Науковий ступінь, звання:

Кандидат економічних наук, доцент

Посада:

Доцент кафедри маркетингу

Наукові інтереси:

сталий розвиток, регіональна політика, якість життя населення території, соціо-еколого-економічні процеси, моделювання та прогнозування тенденцій розвитку

Наукові проекти:

Виконавець НДР «Економіко-математичне моделювання та технології управління транскордонною енергобезпекою в умовах воєнних дій та післявоєнного відновлення», (№ д/р 0123U101920), 2023-2025 р.
Виконавець НДР
 «Разработка фундаментальных экономических основ теории развития» (№ д/р 0103U007663);
Виконавець НДР «Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення розвитку соціально-економічних систем» (№ д/р 0106U001939);
Виконавець НДР «Формування механізмів переходу господарських суб’єктів України до економічного розвитку на базі ресурсозберігаючих технологій» (№ д/р 0106U010964);
Виконавець НДР «Моніторинг соціально-економічного стану Сумської області як передумова сталого розвитку регіону» (договір № 4 від 18.01.2006 р);
Виконавець НДР «Фундаментальні основи забезпечення стійкого розвитку при переході до інформаційного суспільства» (№ д/р 0108U000670);
Виконавець НДР «Економіка сталого розвитку: макро- і мікроекономічні механізми забезпечення» (фінансування Державного фонду фундаментальних досліджень України, № 8.4/21).
Гранти: участь у конкурсах ДФФД в якості виконавця 09.07/33В, GP/F11/0039В, GP/F26/0033В, Ф 27/24-2010В

Освіта та досвід роботи:

10.11.2011 р. Вчене звання – доцент кафедри економіки.
З 2009–2011 рр. – заступник декана факультету економіки та менеджменту з методичної роботи.
08.07.2009 р. Науковий ступінь – кандидат економічних наук, 08.00.06 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища».
02.07.2002 р. закінчила Сумський державний університет за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація – магістр з економіки підприємства (диплом з відзнакою). 

Досягнення:

 Підготовка студентів до конкурсів наукових робіт, олімпіад: переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напрямку «Економіка підприємства та управління виробництвом»:

2010/2011 р.р. – дипломи І ступеня - Лавриненко А.С., Некрутенко О.В.
2009/2010 р.р. – дипломи ІІ ступеня – Калантаєвська А.В., Піддубна Т.В.;
2008/2009 р.р. – дипломи ІІІ ступеня – Воропай Н.С., Кузьменко А.В.;

Нагорода Національна академія педагогічних наук України Старченко Л.В.


Міжнародні програми:

Стажування в Інституті розвитку міжнародної співпраці “Modern Marketing Research: Cognitive Technologies”, 150 годин (м. Познань, Польща,15.09-15.10.2020).
Стажування в Каунаському технологічному університеті "Економічні основи сталого розвитку та зелена економіка: проблеми для Литви та України" (Литва, 2017 рік).
Виробниче стажування (Польща, 2012 р.).