Аспірантура

Маркетинг

Термін навчання : 4 роки
Форма навчання : денна/заочна

Мова навчання: українська/англійська
Контакти
40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Тел.: 0542 687 935
Fax: 0542 687 952
Email: info@kmm.sumdu.edu.ua
Web: dom.biem.sumdu.edu.ua
Ми у соцмережах

Опис програми

Програма доктора філософії у галузі маркетингу спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних ефективно поєднувати та здійснювати професійну й дослідницьку діяльність на основі використання сучасних інструменті маркетингу та передових підходів сучасної науки й практики. Під час навчання здобувачі набудуть і розвинуть професійні й академічні навички та компетенції, зокрема, навчаться вирішувати системні завдання у сфері маркетингової діяльності в умовах мінливості й динамічності середовища, оволодіють методологією наукової та педагогічної діяльності, техніками проведення власних наукових досліджень, які міститимуть наукову новизну, теоретичну та практичну цінність.

Старт кар'єри після аспірантури

Здобувачі-маркетологи мають можливість реалізовувати себе одночасно і як фахівці-практики, і як викладачі-науковці. Вони можуть працювати керівниками підрозділів маркетингу та підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю, консультантами з маркетингу та з раціоналізації виробництва, менеджерами з дослідження ринку та вивчення суспільної думки, науковими співробітниками, викладачами вищого навчального закладу тощо або займатися власною справою. Навчання за програмою охоплює освітню складову (методологія та методи наукових досліджень, управління науковими проектами, методика підготовки наукових праць, глобальні тренди в маркетингу, моделювання в маркетингу) та наукову складову, що передбачає виконання наукового дослідження. Кафедра допомагає здобувачам реалізовувати себе як науковців, створюючи умови для участі у міжнародних конференціях, проходження стажувань за цікавими для них програмами, співпраці із провідними науковцями-партнерами з вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти, написання наукових грантів.

Наукові організації

Здобувачі можуть приєднатися Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених (НТСА) Сумського державного університету. Участь у НТСА дозволить стати частиною команди молодих цілеспрямованих людей-однодумців, заглибитися у наукову творчість, отримати підтримку при виконанні й реалізації інноваційних ідей та проектів.