Науковий ступінь, звання:

Кандидат екоомічних наук, доцент

Посада:

Доцент кафедри маркетингу; заступник завідувача кафедри з організаційно-виховної роботи

Наукові проекти:

Виконавець НДР «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (№ 0103U006965), 2012 р.
Виконавець НДР «Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» (№0109U006782), 2013 р.
Виконавець НДР «Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу» (№ 0107U0123112), 2013 р.
Відповідальний виконавець науково-дослідної теми «Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу» (номер державної реєстрації 0107U0123112), 2016-2017 рр.
Виконавець НДР «Технологічні основи багатоступеневого конвективного сушіння в малогабаритних установках з блоками утилізації та рекуперації тепла» (№ д/р №0120U100476), 2020-2021 р.
Виконавець НДР "Трансфер зелених інновацій в енергетиці України: мультиплікативна стохастична модель переходу до вуглецево-нейтральної економіки" (№д/р 0122U000769)

Наукові інтереси:

SEO-аналітика, копірайтинг, маркетингове супроводження стартапів, аудит воронок продажів, створення сайтів, реклама, конкурентоспроможність банківських послуг

Освіта та досвід роботи:

1.02.2022: диплом доцента кафедри маркетингу СумДУ (АД №009991)
14.07.2021 – експерт Global Teacher Prize Ukraine
17-26.05.2021 - підвищення кваліфікації за програмою «Кількісні та якісні методи у роботі науковця» (свідоцтво по підвищення кваліфікації СП № 05408289/1792-21)
З 20.05.2021 – членкиня Української асоціації маркетингу
14.04-14.05.2021 - «Trends in marketing research» (Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila, Poland)
15-19.02.2021 - підвищення кваліфікації за програмою «Відеоблогерство як спосіб світової комунікації» (свідоцтво по підвищення кваліфікації )
15.09-15.10.2020 - «Modern Marketing Research: Cognitive Technologies» (Institute for International Cooperation Development, Poznan, Poland)
29.09.-9.10.2020р. – підвищення кваліфікації за програмою «Інформаційно-рекламна складова профорієнтаційної діяльності у закладах освіти» (СП№05408289/2141-20).
З 1.09.2020 р. – доцент кафедри маркетингу, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
2016-2019 рр.: наукове консультування територіальної громади з питань побудови маркетингової стратегії.
12.06.2018 р. – сертифікат знання англійської мови рівня В2.
27.02.-19.04.2017 рр. підвищення кваліфікації за програмою «З електронних засобів та дистанційних технологій навчання» (ПК№05408289/0696-17).
2016 – 2017 рр.: відповідальний секретар науково-дослідної теми «Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу» (номер державної реєстрації 0107U0123112).
2016 р. – член організаційного комітету «Перші кроки у науці».
11.07.2016 р. – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
2015 р.: відповідальний секретар редакційної колегії (Молодіжний науковий вісник «УАБС НБУ», Серія «Економічні науки»; Спеціальний випуск «Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ» за матеріалами студентської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України: погляд у майбутнє»).
2015 р.: член організаційного комітету спортивно-розважального заходу «School battle» серед школярів м. Сум та Сумської області (фінальний тур – 1 квітня 2015 р.).
з 2015 р. координатор, лектор «Школи підвищення фінансової грамотності».
з 2015 р. відповідальний секретар редакційної колегії (забезпечено вихід Молодіжного наукового віснику «УАБС НБУ», Серія «Економічні науки» № 1(9), 2015, № 2(10), 2015).
2015-2016 рр. – член організаційного комітету студентської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України: погляд у майбутнє».
2014-2016 рр. – член організаційного комітету міжнародної науково-практичної конференцій «Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика».
з 2013 р. реалізація проекту «школа юного банкіра» спільно з Малою академією наук.
26.04.2013 р.: диплом кандидата економічних наук (ДК № 015231) зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Тема дисертації «Управління конкурентоспроможністю банківських послуг».
2013 р.: виконавець НДР «Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів» (№0109U006782).
2013 р.: виконавець НДР «Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу» (№ 0107U0123112).
в 2012 р. – член організаційного комітету, журі VIII Всеукраїнського турніру юних економістів.
2012 р.: виконавець НДР «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (№ 0103U006965).
2012-2016 рр. – член організаційного комітету Сумського обласного турніру юних економістів.
28.08.2011 р. – асистент кафедри банківської справи ДВНЗ «Українська академія банківської справи» НБУ, м. Суми, Україна.
1.07.2010 р.: диплом магістра (СМ № 39321729) зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», ДВНЗ «Українська академія банківської справи» НБУ, м. Суми, Україна.

Керівництво роботою аспірантів:

Іванов Олександр Олегович, аспiрант 3-го року навчання (2020 р.п.).
Напрям дослідження: маркетинг територіальних громад

Безрук Андрій Валерійович, аспiрант 3-го року навчання (2020 р.п.)
Напрям дослідження: конкурентоспроможність підприємства в інформаційному суспільстві

Каблучко Євген Андрійович, аспiрант 2-го року навчання (2021 р.п.)

Міжнародні програми:

Стажування в Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila "Trends in Marketing Research" (Pila, Poland), 150 годин (м. Познань, Польща, 14.04-14.05.2021).
Стажування в Інституті розвитку міжнародної співпраці “Modern Marketing Research: Cognitive Technologies”, 150 годин (м. Познань, Польща,15.09-15.10.2020).