Науковий ступінь, звання:

Кандидат економічних наук, доцент

Посада:

Старший викладач кафедри маркетингу


E-mail:  a.rosokhata@biem.sumdu.edu.ua
a.rosokhata@kmm.sumdu.edu.ua

Тел.: +38 0542 665-143, внутр. 5274
Кабінет: К2-126

Автореферат дисертації 

Основні дисціпліни :

Дизайн мислення;
Торгівельний маркетинг;
Взаємозв'язки з клієнтами;
Маркетинг послуг
Маркетинг інновацій / Marketing of Innovation;
Маркетинг
Теорія мотивації та поведінка споживача.

Керівництво аспірантами, докторантами та студентами:

Аспіранти:
Ясніковскі Адам Маріан (2020 р.п.), "Формування маркетингових комунікацій в умовах трансформації суспільних цінностей"
Нестеренко Володимир Іванович (2020 р.п.), "Розвиток системи маркетингу територій в умовах глобалізації міжнародних відносин"
Марченко Ігор Миколайович (2023 р.п.)
Нємцев Андрій Васильович (2023 р.п.)

Наукові інтереси:

Прогнозування в маркетингу, Трендвотчинг, Брендинг, Digital маркетинг, Маркетинг інформаційних технологій

Наукові проекти:

Керівник НДР: «Післявоєнне відновлення енергетики України: оптимізація управління відходами з урахуванням здоров'я населення, екологічних, інвестиційних, податкових детермінант» (№Д/Р 0123U100112, 2023–2025)
Виконавець 
НДР «Моделювання траєкторії впливу поведінкових атракторів на макроекономічну стабільність транспарентності та суспільної довір»№ДР 0121U100469), 2021–2023 рр.
Виконавець
НДР «Моделювання механізмів мінімізації розривів енергоефективності в контексті Цілей сталого розвитку: комунікативна мережа взаємодії стейкхолдерів» (№Д/Р 0120U102002), 2020 р.  
Виконавець
 НДР «Фундаментальні основи управління розвитком інноваційної культури промислових підприємств» (№ДР 0115
U000687), 2015–2017.
Виконавець НДР «Застосування маркетингу та інноватики у різних сферах діяльності» ( № ДР 0116U006359), 2016.
Виконавець НДР «Розробка фундаментальних основ маркетингової політики підприємств в умовах ринкової економіки» (№ДР 0115U001004), 2015.
Виконавець НДР «Механізми формування ринково-орієнтованих стратегій інноваційного прориву» (№ДР 0112U008148), 2013-2015.
Виконавець НДР «Дослідження маркетингового середовища та інфраструктури промислових підприємств» (№ДР 0112U008149), 2013-2014.

Освіта:

2015: 
Захистила наукову кандидатську дисертацію на тему: «Наукові засади прогнозування перспективних напрямів інноваційного розвитку промислових підприємств» та отримала науковий ступінь Кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 -  «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
2011-2014: 
Аспірантура при кафедрі маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету.
2010-2011: 
Сумський державний університет. Факультет економіки і менеджменту. Спеціальність «Маркетинг». Магістр.
2006-2010:
 Сумський державний університет. Факультет економіки і менеджменту. Спеціальність «Маркетинг». Бакалавр.

Досвід роботи:

2019 - по т.ч.: Сумський державний університет, кафедра маркетингу, старший викладач.
2019:
 Менеджер з розвитку (Business Development Manager) в LLC «SoftIndustry» (м.Чернігів) – Сфера діяльності компанії – розробка Mobile-, Web-рішень та розробка інших IT рішень за запитами клієнтів.
2017 - 2018: Маркетолог & менеджер з розвитку в LLC «Digiline» (м.Суми) – IT компанія з розробки багатоекранних рішень OTT / IPTV систем та рішень для web і мобільних пристроїв (IOS, Android і т. д).
2016: Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Інституту фінансів, економіки та Менеджменту ім. Олега Балацького
2014 – 2017:
 Сумський державний уныверситете, асистент кафедри маркетингу та управляння інноваційним розвитком.

Підвищення кваліфікації:

2022:  Курс "Modern business and marketing technologies: European experience", 40  год, 1 - 10  Жовтня, 2022. Міхал Заржицький Комерційно-сервісна компанія "ROSLIN"
2021: 
Підвищення кваліфікації на тему: «Кількісні та якісні соціологічні методи у роботі науковців», 1 кредит ЄКТС/ 30 годин, (17.05.2021 – 26.05.2021 р.), Свідоцтво СП No 05408289 / 1794-21.
2021: Підвищення кваліфікації на тему: «З інноваційної педагогічної діяльності», 6 кредитів ЄКТС/ 180 годин, (25.10.2021 – 10.11.2021 р.), Свідоцтво СП №05408289 /3177-21.
2017: Тренінг «Просування та продажі на ринку США. V3.0» від Жені Розинський.
2016: Підвищення кваліфікації на тему: «Обмін і посередницька діяльність. Оціночна діяльність. Ціноутворення» (Сумська біржа ресурсів).
2012: Курси з навчання програм Photoshop, CorelDraw, Flash (СумДУ)

Рецензент:

Ел. книги "Marketing 5.0 : Marketing Driven by Technology and Innovations", 2020 (Видавництво "Medical Informatics Journal").
Журанала - "South Asian Journal of Social Studies and Economics".

Росохата А.С. є дійсним членом є дійсним членом Української асоціації маркетингу ( 20 травня 2021 р., м. Київ ).

Рівень володіння Англійською мовою : Level B2

Конференції, конкурси:

 1. E3S Web of Conferences, 2021, 250, 03002. 09 April 2021
 2. 3th International Scientific and Practical Internet Conference «Contemporary challenges and innovative developmental aspects of economic science and discipline», 18 June 2021, Kyiv, Ukraine
 3. 3nd International Scientific Conference «Economic and social-focused issues of modern world», November 17 – 18, 2020, Bratislava 
 4. 35th IBIMA Conference: 1-2 April 2020, Seville, Spain.
 5. Конкурс Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації «STOP COVID-19», номінація «Освітні інновації», червень 2020 р.
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати» (15-18 березня 2016 р., Братислава, Словацька Республіка)

Міжнародні програми та стажування:

Стажування в Університеті м. Ліверпуль "Колаборація для диджиталізації та цифрової трансформації України" (м. Ліверпуль, Великобританія, 07-08.2023)
Волонтерська діяльність
у англомовному середовищі в фундації EuroWeek (Вроцлав, Польща) – організаційно-просвітницька діяльність з дітьми, підлітками та вчителями. Основними завданнями були організація та участь у різних семінарах та тренінгах для формування позитивних відносин у сучасному міжнародному суспільстві та підвищення рівня англійської мови (2018; 03.2022 - по т.ч.)
Стажування в Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila, for completing the academic training: "Trends in marketing research" (150 hours, 14 April - 14 May, 2021, Pila, Poland)
Проект «Зміцнення наукового потенціалу та співпраці українських університетів у сфері AgriSciences» за темами: «Потенціал глобального потепління», «Мультикритеріальний аналіз рішень», «Багаторівнева перспектива», «Динаміка системи та причинно-наслідкова діаграма», грудень 2020 р. Чеський університет природничих наук у Празі, Чехія.
Стажування в Інституті розвитку міжнародної співпраці “Modern Marketing Research: Cognitive Technologies”, 150 годин (м. Познань, Польща,15.09-15.10.2020).
Стажування в Інституті розвитку міжнародної співпраці,“Modern Trends in Marketing Research” (м. Познань, Польща, 03-04.2020 ).
Віртуальна мобільність в рамках проекту розвитку «Посилення наукового потенціалу та співробітництво українських університетів у сфері агронаук» на теми:

 1. «Потенціал глобального потепління»
 2. «Багатокритеріальний аналіз рішень»
 3. «Багаторівнева перспектива»
 4. «Системна динаміка та діаграма причинного циклу»

Міжнародні проекти:

1.02.2022 – 31.01.2025 р.  Співвиконавець Модулю Жана Моне "Healthy Economy and Policy: European Values for Ukraine". 1.02.2022 – 31.01.2025 р. ID проєкту: 101047530, Конкурс: ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH, Програма: ERASMUS2027
2018.
Волонтерська діяльність у англомовному середовищі в фундації EuroWeek (Вроцлав, Польща) – організаційно-просвітницька діяльність з дітьми, підлітками та вчителями. Основними завданнями були організація та участь у різних семінарах та тренінгах для формування позитивних відносин у сучасному міжнародному суспільстві та підвищення рівня англійської мови.

Керівництво студентами:

Студенти, які зайняли призові місця на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:
 1. Косторнова С. О., напрям «Управління у сфері економічної конкуренції» з роботою на тему: «Конкурентоздатність національної економіки: інтернаціоналізація як основний детермінант», 2019-2020 н.р.
 2. Здойма А.Д., напрям «Маркетинг» з роботою на тему: «WEB-аналітика, як дієвий інструмент сучасних маркетингових інформаційних систем», 2020-2021 н.р.
 3. Кропива В.В., напрям «Економіка та управління у сфері торгівлі» з роботою на тему: «Зміни поведінки споживачів у цифровому середовищі під впливом подій, викликаних COVID19», 2020-2021 н.р
Керівництво студентів:
I місце команди студентів на Креатив-баттлі «Рекламний Полігон» (м. Одеса, 2021)
ІІ місце команди студентів у 16-му "Українському Студентському Фестивалі реклами" в номінації «Виходь на світло – декларуй працю!» (м. Київ, 2021)

Досягнення:

2010. Переможець конкурсу "Реклама і PR 2010" (м. Брянськ, Росія).
2011. 3-е місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з маркетингу (м. Київ).
2011. 2-е місце в Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт (м. Донецьк).
2011. 2-е місце в конкурсі маркетингових кейсів «Х-Cases» (м.Київ).