Керівництво аспірантами, докторантами та студентами:

Аспіранти:
Ус Яна Олександрівна (2019 р.п.), "Механізми просування зеленого бренда підприємства".
Ачимпонг Стівен (2020 р.п.), "Управління взаємовідносинами з клієнтами в системі банківського маркетингу"
Іванова Ганна Сергіївна (2021 р.п.), "Формування зеленого бренду країни при переході до інклюзивного економічного розвитку"
Шафорост Юлія Володимирівна (2022 р.п.), "Маркетингова політика промоції зеленого бренду країни"
Ярошенко Андрій Петрович (2021 р.п.), "Бренд-менеджмент як інструмент розвитку бізнесу"

Наукові проекти:

Керівник :
"Моделювання та форсайтинг екологічних, поведінкових та інституційних патернів вуглецево-нейтрального розвитку для забезпечення енергетичної безпеки України" (№ д/р 0122U001155, ID 2021.01/0232, фінансування - Національний Фонд Досліджень України, 2022-2023 рр.)  

Трансфер зелених інновацій в енергетиці України: мультиплікативна стохастична модель переходу до вуглецево-нейтральної економіки (№ д/р 0122U000769), 2022-2024 рр. 

"Стохастичне моделювання дорожньої карти гармонізації вітчизняних та європейських стандартів регулювання енергетичного ринку на шляху переходу до циркулярної та вуглецево-нейтральної економіки" (№ д/р 0120U104807, ID 2020.02/0231, фінансування - Національний Фонд Досліджень України, 2020-2021 рр.)

Відповідальний виконавець
науково-дослідної роботи:

"Зелене інвестування: коінтеграційна модель трансмісійних ESG-ефектів у ланцюзі «зелений бренд України – соціальна відповідальність бізнесу" (№ д/р 0121U100468), 2021-2023 рр. 

"Моделювання механізмів мінімізації розривів енергоефективності в контексті Цілей сталого розвитку: комунікативна мережа взаємодії стейкхолдерів" (№ д/р 0120U102002), 2020-2022 рр. 

"Форсайт-прогнозування стійкості національної економіки: від соціо-еколого-економічних протирічь до конвергентної моделі" (№ДР 0117U003932), 2017-2020 р. Джерело фінансування – загальний фонд державного бюджету МОНУ;

Виконавець
науково-дослідних робіт:
"Економіко-математичне моделювання та прогнозування, розроблення методологічних та методичних засад створення дорожньої карти реформування системи охорони здоров’я в Україні з урахуванням поведінкових, соціальних, економічних та правових детермінант" (базове фінансування МОНУ, наказ від 16. 04. 2021 р. № 434,  Договір БФ/24-2021)

"Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку відновлювальної енергетики України", 2017–2019 рр. Джерело фінансування – загальний фонд державного бюджету МОНУ;

"Економіко-математичне моделювання механізму відновлення суспільної довіри до фінансового сектору: запорука економічної безпеки України» (№ д/р 0117U003924), 2017–2020 рр. Джерело фінансування – загальний фонд державного бюджету МОНУ;

"Каузальне моделювання колаборації стейкхолдерів при чистому виробництві: узгодження соціо-еколого-економічних протиріч" (№ д/р 0119U101860);

"Корпоративна соціально-екологічна відповідальність для сталого розвитку: партнерство стейкхолдерів реального, фінансового та державного секторів економіки" (№ д/р 0117U003933)

Освіта та досвід роботи:

27.04.2023 р. : диплом професора кафедри маркетингу, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
2021 р.: 
редактор спеціального випуску наукового журналу Frontiers in Environmental Science,"Sustainable Entrepreneurship: Business Models and Institutional Contexts" (обліковується Scopus, Web of Sciences (Science Citation Index Expanded (SCIE))
з 2021 р. по т.ч.:
член European Marketing and Management Association (EUMMAS)
з 2021 по т.ч.: член редколегії Journal of Academic Opinion 
2021 р.: редактор спеціального випуску наукового журналу Energies, "Green Economics and Sustainable Management of Energy Sources" (обліковується Scopus, Web of Sciences (Science Citation Index Expanded))
з 2020 р. по т.ч.:
член International Social Marketing Association
10.06.2020-10.06.2022: стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (Постанови президії  Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 10 червня  2020 року №4)
26.02.2020 р.: диплом доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема: "Маркетинг і менеджмент зелених інвестицій"
з 28.08.2019 р. – по т. ч.: доцент кафедри маркетингу, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
з 01.10.2018 р. – 05.11.2019 р.: навчання в докторантурі, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
з 2018 року – по т. ч.: заступник головного редактора наукового журналу «Marketing and Management of Innovations» (обліковується Web of Science).
з 2020 р. - 2024 р.: головний редактор "Health Economics and Management Review"
з 10.09.2020 - по т.ч.: член редколегії  "Environmental & Socio-economic Studies" , голова секції "Economics and Sustainable Development" (обліковується Scopus та Web of Science).
з 05.07.2020 р. – по т.ч.: член European Organization of Scientific Research and Doctoral Studies.
03.05.2020 р. – по т. ч.: член редколегії Organizacija (Journal of Management, Information Systems and Human Resources) (обліковується Scopus та Web of Science).
з 2020 р. – по т.ч.: Associate Editor of HighTech and Innovation Journal (Certificate) (обліковується Scopus)
з 2020 р. – по т. ч.:
член редколегії наукового журналу «Forum Scientiae Oeconomia» (обліковується Scopus)
з 2020 р. – по т. ч.: член редколегі наукового журналу "Economics and Culture"
з 2018 р. – по т. ч.: член редколегії International Research Journal of Business Studies (IRJBS) 
з 2017 р. – по т. ч.: член редколегії наукового журналу "SocioEconomic Challenges (SEC)"
з 2013 р.  2019 р.: член редколегії міжнародного наукового журналу «Механізм регулювання економіки», відповідальний секретар
з 2014 р. – по т. ч.: заступник директора з міжнародної діяльності, Навчально-науковий інституту фінансів, економіки та менеджменту ФЕМ імені Олега Балацького, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
23 жовтня 2018 р.: диплом доцента (АД №001381) кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми, Україна 
З червня 2018 р. – вересень 2019 р.: доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
З 2015–2018 рр.: старший викладач кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
10.01.2013 р. – 04.12.2015 р.: асистент кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
25.04.2013 р.: диплом кандидата економічних наук (ДК № 013384) за спеціальністю 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Тема: «Організаційно-економічні засади екологічного аудиту в корпоративному секторі економіки».
01.11.2009 р. – 30.10.2012 р. : аспірант кафедри економіки та бізнес-адміністрування. Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
01.09.2008 р. – 30.06.2009 р. : магістр зі спеціальності «Економіки підприємства». Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
01.09.2004 р. – 30.06.2008 р.: бакалавр зі спеціальності «Економіки підприємства». Сумський державний університет, м. Суми, Україна.

рецензент наукових журналів: "Energies", "Marketing and Management of Innovations", "Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series", "Organizacija (Journal of Management, Information Systems and Human Resources)», International Research Journal of Business Studies (IRJBS), HighTech and Innovation Journal, Frontiers in Psychology

підвищення кваліфікації:

2024 – програма підвищення кваліфікації «Створення сайту на CMS WordPress» (СП No 05408289/1321-24, 1 ЄКТС, 30 годин, 16.04.2024 р. до 23.04.2024)
2022 - тренінг "Академічна доброчесність як рушійна сила підвищення якості вищої освіти: кейси акредитаційної експертизи"
 (№101048055-14-230, 0,5 ЄКТС, 15 годин, 14-16 червня 2022 р.)
2022 –
учасник онлайн-конференції від компанії SendPulse Email маркетинг
17.05.21-26.05.21 - 
«Кількісні та якісні соціологічні методи у роботі науковців» (СП №05408289/1793-21, 1,0 ЄКТС, 30 годин, 2021 р.)
Семінар переможців проєктів Еразмус+Жан Моне: як успішно впроваджувати проєкт (0,2 ЄКТС, 6 годин, 2020 р.)
11.02.2021-15.05.2021: Global Virtual Professional Development Program "Excellence in Teaching & Research" (Washington State University and Sumy State University)
22.04.2021: SciVal for researchers - grants, how to use bibliometric data in grant processes
22.04.2021: UN Sustainable Development Goals - how to analyze bibliometricindicators?
16.11.2021 - учасник онлайн-конференції від компанії SendPulse "Онлайн-продажі 5.0"
20.10.2021 - учасник онлайн-конференції E-commerce conference (Send Pulse), 2020. 

Керівництво аспірантами, докторантами та студентами:

аспіранти: Дубіна Олексій Миколайович, Макерська Вікторія Олегівна, Ус Яна Олександрівна, Шафорост Юлія Володимирівна, Брюс Фелікс, Ачимпонг Стівен, Іванова Ганна Сергіївна

докторанти: Гончаренко Тетяна Петрівна, Колосок Світлана Іванівна

Керівництво госпдоговірними науково-дослідними проєктами:

«Науковий висновок «Економічне обґрунтування щодо штучного створення обмеження подальшого сталого розвитку населеного пункту встановленням при розробленні його генеральних планів, планів зонування та детальних планів території максимально допустимої висоти (поверховості) житлової забудови від існуючих чисельності населення та класифікації» (фізична особа Гец І. В., договір № 104 від 01.06.2018 р.)

«Оцінка та розробка пропозицій покращення пошукової оптимізації сайту» (Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІАС ТІМ», договір № 53.19-2020.СП/01 від 16.03.2020 р.)

«Розробка сайту Конгрес-центру Сумського державного університету. SEO», 2020р.

Інші активності (участь у громадських організаціях, спілках тощо)

Засновник:
 • Громадська організація "Центр громадянської освіти та бізнес - ініціатив" (ЄДРПОУ: 41758950)

Запрошений лектор:

24.04.2024-26.04.2023 Lecture "EU policy for small and medium enterprises" at Riga Technical University, Latvia
18.04.2023-24.04.2023
Lecture “Bibliometric analysis: instruments and core stage, principal and instruments at EKA University of Applied Science within Erasmus+
29.11.2021-05.12.2021 UNDP 
Training "Digital Technologies in VET: modern trends and prospects" (EU-UN Joint Programme on Improving Vocational Education);
17.11.2021: 
Training at Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences (EUAS) “Consumer behaviour & Digitalization”;
25.10.2021-30.11.2021: Training at Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila “Digital Marketing: Trends and Features”;

11.02.2021-15.05.2021: Global Virtual Professional Development Program "Excellence in Teaching & Research" (Washington State University and Sumy State University). 

Досягнення:

 • Лауреат конкурсу "Кращі науково-педагогічні працівники Навчально-наукового інституту бізнесу економіки та менеджменту, 2022-2023 н.р." (Диплом ІІІ ступеня), СумДУ
 • Лауреат конкурсу «Кращий викладач очима студентів 2022-2023 навчального року» СумДУ (диплом ІІ ступеня), СумДУ
 • Honory Credential. The honorary researcher of the Department of Business Administration and Marketing, Faculty of Economics, ”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia (Alba Iulia, 6.12.2022)
 • Honory Credential.  The researcher of the Academy of Economic Studies of Moldova (Chisinau, 06.12.2022).
 • Лауреат конкурсу «Кращий викладач очима студентів 2021-2022 навчального року» СумДУ
 • Лауреат конкурсу "Кращі науково-педагогічні працівники Навчально-наукового інституту бізнесу економіки та менеджменту, 2021-2022 н.р." (Диплом І ступеня), СумДУ
 • Лауреат конкурсу "Кращі науково-педагогічні працівники СумДУ у 2021-2022 н.р." (Диплом ІI ступеня), СумДУ
 • Лауреат конкурсу "Молодий вчений року"  за результатами діяльності у 2020 р. (Номінація «Менеджмент та управління персоналом»), 2021 р.
 • Подяка Мінстрество освіти та науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та науково-педагогічну діяльність, 2021 р.
 • Лауреат конкурсу "Кращі молоді вчені СумДУ", СумДУ, 2021 р.
 • 3 місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством». Тема наукової роботи: «Зелений бренд країни та її конкурентоспроможність» (студентка Шафорост Ю.)
 • 2 місце на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка підприємництва» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» (Студентка Шинкаренко О.А)
 • 1-ше місце «Конкурс кейсів в галузі економіки, підприємництва, ресурсозбереження та сталого розвитку»

Міжнародні проекти:

 • Visegrad Grant Fund «Carbon free-economy: the best practices between the V4 and Ukraine» 2021-2023 (holder)
 • Jean Monnet Module 101048055-AICE-ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe»
 • Grant from Academia Aurea (Czech Republic) «Health economics and COVID-19: consequences for inclusive and sustainable development» 2021
 • Jean Monnet Module 619999-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «EU policy for SMEs: perspectives and challenges for Ukraine» 2020-2023 (holder)
 • Jean Monnet Module 620232-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «EU Carbon-free economy: best practices for Ukraine» 2020-2023 (co-holder)
 • Виконавець міжнародного проекту «Operacjonalizacja zmiennych w badaniach nt. marketingu turystyki postindustrialnej – określenie zmiennych zależnych i niezależnych, hipotez badawczych, dobór próby badawczej», Сілезька Політехніка (Глівіце), 2020 р.
 • Jean Monnet module 573581-EPP-1-2016-1-UAEPPJMO-MODULE on “EU trade opportunities and challenges for Ukraine” 
 • Україно-литовський проект. «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні» на 2016-2017 роки.
 • Проект Чеського фонду Грантового агентства Academia Aurea «Підприємницькі ризики МСП в Україні» 01 червня 2020 року – 26 вересня 2020 року.
 • SCOPES IZ74Z0_160564 «Підвищення енергетичної безпеки шляхом швейцарсько-українсько-естонського інституційного партнерства», від Швейцарського національного наукового фонду (SNF) в рамках програми кооперації між Швейцарією та країнами Східної Європи

Міжнародні програми:

Тренінг в Університі Арканзасу "Fundamentals of COIL Design and Facilitation for University of Arkansas" (20 hours, April, 2024)
Стажування в WSB University "
Reinvention of European energy security within SDGs: the role of Ukraine”, (Dabrova Gornicza, Poland, 5.12-13.12.2022)
Стажування в WSB University, Erasmus+, (Dabrova Gornicza, Poland, 1.10-10.10.2022)
Стажування "Modern business and marketing technologies: European experience", 40 hours, Firma Handlowo-Uslugowa "ROSLIN" (Poland, 1-10 October 2022)
Стажування в
 Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila "Trends in Marketing Research" (Pila, Poland), 150 годин (м. Познань, Польща, 14.04-14.05.2021).
Стажування
в Інституті розвитку міжнародної співпраці “Modern Marketing Research: Cognitive Technologies”, 150 годин (м. Познань, Польща,15.09-15.10.2020).
Стажування в  Інституті розвитку міжнародної співпраці “Modern Trends in Marketing Research” (м. Познань, Польща,03-04 2020)
Стажування в Університеті Небраска "Teaching Strategies for Virtual Classrooms Faculty Development Program” (Virtual class, USA,2020)
Стипендіат програми імені Фулбрайта «Розвиток ринку зелених облігацій: досвід розвинених країн» (2018-2019 рр).
Стипендіат Латвійського уряду для молодих науковців (2018 р.).
Стипендіат Індійської програми технічного та економічного співробітництва (ITEC, 2018 рік).
Стажування в Університеті Тарту (2018 р.) у рамках програми Erasmus+KA107. 
Стажування у Центрі соціологічних досліджень (м. Ігало, Чорногорія, 2018 рік). 
Стипендіат Національної стипендіальної програми Словацької Республіки для підтримки мобільності студентів, аспірантів, викладачів університетів, дослідників та виконавців(2017р.).
Стажування в Каунаському технологічному університеті (2016).
Стажування в Інституті Bloomberg. Курс: Концепції ринку Bloomberg (BMC) (2016).
Тренінг у парламенті Ізраїлю в Єрусалимі (2016 рік).
Тренінги у Польщі (2016 р.).
Навчання в Грузії, Нідерландах, Латвії.

Організатор/співорганізатор конференцій:

2021 р.

2020 р.