Image

Науковий ступінь, звання:

Аспірант

Посада:

Аспірантка, Голова НТСА ННІ БіЕМ

Наукові інтереси:

вуглецево-нейтральна економіка, екологічний маркетинг, сталий розвиток, гендерні стереотипи у еко-дружній поведінці, енергоефективні будинки

Тема дисертації:

"Механізми просування зеленого бренда підприємства"
Наук. керівник: д.е.н.Пімоненко Тетяна Володимирівна

Наукові проекти:

Співвиконавець НДР: «Зелене інвестування: коінтеграційна модель трансмісійних ESG-ефектів у ланцюзі «зелений бренд України – соціальна відповідальність бізнесу» (№ д/р 0121U100468), 2021-2023
Співвиконавець НДР: »Моделювання механізмів мінімізації розривів енергоефективності в контексті Цілей сталого розвитку: комунікативна мережа взаємодії стейкхолдерів» (№ д/р: 0120U102002), 2020-2022
Співвиконавець НДР: «Каузальне моделювання колаборації стейкхолдерів при чистому виробництві: узгодження соціо-еколого-економічних протиріч» (№ДР 0119U101860), 2019-2021
Виконавець гранту молодих вчених «Форсайт-прогнозування стійкості національної економіки: від соціо-еколого-економічних протирічь до конвергентної моделі», 2017-2020 (Джерело фінансування – загальний фонд державного бюджету МОНУ)
Співвиконавець НДР: «Моделювання механізмів мінімізації розривів енергоефективності в контексті Цілей сталого розвитку: комунікативна мережа взаємодії стейкхолдерів» (№ д/р 0120U102002), 2020-2022

Освіта та досвід роботи:

04.2021-03.2022: член European Marketing and Management Association (EUMMAS)
07.2020-07.2021: член European Organization of Scientific Research and Doctoral Studies
10.2019-т.ч.: аспірантка кафедри маркетингу, Сумський державний університет, м.Суми, Україна
08.2019-т.ч.: Голова НТСА Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
2019-2020: викладач-стажист кафедри маркетингу, Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту, Сумський державний університет
11.2018-09.2019: фахівець деканату, Навчально-науковий інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
29.12.2018: диплом магістра (М18 №188650) за спеціальністю 051 «Економіка», Сумський державний університет, м.Суми, Україна.Тема: «Енергоефективність в приватному секторі: перспективи та економічні інструменти просування»
02-11.2018: помічник аналітика, Відділ якості продукції, ТОВ «Гуала Кложерс Україна», м. Суми, Україна
30.06.2017: диплом бакалавра (В17 №169025) за спеціальністю 051 «Економіка підприємства», Сумський державний університет, м.Суми, Україна.Тема: «Економічне обґрунтування енергоефективних будинків»

Підвищення кваліфікації:

09.11.2021 – ІІІ Міжнародний семінар аспірантів (Жешувський технологічний університет, Польща)
17.05-26.05.21 – «Кількісні та якісні соціологічні методи у роботі науковців» (СП №05408289/1797-21, 1,0 ЄКТС, 30 годин)
24.05-27.05.21 «Social Media Marketing: базовий курс викладача» (СП №05408289/1901-21, 1,0 ЄКТС)
11.05.2021 – Міжнародний семінар аспірантів (Жешувський технологічний університет, Польща)

Міжнародні проекти:

Visegrad+ EaP «Carbon free-economy: the best practices between the V4 and Ukraine» (2021-2022)
Jean Monnet module 620232-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE on “EU Carbon-free economy: best practices for Ukraine” (2020-2023 рр.).
Jean Monnet module 573581-EPP-1-2016-1-UAEPPJMO-MODULE on “EU trade opportunities and challenges for Ukraine” (2016-2019 рр.).
Україно-литовський проєкт: «Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і «зеленої» економіки на регіональному рівні», №ДР 0116U007179 (2016 р.).

Конференції:

Досягнення:

Грамота за досягнуті високі показники з оприлюднення результатів наукових досліджень, активну участь в організації наукової роботи студентів, аспірантів та з нагоди Дня науки (Сумська обласна державна адміністрація, 2020 р.)
Стипендіат
Інституту Східноєвропейських Досліджень (2019 р.)
Стипендіат голови обласної державної адміністрації (2016 р.)
Переможець конкурсу «Green idea» (Сумський державний університет, 2017)
ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» (м. Кременчук, 2018)
ІІ місце у Міжнародній науково-практичній конференції імені професора Балацького О.Ф. «Економічні проблеми сталого розвитку»
І місце на конференції «Економічні проблеми сталого розвитку» (м. Суми, 2016)

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:

  1. Люльов О.В., Пімоненко Т.В., Ус Я.О., Решетняк Я.В. №100202 «Алгоритм прогнозування сценаріїв переходу до конвергентної моделі розвитку національної економіки в залежності від ймовірності виникнення репутаційних втрат у результаті екзогенного та ендогенного впливів».
  2. Люльов О.В., Пімоненко Т.В., Ус Я.О., Решетняк Я.В. №100203 «Алгоритм визначення оптимальних значень соціо-еколого-економічних параметрів та їх співвідношень при побудові конвергентної моделі розвитку національної економіки».
  3. Люльов О.В., Пімоненко Т.В., Ус Я.О., Решетняк Я.В. №100200 «Алгоритм визначення збалансованої системи драйверів та набір імпульсів ізолювання та попередження можливих соціо-еколого-економічних конфліктів у ході трансформаційних процесів національної економіки».
  4. Люльов О. В., Пімоненко Т. В., Ус Я. О., №97958 «Алгоритм визначення сили впливу грінвошингу на макроекономічну стабільність країни»

Публікації :

2021 рік
Статті:
  1. Pimonenko T., Lyulyov, O., Us, Ya., Samusevych Ya., Vasylyna, T.  (2021). Eco-economic decoupling under green deal policy. Visnyk of Sumy State University. Economy series, 2, 24-31.
  2. Vasylieva, T., Lyulyov, O., Pimonenko, T., Us, Y. (2021). Convergence of the Ukrainian and EU energy policies. Scientific View: Economics and Management, 2(72), 51-59. DOI: 10.32836/2521-666X/2021-72-8.