Освітні програми

Мета освітньої програми.
Програма розроблена відповідно до місії університету та пропонує комплексний підхід у викладанні вищої освіти у галузі маркетингу. Спрямована на формування та розвиток загальних і фахових компетентностей з маркетингу, що направлені на здобуття студентом знань, умінь і навичок спрямованих на ефективне управління маркетинговою діяльністю підприємств у ринкових умовах.
Мета освітньої програми.
Програма розроблена відповідно до місії університету та пропонує комплексний підхід у викладанні вищої освіти в галузі маркетингу. Спрямована на формування та розвиток загальних і фахових компетентностей з маркетингу, що направлені на здобуття студентом знань, вмінь і навичок спрямованих на ефективне управління маркетинговою діяльністю підприємств в ринкових умовах.
Мета освітньої програми.
Програма розроблена відповідно до місії та стратегії університету, спрямована на забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців нової формації у сфері маркетингу, які спроможні виявляти, формулювати та вирішувати комплексні завдання у сфері маркетингової діяльності, володіють компетентностями та навичками, достатніми для вирішення практично значущих проблем, застосовують сучасну методологію та інструментарій педагогічної та наукової діяльності, що трансформується в теоретично та практично цінні результати, які мають наукову новизну.

Контакти

40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Тел.: 0542 687 935
Fax: 0542 687 952
Email: info@kmm.sumdu.edu.ua

Image
Image