НАУКОВАдіяльність

Тематичні напрямки наукових досліджень співробітників кафедри:

 1. Маркетингова політика країни, імідж країни, макроекономічна стабільність: соціо-еколого-економічні процеси, міжнародний маркетинг, моделювання та прогнозування в маркетингу, маркетинг територіальних громад.
 2. Digital-маркетинг: маркетинг інформаційних технологій, SEO, web-аналітика, e-commerce, поведінка споживачів в digital-середовищі, контент-маркетинт, цифрові канали комунікації, промоція в цифровому середовищі.
 3. Зелений маркетинг: маркетинг зеленого виробництва, енергоефективність, соціально відповідальний маркетинг, некомерційний маркетинг, гендерні та вікові профілі суспільства.
 4. Комунікаційно-збутова діяльність, логістика: управління портфелем замовлень, розподіл та комерціалізація інноваційної продукції, управління ланцюгами поставок.
 5. Інноваційні тенденції в маркетингу: маркетинг інновацій, інновації в маркетингу, інноваційні системи, маркетингове супроводження стартапів.
 6. Стратегічний маркетинг та когнітивні технології.
 7. Маркетинг та система управління здоров’ям.
Індивідуальні гранти на наукові стажування > 70
Міжнародні гранти > 20
Науково-дослідні роботи за замовленням МОН України >18
Image

Міжнародні науково-практичні конференції

Кафедра маркетингу активно розвиває наукову діяльність та співпрацю з міжнародними партнерами. Щороку наша кафедра проводить міждисциплінарні науково-практичні конференції, на яких збираються провідні науковці, дослідники та практики з різних країн світу. 

Міжнародна діяльність
Команда #Невгамовних

Науково-навчальний центр маркетингових досліджень

Image

"Науково-навчальний центр маркетингових досліджень" є структурним підрозділом Сумського державного університету у складі кафедри маркетингу.

Головною метою Центру є:

 • проведення комплексних наукових досліджень,
 • виконання науково-дослідних робіт, наукових грантів, проектів,
 • поширення та комерціалізація результатів досліджень,
 • надання науково-консультативних, науково-дослідницьких та інформаційно-аналітичних послуг на замовлення підприємств, установ, організацій з метою розвитку та посилення їх конкурентних позицій на ринку.

Начальником Центру є доктор економічних наук, професор Люльов Олексій Валентинович.

Положення про Центр
 

This image for Image Layouts addon

Науковий журнал
Маркетинг і менеджмент інновацій

Наукове видання розміщується у відкритому доступі та висвітлює актуальні питання з маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту. Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти інноваційних трансформацій в економіці.

Науковий журнал "Маркетинг та менеджмент інновацій" індексується  м​іжнародною наукометричною базою Emerging Sources Citation Index (Web of Science).
Детальніше про журнал

Наукова робота зі студентами

2018 - 2019 н.р.

Ірина Вакулішина
Image

Переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління у сфері торгівлі», нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

Тема наукової роботи: «Оцінювання логістичної інфраструктури підприємства як основи його успішної торговельної діяльності».

Науковий керівник: канд. екон. наук Сагер Людмила Юріївна.

Анастасія Ілляшенко
Image

переможець ІV Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Маркетинг», нагороджена дипломом ІІІ ступеня за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Тема наукової роботи: «Дослідження маркетингової діяльності мережі «Аптека низьких цін»: теоретичний та прикладний аспекти».

Науковий керівник: канд. екон. наук Сигида Любов Олексіївна.

Юлія Шафорост
Image

Переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством», нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

Тема наукової роботи: «Зелений бренд країни та її конкурентоспроможність».

Науковий керівник: д-р екон. наук, доцент Пімоненко Тетяна Володимирівна.

Анна Колесник
Image

Переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг», нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

Тема наукової роботи: «Соціальний медіа маркетинг як інструмент просування продукції підприємства».

Науковий керівник: канд. екон. наук Сагер Людмила Юріївна.

Владислав Праведний
Image

Переможець ІV Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Маркетинг», нагороджена дипломом І ступеня за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

Тема наукової роботи: «Пошукова оптимізація в комунікаційних маркетингових системах».

Науковий керівник: д-р екон. наук, професор Тєлєтов Олександр Сергійович.

2020 - 2021 н.р.

Шевченко Катерина
Image

Переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління у сфері торгівлі», нагороджена дипломом І ступеня.

Тема наукової роботи: «Перспективний аналіз розвитку електронної торгівлі в постпандемічний період».

Науковий керівник: канд. екон. наук Сагер Людмила Юріївна.

Хааг Вікторія
Image

Переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища», нагороджена дипломом ІІ ступеня.

Тема наукової роботи: «Органічне виробництво: шляхи підвищення конкурентноздатності».

Науковий керівник: канд. екон. наук, доцент Чигрин Олена Юріївна.

Назаренко Анастасія
Image

Переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством», нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

Тема наукової роботи: «Вплив COVID-19 на соціо-економічний розвиток країни».

Науковий керівник: д-р екон. наук, професор Люльов Олексій Валентинович.

2022 - 2023 н.р.

Шевченко Катерина
Image
Переможець у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт під патронатом Національної комісії України у справах Юнеско, нагороджена дипломом І ступеня. Тема роботи: Цифровий маркетинг при формуванні зелених конкурентних переваг підприємств.

Науковий керівник: д-р екон. наук, професор Чигрин Олена Юріївна.

Рудецька Катерина
Image

Переможець у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт під патронатом Національної комісії України у справах Юнеско, нагороджена дипломом І ступеня. Тема роботи: Цифровий маркетинг при формуванні зелених конкурентних переваг підприємств.

Науковий керівник: д-р екон. наук, професор Чигрин Олена Юріївна.