Jean Monnet Module "Green Campus Strategies: EU Experience for Ukrainian Universities" (101085427 — GCAM — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH)

Команда:

Чигрин Олена

Чигрин Олена

Доктор економічних наук, доцент

Васильєва Тетяна

Васильєва Тетяна

Доктор економічних наук, професор

Кириченко Костянтин

Кириченко Костянтин

Кандидат економічних наук, доцент

Білан Юрій

Білан Юрій

Доктор економічних наук, професор

Лазненко Дмитро

Лазненко Дмитро

Кандидат економічних наук, доцент

Цілі Жан Моне Модулю GCAM

вивчення та впровадження європейських практик озеленення академічного середовища, сприяння співпраці студентів, науковців, викладачів, технічного персоналу та топ-менеджменту університету в побудові зелений кампусу, просування екологічних цінностей та культури екологічної відповідальності в університетській спільноті.

Головні завдання Жан Моне Модулю GCAM

- генерація та поширення знаннь та ідей щодо передового європейського досвіду створення зелених університетів та їхньої ролі в сталому розвитку (через підготовку навчального курсу та посібника);

- сприяння діалогу між науковим світом і суспільством для сприяння кліматичній нейтральності, розвитку навичок екологічної обізнаності та екологічних цінностей у суспільстві (через відкритий для всіх міждисциплінарний фестиваль ідей, досліджень і стартап-проектів щодо екологізації робочого/навчального середовища );

- поширення кращих наукових і педагогічних практик, а також студентських ініціатив щодо кліматичної нейтральності та екологічної відповідальності (через конкурс наукової майстерності та педагогічної майстерності, а також створених студентами рекламних роликів та плакатів, екологічно- та енергозберігаючих SMART пристроїв для розвитку зеленого кампусу);

- сприяння ефективній багаторівневій співпраці в академічних колах відповідно до принципів європейської політики згуртованості (через серію круглих столів і навчальних семінарів за участю студентів, викладачів, науковців, технічного персоналу та вищого керівництва з метою розробки дорожніх карт реалізація екологічної політики університету та плану спільних заходів щодо її реалізації);

- розвиток навичок формування екологічної політики, поширення знань про переваги та політику розвитку зеленого кампусу серед широкого кола навчальних закладів усіх рівнів, місцевих і державних інституцій (шляхом розробки Посібника у відкритому доступі щодо впровадження систем екологічного менеджменту в освітніх закладів, їх презентація місцевим органам управління освіти всіх рівнів, МОНУ, іншим закладам освіти, надання консультацій щодо їх виконання).

Матеріали та новини:

СумДУ

Image

БіЕМ

Image
Конгрес-центр
Image

Бібліотека

Image

Розклад

Image
Особистий кабінет
Image

Контакти

40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Тел.: 0542 687 935
Fax: 0542 687 952
Email: info@kmm.sumdu.edu.ua

Image
Image