Науковий ступінь, звання:

Хабілітований доктор, професор

Посада:

професор кафедри маркетингу

E-mail: h.dzwigol@biem.sumdu.edu.ua 

Тел.: +38 0542 665-143, внутр. 5274
Кабінет К2-126

Основні дисципліни:

Наукові інтереси:

цифровий маркетинг, цифрова економіка, штучний інтелект, управління підприємством, управління змінами, контролінг, реструктуризація підприємства та економіки, методологія дослідження в дисципліні менеджмент та якість, управління розвитком, стратегії розвитку, методи управління, сталий розвиток, енергетична політика, енергетичний менеджмент 

Наукові проекти:

Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи:

  • Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні (№ 0115U004183) 

Освіта та досвід роботи:

2009 р.  – Габілітований доктор наук з управління та якості, Економічний університет ім. Карла Адамецького у Катовіцах. 
1998 р.Доктор економічних наукЕкономічний університет ім. Карла Адамецького у Катовіце                         
1994 р. – Магістр економіки, Економічний університет ім. Карла Адамецького у Катовіце, Факультет Менеджменту, Кафедра Менеджменту та маркетингу
1985 р. – 
Гірничий технікум, Факультет Технічної Експлуатації покладів
1980 р. – 
Будівельний технікум, Факультет Загального будівництва

2022 р. – по т.ч. – Професор, Академія ВСБ в  Домброва-Гурнича
2021 р. – по т.ч. – Професор, Сумський Державний Університет, Суми, Україна
2018 р. – по т.ч. – Член Лондонської академії науки та бізнесу – The London Academy of Science & Business, Лондон 
2019 р. – по т.ч. – Член наукової ради з дисципліни менеджменту та якості, Факультет організації та менеджменту Сілезького технологічного університету
2019 р. – по т.ч. – Член Академії економічних наук України, Київ 
2019 р. – по т.ч. – Академік Академії економічних наук України за спеціальністю «Менеджмент» - дійсний учасник Всеукраїнського з’їзду вчених, Київ
2018 р. – по т.ч. – Почесний професор Житомирського державного технологічного університету в Україні
2018 р. – по т.ч. – Звання Doctor Honoris Causa, Житомирський державний технологічний університет, Україна
2018 р. – по т.ч. – Звання Doctor Honoris Causa - Київський національний університета будівництва і архітектури, Україна
2003 р. – по т.ч. – Професор, Сілезька Політехніка в Глівіце, Відділ Організації і Управління
2010 р. – 2014 р. – П
рофесор Університет технологій та гуманітарних науку м. Бєльсько-Бяла, Факультет Управління та Інформатики, Кафедра Управління
2010 р. – 2011 р. – 
ВикладачЕкономічний університет в Катовіце,Факультет менеджменту, Кафедра Управління підприємством
2008 р. – 2011 р. – Викладач, 
Сілезька вища школа економіки в Катовіцах, факультет менеджменту, кафедра менеджменту
2007 р. – 2009 р. – Викладач, 
Інститут економіки і управління у м. Битом, Кафедра менеджменту
2008 р. – 2009 р. – Викладач, 
Коледж підприємництва в Глівіцах, кафедра економіки

2021 р. – по т.ч. – Guest Editor of Special Issue. Energies an Open Access Journal by MDPI. „Green Economics and Sustainable Management of Energy Sources”
2021 р. – по т.ч. – Guest Editor of Special Issue „Green Economics and Sustainable Management of Energy Sources”
2021 р. – по т.ч. – 
член редколегії наукового журналу Electronic Scientific and Practical Journal. Intellectualization of Logistics and Supply Chain Management. ISSN 2708-3195
2021 р. – по т.ч. –
 член редколегії наукового журналу Journal of Media & Management. Coventry, West Midlands, Великобританія
2020 р. – по т.ч. – 
член редколегії наукового журналу Management and Quality – Управління і Якість, ISSN 2658-2104
2020 р.
 – по т.ч. – член редколегії наукового журналу Naukowe Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series, ISSN 1641-3466
2020 р. – по т.ч. – член редколегії наукового журналу International Business & Economics Studies, USA
2020 р. – по т.ч. – член редколегії наукового журналу Journal “Marketing and Management of Innovations”. Сумський державний університет, 2, Римського-Корсакова, 40007 Суми, Україна (Web of Science)
2020 р. – по т.ч. – член редколегії наукового журналу Virtual Economics. The London Academy of Science and Business. Лондон, Великобританія (Scopus)
2020 р. – по т.ч. – член редколегії наукового журналу International Journal of Economics, Finance and Management Sciences, USA
2020 р. – по т.ч. – член редколегії наукового журналу International Journal of Accounting and Finance Studiese Journal of Business and Management, USA
2020 р. – по т.ч. – член редколегії наукового журналу Journal of Research in Administrative Sciences (JRAS)
2019 р. – по т.ч. –  член редколегії наукового журналу Scientific and Technical Journal: міжвідомчого науково-технічного збірника «Будівельне виробництво». Київський національний університет будівництва і архітектури. Київ, Україна 
2019 р. – по т.ч. – член редколегії наукового журналу Scientific and Technical Journal: науково- технічного журналу «Нові технології в будівництві». ». Київський національний університет будівництва і архітектури. Київ, Україна 
2018 р. – по т.ч. – член редколегії наукового журналу Європейська співпраця (European Cooperation);
2017 р. – по т.ч. – член редколегії наукового журналу Progress in Economic Sciences;
2017 р. – по т.ч. – Економічний вісник Донбасу (Economic Herald of the Donbas), з 2017 року;

Співпраця з промисловістю. 
Керує великими та середніми підприємствами в Польщі. Працював радником з питань розвитку державних та приватних підприємств. Уповноважений ректорів університетів з питань менеджменту, контролінгу та фінансів у Польщі.

рецензент наукових журналів: "Energies", "Marketing and Management of Innovations", "Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series", "Organizacija (Journal of Management, Information Systems and Human Resources)», International Research Journal of Business Studies (IRJBS), HighTech and Innovation Journal, Frontiers in Psychology.

Міжнародні проекти:

  • Європейського інституту інновацій та технологій (EIT) "Enhanced exploration" (No. 160275), 01.04.2017-30.03.2020. 
  • HORIZON 2020 "Sustainable mineral resources by utilizing new exploration technologies" (No. 775971), 01.12.2017 - 30.11.2020
  • Європейського інституту інновацій та технологій (EIT) Inclusion of the ESEE region and Ukraine in innovative exploration developments (No. 17111),  01.01.2018-31.12.2019. 
  • Re Alloys Sp. z o.o.: „Розробка та впровадження інноваційного інтегрованого алгоритму керування процесомвиробництва високоякісних кремнієвих сплавів у дугових електропечах резистивного цеху IV на основі цілісноїсистеми керування його параметрами.” (Akronim: ALGOR4). PO IR, дія 1.1.1., номер проєкту: POIR.01.01.01-00-0093/18.
  • SAGA Poland Sp. z o.o.: „Розробка та запуск інноваційної технології лиття під тиском із застосуваннямспрямованої кристалізації для підвищення якості структури та поверхні малогабаритних деталей” (CONFOCAST), Шлях для Мазовша – національні кошти, номер проєкту: МАЗОВШЕ/0011/19

Досягнення:

  • Почесний професор Житомирського державного технологічного університету в Україні (2018 р.)
  • Звання Doctor Honoris Causa, Житомирський державний технологічний університет, Україна (2018 р.)
  • Звання Doctor Honoris Causa - Київський національний університета будівництва і архітектури, Україна (2018 р.)

Керівництво аспірантами, докторантами та студентами:

Керівник 4 виконаних, 2 захищених докторських дисертацій та 5 докторських рецензій.

Промоутер близько 368 магістерських, інженерних і бакалаврських робіт і рецензент близько 50 магістерських і бакалаврських робіт.