Науковий ступінь, звання:

Доктор хабілітований, доцент

Посада:

професор кафедри маркетингу

E-mail:  y.bilan@biem.sumdu.edu.ua
y.bilan@kmm.sumdu.edu.ua

Тел.: +38 (0542) 687-934

 

Наукові інтереси:

міжнародний маркетинг, енергоефективність, сталий розвиток і підприємництво, міграція та трудові ресурси


Наукові проекти:

Співвиконавець міжнародних науково-дослідних робіт:

CS "Кейс-методи викладання навчальних курсів з економіки та менеджменту", Швейцарський національний науковий фонд (SNSF): Наукове співробітництво між Східною Європою та Швейцарією SCOPES 2009-2012 (2011–2014 рр.)

LAMA " Підвищення конкуренційності ринків праці", 6 Рамкова Програма ЄС (2004–2008 рр.)

Керівник НДР:
«Моделювання механізмів мінімізації розривів енергоефективності в контексті Цілей сталого розвитку: комунікативна мережа взаємодії стейкхолдерів» (№ д/р 0120U102002), 2020-2022 р. 
Співвиконавень НДР:
«Економіко-математичне моделювання та технології управління транскордонною енергобезпекою в умовах воєнних дій та післявоєнного відновлення», (№ д/р 0123U101920), 2023-2025 р.

Захищено аспірантів:

Павлик Владислав
Тема дисертації: "Детермінанти мінімізації розривів енергоефективності у національній економіці".
Автореферат кандидатської дисертації
Коробець Олена
Тема дисертації: "Організаційно-економічні засади управління екологічними ризиками підприємства".
Автореферат кандидатської дисертації

Освіта та досвід роботи:

з 2019 р. – по т.ч. – доцент, кафедра маркетингу, Сумський державний університет.
з 2018 р. – по т.ч. – доцент, факультет менеджменту, Жешувський технологічний університет, Польща.
з 2016 р. – по т.ч. – науковий співробітник, Центр прикладних економічних досліджень, Університет Томаса Бати, Злін, Чехія.
з 2009 р. – 2018 р. – доцент кафедри мікроекономіки, факультет управління та економіки, Щецинський університет, Польща.
25 червня 2016 р. – диплом Dr hab. (0004/2016) зі спеціальності – управління та економіка підприємства, Університет Томаса Бати в Зліні, факультет управління та економіки, Чехія
з 2008 р. – по т.ч. – член Американської асоціації соціологів.
з 2008 р. – по т.ч.
– головний редактор наукового журналу "Economics and Sociology", що індексується Scopus та Web of Science.
з 2008 р. – по т.ч. – заступник Головного редактору наукового журналу «Journal of International Studies», що індексується Scopus.
з 2008 р. – по т.ч. – Президент обласної громадської організації “Центр соціологічних досліджень” м. Тернопіль.
з 2008 р. – по т.ч. – директор наукового видавництва Centre of Sociological Research (CSR).
з 2006 р. – 2008 р. – науковий співробітник, кафедра мікроекономіки, Щецинський університет, Польща.
з 2006 р. – 2009 р. – доцент кафедри маркетингу Київського національного університету технології та дизайну.
з 2006 р. – 2007 р. – доцент кафедри міжнародної економіки Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій.
08 червня 2006 – диплом кандидата економічних наук зі спеціальності 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами. Тема дисертації «Управління попитом та пропозицією на товарному ринку (на прикладі підприємств споживчої кооперації Західного регіону України)».
з 2005 р. – 2006 р. – стажист кафедри мікроекономіки, факультет управління та економіки, Щецинський університет, Польща.
з 2005 р. – 2006 р. – старший викладач кафедри міжнародної економіки, Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій.
з 2003 р. – 2005 р. – ассистент кафедри міжнародної економіки, Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій.
з 2002 р. – 2003 р. – викладач, Тернопільська філія Міжрегіональної Академії Управління Персоналом, МАУП

Долучення до викладання у зарубіжних університетах:

2016 - 2022 Univerzita Tomase Bati ve Zline, Zlin, Czech Republic
2018 - 2021 Politechnika Rzeszowska, Rzeszow, Poland
2019 - 2021 University of Social Sciences, Lodz, Lodz, Poland
2019 - 2021 Alexander Dubcek University of Trencin, Trencin, Slovakia
2020 - 2021 Al Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan
2021 Vytautas Magnus university, Kaunas, Lithuania
2009 - 2019 Uniwersytet Szczecinski, Szczecin, Poland

Міжнародні проекти:

Співвиконавець міжнародного гранту PRORES “Проекологічна модернізація для працевлаштування", PEOPLE MARIE CURIE ACTIONS: International Research Staff Exchange Scheme Call: FP7-PEOPLE-2010-IRSES EU, Project ID: 2692 (2011–2015 рр.)

Співвиконавець міжнародного гранту EUMAGINE "Уявляючи Європу ззовні. Роль демократії та права людини при формуванні Європейської міграційної політики", FP7-SSH-2009-A, Collaborative project ” EU, Project ID: 244703

Координатор “Міжнародна міграція трудових ресурсів”, 2010, West Pomaranian Labour Market Observatory

Міжнародні програми та стажування

Стипендіат у рамках проекту Разом в Європі: маркетингові стратегії регіонального розвитку, Фундація Batorego-Відродження (2005 р.)
Стипендіат у рамках проекту “Регіональні засоби масової інформації, бізнесові структури та самоврядування: взаємодія на шляху до євроінтеграції (досвід України і Польщі)” Фундація PAUCI (2003 р.)
Стипендіат у рамках проекту “Регіональні засоби масової інформації, бізнесові структури та самоврядування: взаємодія на шляху до євроінтеграції (досвід України і Польщі)” Фундація PAUCI (2003 р.)
Індивідуальний грант на участь у Студентській Асамблеї Центральної Європи ”European Student Week”, Лодзь (Польща, 2004 р.)
Індивідуальний грант на участь у Студентській Асамблеї Центральної Європи ”European Student Days”, Лодзь (Польща, 2003 р.)

Основні дисципліни:

Міжнародний маркетинг; Маркетингові інформаційні системи; Маркетингове ціноутворення

Підвищення кваліфікації:

13.12.2021 р., Сумський державний університет, підвищення кваліфікації за накопичувальною системою, свідоцтво, СН 05408289/3635-21, обсяг: 6 кредитів ЄКТС (180 годин)

Членство в редколегіях журналів Scopus, WOS, досвід рецензування таких журналів:

 • головний редактор наукового журналу «Economics and Sociology”(Scopus, Web of Science)
 • заступник головного редактору наукового журналу «Journal of International Studies» (Scopus)
 • заступник головного редактору «Montenegrin Journal of Economics» (Scopus, Web of Science)
 • «Technological and Economic Development of Economy» (Scopus, WOS)
 • «Transformations in Business & Economics» (Scopus, WOS)
 • «Amfiteatru Economics» (Scopus, WOS)

Рецензент наукових журналів:

 • Sustainability (WOS, Scopus) Q1
 • Energies (WOS, Scopus) Q2
 • Economic Research-Ekonomska Istrazivanja (WOS, Scopus) Q2
 • Technological and Economic Development of Economy (WOS, Scopus) Q2
 • Applied Energy (WOS, Scopus) Q1
 • Mathematics (WOS, Scopus) Q2
 • Business: Theory and Practice (Scopus) Q3
 • Journal of International Migration and Integration (WOS, Scopus) Q1
 • Applied Sciences (WOS, Scopus) Q2
 • Economies (WOS, Scopus) Q2
 • Energy & Environment (WOS, Scopus) Q2
 • Entrepreneurship and Sustainability Issues (WOS, Scopus) Q1
 • Religions (WOS, Scopus) Q1
 • Administrative Sciences WOS
 • E a M: Ekonomie a Management (WOS, Scopus) Q2
 • Engineering Economics (WOS, Scopus) Q2
 • Entrepreneurial Business and Economics Review (WOS, Scopus) Q2
 • European Journal of International Management (WOS, Scopus) Q2
 • Healthcare (WOS)
 • International Journal of Economic Policy in Emerging Economies (Scopus) Q3
 • International Journal of Environmental Research and Public Health (WOS, Scopus) Q2
 • Journal of Natural Gas Science and Engineering (WOS, Scopus) Q1
 • Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity (Scopus) Q2
 • Journal of Risk and Financial Management (WOS)
 • Resources, Conservation and Recycling (WOS, Scopus) Q1
 • Water (WOS, Scopus) Q1
 • Central European Management Journal (WOS)
 • Corporate Social Responsibility and Environmental Management (Scopus, WOS) Q1
 • Eurasian Economic Review (Scopus, WOS) Q2
 • Foundations of Management (Scopus, WOS) Q4
 • International Journal of Management and Enterprise Development (Scopus) Q3
 • International Journal of Technology, Policy and Management (Scopus) Q3
 • International Journal of Trade and Global Markets (Scopus) Q1
 • Journal of Cleaner Production (Scopus, WOS) Q1
 • Journal of Security and Sustainability Issues (Scopus)
 • Parliamentary Affairs (Scopus, WOS) Q1
 • Scientific Reports (Scopus, WOS) Q1
 • Social Science Research (Scopus, WOS) Q1
 • Socio-Economic Planning Sciences (Scopus, WOS) Q1
 • Sustainable Development (Scopus, WOS) Q1
 • Technological Forecasting and Social Change (WOS, Scopus) Q1
 • Technology in Society (WOS)
 • Zbornik Radova Ekonomskog Fakultet Au Rijeci (WOS, Scopus) Q3