Науковий ступінь, звання:

Кандидат економічних наук, доцент

Посада:

Доцент кафедри маркетингу

E-mail: l.sager@kmm.sumdu.edu.ua
l.sager@biem.sumdu.edu.ua

Тел.: +38 0542 665-143, внутр. 5274


 

Наукові проекти:

Керівництво:
"Некласичний погляд на міграцію та економіку. Оцінка впливу міграції на добробут домогосподарств через показники інклюзивного зростання", VEGA 2/0172/24 (Словацька Республіка, з 2024 р.).
НДР "Когнітивна модель комерціалізації інновацій в умовах Індустрії 4.0: захист інтелектуального капіталу, маркетинг та комунікації", № ДР 0122U000780 (2022-2024 рр.);
НДР за Грантом Президента України для молодих вчених "Розроблення збалансованої системи показників управління внутрішніми комунікаціями підприємства як основи формування довгострокової стратегії розвитку в умовах мінливості ринку" № ДР 0118U0055180 (2018 р.);
НДР за Грантом Президента України для молодих вчених "Формування механізму управління внутрішніми комунікаціями промислових підприємств в умовах трансформації галузевих ринків» №0115U001683 (2017 р.).
 
Виконавець:
НДР "Трансфер зелених інновацій в енергетиці України: мультиплікативна стохастична модель переходу до вуглецево-нейтральної економіки", № ДР 0122U000769 (2022 р.)
НДР "Оптимізаційна модель розбудови розумних та безпечних енергетичних мереж: інноваційні технології екологізації підприємств та регіонів", № ДР 0119U100766 (2021 р.).
НДР "Інноваційні драйвери національної економічної безпеки: структурне моделювання та прогнозування", № 0117U003922 (2019-2020 рр.);
НДР "Розроблення механізму комерціалізації інноваційної продукції" № ДР 0118U003572, (2018-2019 рр.).
 

Освіта та досвід роботи:

ОСВІТА:
2021: 
програма підвищення кваліфікації "з використання інноваціних методів при підготовці студентів спеціальності "Маркетинг"" у Сумському державному університеті (посвідчення № 0540828/3011-21 від 09.11.2021 р.).
2021:
сертифікований тренер з базового курсу SPSS;
2021: атестат доцента кафедри маркетингу (АД №007442 від 15.04.2021 р.).
2019:
сертифікат володіння англійською мовою на рівні В2.
04.05-04.11.2016 р.: стажування на Товарно-сировинній біржі «Сумська ресурсна біржа»; напрям «Біржова діяльність», тема: «Біржова та посередницька діяльність. Оціночна діяльність. Біржове ціноутворення», (посвідчення № 2566 від 09.11.2016 р.).
11.10-24.11.2016 р.: програма підвищення кваліфікації «з активних методів навчання» у Сумському державному університеті (посвідчення № 2624 від 08.12.2016 р.).
22.12.2014 р.: диплом кандидата економічних наук (ДК № 206261) за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема: «Організаційно-економічні засади управління внутрішніми комунікаціями на промислових підприємствах».
2009 р.:
диплом магістра з маркетингу (СМ № 36613900), Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
2008 р.: диплом бакалавра з маркетингу (СМ № 34440594), Сумський державний університет, м. Суми, Україна

ДОСВІД РОБОТИ:
2022 - теперішній час:
дослідник в Інституті економічних досліджень Словацької академії наук (м. Братислава, Словаччина);
2022 - теперішній час: член редколегії журналу "Business, Management and Economics Research";
2021 - теперішній час: 
член редколегії журналу "International Journal of Economics, Business and Management Research";
2021 - теперішній час: член редколегії журналу "Open Journal of Business and Management".
2021теперішній час: член Української асоціації маркетингу.
2020–теперішній час: член European Organization of Scientific Research and Doctoral Studies.
2020теперішній час: доцент кафедри маркетингу, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
2019–2020: старший викладач кафедри маркетингу, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
2015–2019: старший викладач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
2012теперішній час: куратор академічної групи студентів 1-го курсу.
2012–2015: асистент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
2009–2012: навчання в аспірантурі, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
2009: фахівець з методів розширення ринку збуту, Сумський фарфоровий завод, м. Суми, Україна.
2004–2009: студентка, Сумський державний університет, м. Суми, Україна

Господарські договори:

  1. Розробка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку Білопільського району (договір № 53.17-09.18СП від 23.05.2018 р.)
  2. Розробка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку Великописарівського району (договір №53.17-04.18СП від 23.01.2018 р.)
  3. Розробка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку Глухівського району (договір №53.17-05.18СП від 15.02.2018 р.)
  4. Розробка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку Конотопського району (договір №53.17-06.18СП від 06.04.2018 р.)
  5. Розробка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку Липоводолинського району (договір №86 від 16.04.2018 р.)
  6. Розробка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку Путивльського району (договір №53.17-07.18СП від 02.04.2018 р.)
  7. Розробка проекту прогнозу економічного і соціального розвитку Серединобудського району (договір №53.17-02.18СП від 22.03.2018 р.)

Наукові інтереси:

Інклюзивна економіка;
Економіка енергетики;
Енергетична нерівність;
Комунікаційний менеджмент; 
Маркетингові дослідження; 
Стратегічне управління.

Міжнародні програми та стажування

Стажування за програмою "Scholarships for excellent researchers threatened by the conflict in Ukraine" в Інституті економічних досліджень Словацької академії наук (м. Братислава, Словаччина, 2022-2025 рр.)

Jean Monnet Module 101047530 ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH "Healthy Economy and Policy: European Values for Ukraine"

Стажування в Інституті розвитку міжнародної співпраці  “Modern Trends in Marketing Research” (м. Познань, Польща, березень-квітень 2020). 

Участь у V Міжнародній міждисциплінарній науковій конференції  «Social Development Towards Values Ethics – Technology – Society», (м. Вісла, Польща, 2019).

Стажування  в Університеті Небраска "Teaching Strategies for Virtual Classrooms Faculty Development Program” (Virtual class, USA, 2020).

Стажування в 
Інституті розвитку міжнародної співпраці “Modern Marketing Research: Cognitive Technologies”, 150 годин (м. Познань, Польща,15.09-15.10.2020).

Участь у науковому проєкті “Strengthening scientific capacities and cooperation of Ukrainian universities in AgriSciences” (Чехія, 2020 р.);

Стажування у Вашингтонському державному університеті “Excellence in Teaching & Research” (Global Virtual Program, США, Україна, 2021 р.).

Досягнення:

Лауреат Гранту Президента України GP/F75 "Розроблення збалансованої системи показників управління внутрішніми комунікаціями підприємства як основи формування довгострокової стратегії розвитку в умовах мінливості ринку", № ДР 0118U0055180 (2018 р.);

Лауреат Гранту Президента України GP/F70 «Формування механізму управління внутрішніми комунікаціями промислових підприємств в умовах трансформації галузевих ринків», № ДР 0115U001683 (2017 р.);

Диплом ІІ ступеня у номінації « Самостійна робота студентів» на конкурсі «Педагогічні інновації» СумДУ (2019 р.);

Переможець конкурсу "Кращий викладач очима студентів" 2017-2018 навчального року (Диплом ІІ ступеня).

Керівництво роботою аспірантів:

  1. Хоменко Л.М. (Тема дисертаційного дослідження: "Організаційно-економічні засади управління маркетинговою діяльністю малих та середніх підприємств служби крові". Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність")
  2. Нехорошкова Ю.М.  (Тема дисертаційного дослідження: "Комунікаційно-збутова політика підприємства: організаційно-економічні засади". Спеціальність 075 "Маркетинг")

Перелік охоронних документів:

Сагер Л.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методичний підхід до розроблення стратегічних дій в межах управління внутрішніми комунікаціями промислових підприємств», №74094 від 09.10.2017 р.

Сагер Л.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методичний підхід до діагностики стану внутрішніх комунікацій промислового підприємства», №69848 від 17.01.2017 р.

Сагер Л.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Механізм управління внутрішніми комунікаціями промислових підприємств», №76046 19.01.2018

Сагер Л.Ю., Сигида Л.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Підхід до управління внутрішніми комунікаціями підприємства на основі формування збалансованої системи показників», № 84844 від 25.01.2019 р.

Сагер Л.Ю., Мельник Ю.М., Сигида Л.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Науково-методичний підхід до формування стратегій комерціалізації інноваційної продукції», № 84845 від 25.01.2019 р.

Сагер Л.Ю., Сигида Л.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Теоретико-методичний підхід до вибору інструментів маркетингових комунікацій в контексті трьох рівнів конструктивних змін», № 84846 від 25.01.2019 р.

Сагер Л.Ю., Вакуленко І.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Науково-методичний підхід до формування збалансованої системи показників управління внутрішніми комунікаціями підприємства», № 84848 від 25.01.2019 р.

Захаркіна Л.С., Сигида Л.О., Сагер Л.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір "Методичний підхід до оцінювання привабливості територій у контексті забезпечення національної економічної безпеки", №19104 від 15.06.2020.

Люльов О., Пімоненко Т., Сагер Л. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Науково-методичний інструментарій оцінювання впливу поведінкових каталізаторів забезпечення сталого розвитку національної економіки: транспарентність та суспільна довіра», № 109777 від 25.11.2021 р.

Сигида Л.О., Сагер Л.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Науково-методичний підхід до управління комунікаційною взаємодією стейкхолдерів у ланцюзі комерціалізації інновацій», № 113952 від 09.08.2022 р.

Робота зі студентами:

2015: Булатова А.  - диплом ІІІ ступеня у номінації «Рекламні та комунікативні технології як інструмент впливу на суспільство» Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Сучасна соціально-економічна та правово-демократична ситуація в Україні. Шляхи розвитку України очима молоді».
2017: Захарченко Д. - диплом 2-го ступеня  І Міжвузівського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки «Економіка та управління в сфері торгівлі».
2016: Данилюк Ю. - спеціальна відзнака конкурсу «За високу практичну цінність роботи» ХI Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із маркетингу "Молодь опановує маркетинг" імені І. Ткаченка.
2017: Данилюк Ю. - диплом 3-го ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці», секція «Маркетинг».
2017: Данилюк Ю. - диплом 2-го ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з маркетингу «Молодь опановує маркетинг» імені І. Ткаченка.
2017: Смілянський А. та Булатова А. - спеціальна відзнака «За вдале поєднання технологій маркетингових досліджень» Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з маркетингу «Молодь опановує маркетинг» імені І. Ткаченка.
2020: Вакулішина І. - диплом 3-го ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління у сфері торгівлі».
2020: Колесник А. - диплом 3-го ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг».
2021: Шевченко К. - диплом 1-го ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління у сфері торгівлі».
2021: Назаренко А. - диплом 3-го ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг».