Науковий ступінь, звання:

Доктор економічних наук, професор

Посада:

Доцент кафедри маркетингу

E-mail:  oleg_olefirenko@econ.sumdu.edu.ua

Тел.:
Кабінет: Г610

 

Наукові інтереси:

Управління портфелем замовлень, комерціалізація інновацій, логістика, міжнародний маркетинг, маркетингова збутова політика, промисловий маркетинг, управління інноваційними проектами

Захищено аспірантів та докторантів:

Шевлюга Олена Геннадіївна
Тема дисертації: "Організаційно-економічні засади управління техніко-технологічним розвитком машинобудівного підприємства".
Автореферат кандидатської дисертації

Участь у виконанні ндр:

Виконавець НДР:
«Економіко-математичне моделювання та технології управління транскордонною енергобезпекою в умовах воєнних дій та післявоєнного відновлення», (№ д/р 0123U101920), 2023-2025 р.
“Прогнозування фундаментальних соціально-економічних трансформацій як основи зміни базових науково-освітніх парадигм“ (№ держ.
реєстр.0104U010606)
“Проблеми економіки й управління розвитком підприємств у транзитивній економіці“ (№ держ. реєстр. 0103U004592)
«Механізми формування ринково-орієнтованих стратегій інноваційного прориву»
(№ держ. реєстр. ДР 0112U008148)
«Формування механізму просування продукції на ринку» (№ держ. реєстр. 0112U008147)
«Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем» (№ держ. реєстр. 0109U008930)
«Дослідження проблем та перспектив інноваційного зростання вітчизняної економіки» (№ держ. реєстр. 0116U006360)
«Механізм управління знаннями в системі інноваційного розвитку господарюючих суб'єктів» (№ держ. реєстр. 0117U002255)
«Дослідження маркетингового середовища та інфраструктури промислових підприємств» (№ держ. реєстр. 0112U008149)
«Застосування маркетингу та інноватики у різних сферах діяльності» (№ держ. реєстр. 0116U006359)
«Моделювання трансферу екоінновацій в системі «підприємство – регіон – держава»: вплив на економічне зростання та безпеку України» (номер ДР 0119U100364)

Освіта та досвід роботи:

26.02.2020р.: диплом доктора економічних наук (ДД № 009599) зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Тема дисертації: «Маркетингова збутова політика інноваційно активних промислових підприємств»
09.11.2010р.Атестат доцента (12ДЦ №023889) за кафедрою маркетингу Сумского державного університету.
13.04.2006р.: диплом кандидата економічних наук (ДК 033677) зі спеціальності 08.02.02 – економіка та управління науково-технічним прогресом. Тема дисертації «Управління портфелем замовлень в системі інноваційного менеджменту венчурного підприємства»
02.07.2002р.: диплом з відзнакою (СМ 19720690) зі спеціальності "Фінанси", Сумський державний університет.

З 2020 року – по т. ч. – доцент кафедри маркетингу, ННІ Фінансів, економіки та менеджменту
Ім. Олега Балацького, Сумський державний університет.
З 2018 року – по 2020 рік – доцент кафедри економічної кібернетики, ННІБТ «УАБС», Сумський державний університет.
З 2002 року – по 2018 рік – доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, ННІ Фінансів, економіки та менеджменту Ім. Олега Балацького, Сумський державний університет.

З 2016 року – по т.ч. -  Директор ТОВ «Технохім» (машинобудівне підприємство).
З 2008 року – по 2016р. -  Комерційний директор ТОВ «Турбомаш» (машинобудівне підприємство).
З 2006 року – по 2008р. – Директор Сумського регіонального представництва ТОВ «Українські радіо системи» ТМ «Beeline» (оператор стільникового зв’язку).

Підвищення кваліфікації:

Pearson Test of English – PTE. English. Level B2

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників для викладачів факультету економіки та менеджменту (СумДУ, обсяг виконаних робіт – 150 годин)

Досягнення:

Рецензент наукових журналів: 
"Marketing and Management of Innovations" (WoS).

Перелік охоронних документів:

  1. Олефіренко О.М., Гема В.М., Бобок О.М. Патент на винахід №121621 «Вібраційний обертовий гранулятор»
  2. Олефіренко О.М., Гема В.М., Бобок О.М. Патент на корисну модель №133865 «Вібраційний обертовий прилер»
  3. Олефіренко О.М., Гема В.М., Бобок О.М. Патент на корисну модель №140868 «Змішувач-реактор безперервної дії»