Публікації :

Публікації Scopus та Web of Science :
2022

 1. Kolosok, S., Saher, L., Kovalenko, Y., & Delibasic, M. (2022). Renewable Energy and Energy Innovations: Examining Relationships Using Markov Switching Regression Model Marketing and Management of Innovations, 2, 151-160. https://doi.org/10.21272/mmi.2022.2-14


2021
 1. Saher, L., Syhyda, L., Korobets, O., Berezianko, T. (2021). Closed-loop supply chain: A bibliometric and visualization analysis. Paper presented at the E3S Web of Conferences, Vol. 234. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123400011
 2. Vakulenko, I., Saher, L., Syhyda L., Kolosok, S., Yevdokymova A. (2021). The first step in removing communication and organizational barriers to stakeholders' interaction in smart grids: A theoretical approach. Paper presented at the E3S Web of Conferences, Vol. 234. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123400020
 3. Vakulenko, I., Saher, L., Lyulyov, O., & Pimonenko, T. (2021). A systematic literature review of smart grids. Paper presented at the E3S Web of Conferences, , 250 doi:10.1051/e3sconf/202125008006
 4. Letunovska, N., Saher, L., Vasylieva, T., & Lieonov, S. (2021). Dependence of public health on energy consumption: A cross-regional analysis. Paper presented at the E3S Web of Conferences, , 250 doi:10.1051/e3sconf/202125004014
 5. Rosokhata, A.; Saher, L.; Stoyanets, N. Butrym, O. Impact of Highly Qualified Personnel's Migration on Economic and Innovative Development. Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development During Global Challenges. 2020. 8215-8236.

2020

 1. Bondarenko A.F., Zakharkina L.S., Saher L.Yu, Syhyda L.O. (2020). The Economic and Marketing Attractiveness of Countries: Measurement and Positioning in Terms of Economic Security. International Journal of Sustainable Development and Planning. 15(4). P. 439-449. DOI: 10.18280/ijsdp.150404
2018
 1. Божкова В.В. , Сагер Л.Ю., Сигида Л.О., Птащенко О.В. (2018). Трансформації інструментарію маркетингових комунікацій в умовах глобалізації. Маркетинг і менеджмент інновацій. №1. С. 72-82
2016
 1. Saher L. Development of Biodegradable Municipal Waste Separate Collection System in Ukraine to Fulfill the Requirements of the European Union Directives / Тetiana Shevchenko, Inna Koblianska, Liudmyla Saher // Journal of Environmental Management and Tourism, 2016.- V. VII. - Issue 3(15). - P. 361-369. 
 2. Мельник Ю.М., Сагер Л.Ю., Ілляшенко Н.С., Рязанцева Ю.М. (2016). Класифікація основних форм та видів маркетингових інтернет-комунікацій. Маркетинг і менеджмент інновацій", №4. С. 43-55.
Статті :
Статті у фахових виданнях:

2022:
 1. Saher, L., Vakulenko, I., Shevchenko, K., Bondarenko, Y., Lyulyov, O. (2022). Bibliometric and Retrospective Analysis on Economic Behavior for Inclusive Growth. Financial Markets, Institutions and Risks, 6(2), 102-111. https://doi.org/10.21272/fmir.6(2).102-111.2022
 2. Хоменко Л. М., Сагер Л. Ю., Любчак В. В. (2022). Дослідження проблем ринку служби крові України. Інфраструктура ринку, 65, 110-115. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct65-19

2021:

 1. Сагер Л.Ю., Сигида Л.О., Назаренко А.П. (2021). Бібліометричний аналіз наукових досліджень з питання сенсорного маркетингу. Вісник СумДУ. Серія Економіка, 1, 76-84.
 2. Сагер Л.Ю, Сигида Л.О., Решетняк Я.Л., Шевченко К.В. (2021). Статистичний аналіз розвитку світового ринку електронної торгівлі. Вісник Хмельницького національного університету, 4, 132-137
 3. Khomenko L.M., Saher L.Yu. Semiotic Analysis of Logos as a Marketing Promotion Tool for Blood Service Enterprises. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2021. №5, Том 1. C. 111-117. DOI: 10.31891/2307-5740-2021-298-5(1)-19.
 4. Летуновська Н.Є., Сагер Л.Ю., Назаренко А.П. (2021). Система забезпечення громадського здоров'я в умовах інклюзивного зростання регіону. Вісник СумДУ. Серія Економіка, 2, 165-171.
 5. Сагер Л.Ю., Вакуленко І.А, Колосок С.І. Оптимізація енергетичної системи як невід'ємна складова побудови інклюзивної економіки України. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2021. 4. C. 9-14. DOI: 10.21272/1817-9215.2021.4-1.
 6. Шевченко К.В., Сагер Л.Ю. Вплив інноваційних технологій на розвиток торгівлі. Економіка та суспільство. 2021. 32. C. 50-64.
 7. Назаренко А.П., Сагер Л.Ю. Переваги та особливості застосування аудіобрендингу в Україні. Вісник СумДУ. Серія Економіка. 2021. 3. C. 234-240. DOI: 10.21272/1817-9215.2021.3-26

2020:

 1. Летуновська Н.Є., Росохата А.С., Сагер Л.Ю., Лазоренко В.Є. (2020). Health threats in the European region and their economic impact: lessons for Ukraine. Економіка і регіон, 3(78),  70-77.
 2. Захаркіна Л., Сагер Л., Сигида Л.  (2020) Дослідження ступеня готовності України до викликів індустрії 4.0 та посилення інноваційної активності. Галицький економічний вісник, 63 (2), 214-222. DOI:https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.02.214 (Index Copernicus)
 3. Росохата А.С., Сагер Л.Ю. (2020). Окремі питання економічної безпеки: дослідження впливу змін у міграційних процесів на економічний та інноваційний розвиток країн. Вісник СумДУ. Серія «Економіка», 1, 62-74. DOI:10.21272/ 1817-9215.2020.1-07 13/6
 4. Сагер Л. Ю., Росохата А. С. (2020). Кадрове забезпечення ІТ-галузі як пріоритетного сектору економічної безпеки країни. Вісник СумДУ. Серія Економіка, 2, 90-96.
 5. Хоменко Л.М., Сагер Л.Ю., Любчак В.В. (2020). Аналіз реклами служби крові в друкованих ЗМІ (на прикладі Сумського обласного центру служби крові). Галицький економічний вісник, 5(66), 170-179. DOI: 10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.05.
 6. Сигида Л.О., Сагер Л.Ю. (2020). Аналіз перспективних напрямків розвитку хімічної промисловості України. Вісник Хмельницького національного університету, 3, 140-143. DOI: 10.31891/2307-5740-2020-282-3-26.
 7. Сагер Л. Ю., Лазоренко В. Є., Шевченко К. В. (2020). Розвиток онлайн-торгівлі в умовах пандемічної кризи COVID-19. Вісник СумДУ. Серія Економіка, 4, 29-36.
 8. Saher L. , Letunovska N. , Nazarenko A. (2020). Comparison of Ukraine and the EU on Key Indicators of a Healthy Economy. Mechanism of Economic Regulation, 3, 134-141.

2019

 1. Сагер Л.Ю., Лазоренко В.Є.  Порівняльна характеристика підприємств роздрібної торгівлі з позиції ефективності використання інструментів мерчандайзингу. Інфраструктура ринку. 2019. №27. C. 182-188
 2. Мельник Ю.М., Сагер Л.Ю., Сигида Л.О. Теоретичні аспекти формування стратегій комерціалізації інноваційної продукції. Вісник Національного Одеського університету. Серія "Економіка". 2019. Т.24. В. 1 (74). С. 69-73
 3. Сигида Л.О., Летуновська Н.Є., Сагер Л.Ю. Формування стратегії випереджаючого інноваційного розвитку в умовах Індустрії 4.0. Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”. 2019. Том 29. № 2.
 4. Сагер Л.Ю., Лазоренко В.Є. Практичні аспекти застосувавння інноваційних методів просування роздрібної мережі. Наукові праці Донецького національного технічного університету. 2019. №2. 75-79.
 5. Сагер Л.Ю., Вакулішина І.М. Логістична та розподільча діяльність як основні фактори успіху торгівлі. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». 2019. № 1. С. 129-132
 6. Сагер Л.Ю., Лазоренко В.Є. Інноваційні методи просування підприємств роздрібної торгівлі. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». 2019. № 2. С. 95-103
 7. Сагер Л.Ю., Сигида Л.О. Досвід та перспективи розвитку інноваційної діяльності у Південній Кореї. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. № 5. С. 216-219 (Index Сореrnicus)

2018

 1. Сагер Л.Ю. Трансформації інструментарію маркетингових комунікацій в умовах глобалізації / В.В. Божкова, О.В.Птащенко, Л.Ю. Сагер, Л.О. Сигида // Маркетинг і менеджмент інновацій, 2018. – №1. – С. 72-82 (Web of Science). 
 2. Сагер Л.Ю., Старків І.Л. Аналіз впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на процес прийняття рішення про купівлю мобільного телефону. Modern Economics, 2018. № 8. С. 179-189. 
 3. Сагер Л.Ю. Лояльність споживача: сутність та види програм / Л.Ю. Сагер, А.А. Колесник // Інфраструктура ринку, 2018. - №20. - С. 176-186
 4. Сагер Л.Ю., Сигида Л.О. Розроблення механізму комерціалізації інноваційної продукції. Вісник Сумського національного аграрного університету, 2018. №6 (76). С.63-70.
 5. Сагер Л.Ю., Сигида Л.О., Євдокимова А.В. Формування теоретичного підходу до управління внутрішніми комунікаціями підприємства на основі збалансованої системи показників. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. Т. 2, № 5. С. 144-148

2017

 1. Сагер Л.Ю. Особливості комплексу маркетингу санаторно-курортної сфери (на прикладі санаторію «ТОКАРІ») / Ю.М. Данилюк,  Л.Ю. Сагер, Л.О. Сигида, Є.І. Нагорний // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №120. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – С. 152-168.
 2. Сагер Л.Ю. Розроблення стратегічного підходу до управління внутрішніми комунікаціями промислових підпримств / Л.Ю. Сагер // Вісник Хмельницького національного уніерситету. Економічні науки. - 2017. - №4. - С.205-209.
 3. Сагер Л.Ю. Моделювання та оптимізація процесу управління внутрішніми комунікаціями підприємства: методичний підхід / Л.Ю. Сагер // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка". - 2017. - № 50. - С.218 - 222.  
 4. Cагер Л.Ю. Порівняльний аналіз показників інноваційної активності України та інших країн світу / Є.І. Нагорний, Л.Ю. Сагер, Л.О. Сигида // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». - 2017. - № 27.
 5. Сагер Л.Ю. Організаційно-методичний механізм впливу на стан внутрішніх комунікацій підприємства / Л.Ю. Сагер // Бізнес-інформ, 2017. - №10. - С. 335-341.

2016

 1. Сагер Л.Ю. Застосування контент-аналізу при дослідженні цінностей у телевізійній рекламі / А.С. Булатова, Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер // Вісник Хмельницького національного університету. - 2016. - №1. 
 2. Сагер Л.Ю. Трансформація маркетингових комунікацій: нетрадиційні види / Ю.М. Мельник, Л.Ю.Сагер, І.Ю.Черкас // Вісник Хмельницького національного університету, 2016. – №2. – С. 164-168.
 3. Сагер Л.Ю. Класифікація основних форм та видів маркетингових інтернет-комунікацій / Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер, Н.С. Ілляшенко, Ю.М. Рязанцева // "Маркетинг і менеджмент інновацій", 2016. - №4. - С. 43-55. (Web of Science). 

2015

 1. Saher L.Yu. The methodic approach to the diagnostics of internal communications at the industrial enterprise / L.Yu. Saher // Marketing and Management of Innovations. - 2015. - №2. - P. 65-75   (Web of Science). 
 2. Сагер Л.Ю. Діагностика стану внутрішніх комунікацій промислового підприємства: методичний підхід / Л.Ю. Сагер // Вісник Сумського державного університету. Серія "Економіка". - 2015. - №4.

Статті у інших виданнях:

2022

 1. Хоменко, Л., & Сагер, Л. (2022). РОЗВИТОК МЕТОДІВ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ. Socio-Economic Relations in the Digital Society2(44), 14–21. https://doi.org/10.55643/ser.2.44.2022.452


2021
 1. Lazorenko, V., Saher, L., & Jasnikowski, J. (2021). Web management as a marketing management determinant: case for pharmaceutical enterprises. Health Economics and Management Review, 2(2), 105-114. https://doi.org/10.21272/hem.2021.2-10
 2. Saher, L., Tambovceva, T., & Miskiewicz, R. (2021). Research Progress and Knowledge Structure of Inclusive Growth: A Bibliometric Analysis. Virtual Economics4(4), 7-20. https://doi.org/10.34021/ve.2021.04.04(1)

2020
 1. Saher L., Syhyda L, Voda H. Determinants of enterprises profitability of chemical industry in modern conditions of economic security ensuring. International marketing and management of innovations. 2020. №5. P. 96-104. (Index Сореrnicus)
 2. Khomenko L., Saher L., Polcyn J. (2020). Analysis of the Marketing Activities in the Blood Service: Bibliometric Analysis. Health Economics and Management Review, 1, 20-36. DOI: 10.21272/hem.2020.1-02.


2018

 1. Saher L.Yu. Supply chain management: world’s companies experience / Оlena Bilovodska, Liubov Syhyda, Liudmyla Saher // Mind Journal, 2018. – №5. 
 2. Сагер Л.Ю. Дослідження особливостей поведінки споживачів у руслі вибору комунікаційних каналів / Л.Ю. Сагер, В.М. Шатова // Економічні студії. – 2015. - №2. - С.138-143
Монографії :

Монографія:

2021

 1. Saher l., Vasylieva T., Tiutiunyk I. Imperatives of inclusive economy and macroeconomic stability: monograph. Szczecin: «Centre of Sociological Research», 2021. 125 c.


2017

 1. Сагер Л.Ю. Управління внутрішніми комунікаціями підприємств: теорія, методика, практика : монографія  / Л.Ю. Сагер. - Київ : Вид-во "Центр навчальної літератури", 2017. - 196 с.

Розділ в монографії:

2020

 1. Letunovska, N., Rosokhata, A., Saher, L. Population health as a determinant of the level of regional development: examples of marketing programs to support a healthy lifestyle. National health as determinant of sustainable development of society: monograph: / за ред. edited by N. Dubrovina, S. Filip.. Братислава: The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2020. C. 527-539.


2018

 1. Saher L.Yu. Current state and prospects for the development of innovative activity of industrial enterprises in Ukraine and the world / L.O. Syhyda, L.Yu. Saher, I. Gryshova // Illiashenko, S.M., Strielkowski, W. (eds.). Innovative Management: theoretical, methodical and applied grounds. 1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague. - P. 83-96.
 2. Saher L.Yu.The problems of development of an effective management system of internal communications and ways to overcome them / L.Yu. Saher, Yu.M. Melnyk, Niño-Amézquita J.  // Illiashenko, S.M., Strielkowski, W. (eds.). Innovative Management: theoretical, methodical and applied grounds. 1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague. - P.176-190.
 3. Сагер Л.Ю. Комерціалізація інноваційної продукції: сутність та етапи / Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер, Л.О. Сигида // Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції  : монографія / за ред. д.е.н., проф. Ілляшенка С.М., к.е.н., доц. Біловодської О.А. - Суми : ФОП Ткачов, 2018. - С. 116-124.
 4. Сагер Л.Ю. Особливості функціонування ланцюгів поставок в умовах Індустрії 4.0 / Л.О. Сигида, Л.Ю. Сагер // Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. - Суми : Триторія, 2018.  - С. 424-433.
 5. Сагер Л.Ю. Управління ланцюгами поставок як ефективний засіб комерціалізації інновацій: світовий досвід / О.А. Біловодська, Л.О. Сигида, Л.Ю. Сагер / Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. Л.М. Таранюка. – Суми: Видавець СНАУ, 2018. – С.125-136.
 6. Сагер Л.Ю. Теоретичні аспекти удосконалення маркетингової діяльності підприємства шляхом інтеграції системи внутрішніх комунікації до системи управління на основі збалансованої системи показників / Л.Ю. Сагер, Л.О. Сигида // Economic and Legal Foundations of the Public Transformations in Conditions of Financial Globalization : monograph / edited by Yu. Pasichnyk − Yunona Publishing, New York, USA, 2018. - 377-384.

2017

 1. Saher L. Methodical aspects of enterprise`s marketing distribution policy diagnostics / L.Syhyda, L.Saher,  N. Ivashova // Transformations in Contemporary Society:  Economic Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. - P. 231-237.

2016

 1. Saher Liudmyla. Features of the mathematical methods and models application in the stock markets analysis / Liubov Syhyda, Anna Rosokhata // Social and Economic Priorities in the Context of Sustainable Development. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. - P. 192-198.
 2. Saher L.Yu., Syhyda L.O. The stages of internal communications diagnostics at the industrial enterprise // Illiashenko, S.M., Strielkowski, W. (eds.). Managing economic growth: marketing, management, and innovations. 1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague,ISBN 978-80-906210-0-8, 2016. - P. 271-283. 
2015
 1. Сагер Л.Ю. Оцінювання маркетингових каналів промислового підприємства: методичний аспект / Л.О. Сигида, Л.Ю. Сагер// Ринково-орієнтоване управління інноваційним розвитком: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Харків : ТОВ «Діса плюс», 2015. – С. 405-419
Підручники, методичні вказівки :
Підручники
2022
 1. Marketing distribution policy : textbook / L. O. Syhyda, L. Yu. Saher, O. M. Olefirenko. — Sumy : Sumy State University, 2022. — 151 р.


Розділи у підручнику: 

2016
 1. Сагер Л.Ю. Біржове ціноутворення / Л.Ю. Сагер, В.В. Божкова // Біржова та торгова діяльність: магістерський курс: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Препринт. – Суми, 2016. – С. 344-369. 
 2. Сагер Л.Ю. Математичний аналіз та статистика біржової діяльності / Л.Ю. Сагер // Біржова та торгова діяльність: магістерський курс: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Препринт. – Суми, 2016. – С. 370-399. 
Конспекти лекцій:
2016
2015
 1.  
   
Методичні вказівки:
2020

 1. Летуновська Н. Є., Сагер Л. Ю. (2020). Стратегічний маркетинг-менеджмент. Суми : СумДУ, 45 c.
Тези доповідей :
2022
 1. Казимірова В.О., Сагер Л.Ю. Сучасні проблеми залучення інвестицій в інноваційну діяльність в Україні. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні»: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Вінниця: Вінницький національний технічний університет, 2022. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2022/paper/view/14749
2021

 1. Vakulenko,  I., Saher, L. , Lyulyov, O. and Pimonenko, T.  (2021). A systematic literature review of smart grids. 1st Conference on Traditional and Renewable Energy Sources: Perspectives and Paradigms for the 21st Century, Vol. 250, 08006. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125008006
 2. Letunovska, N.,  Saher, L.,  Vasylieva, T., and  Lieonov, S. (2021). Dependence of public health on energy consumption: a cross-regional analysis. 1st Conference on Traditional and Renewable Energy Sources: Perspectives and Paradigms for the 21st Century, Vol. 250, 04014 . https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125004014
 3. Шевченко К.В., Сагер Л.Ю. Інновації в маркетингу. V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Маркетингова освіта в Україні»: тези доповідей. : 2021. C. 444-445.2020

 1. Павленко М.С., Сагер Л.Ю. Чат-бот - нова взаємодія зі споживачем. Економічні проблеми сталого розвитку» імені професора Олега Балацького : тези доповідей . Суми : Вид-во СумДУ, 2020. C. .
 2. Москаленко А.О., Сагер Л.Ю. Туристичний маркетинг: особливості та значення. Економічні проблеми сталого розвитку» імені професора Олега Балацького : тези доповідей . Суми : Вид-во СумДУ, 2020. C. .
 3. Корощенко В.О., Сагер Л.Ю. Сучасні проблеми рекламної етики та їх державне регулювання в Україні. Економічні проблеми сталого розвитку» імені професора Олега Балацького : тези доповідей . Суми : Вид-во СумДУ, 2020. C. .
 4. Сагер Л. Ю., Лазоренко В. Є. Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в умовах карантину для виробників продукції. Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей . Херсон : , 2020. C. 203-205.
 5. Вакуленко І.А., Сагер Л.Ю. Комунікації між стейкхолдерами як складова розбудови розумних енергомереж. XХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» MicroCAD-2020 : тези доповідей . Харків : , 2020. C. .
 6. Хоменко Л.М., Сагер Л.Ю., Любчак В.В. Маркетингова програма утримання донорів як складова маркетингового менеджменту в закладах служби крові світу. VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки» : тези доповідей . Луцьк : Луцький НТУ, 2020. C. 265-267.
 7. Хоменко Л.М., Сагер Л.Ю., Любчак В.В. Аналіз використання мобільних додатків в стратегіях бренд-менеджменту служби крові. IІ Міжн. наук.-практ. конф. "Бренд-менеджмент: маркетингові технології" : тези доповідей . Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. C. 146-148.
 8. Khomenko L., Saher L., Liubchak V. Use of Innovation Marketing Tools to Decrease Donor Fears in the Blood Service. VI International Interdisciplinary Scientific Conference (September 24-26, 2020): тези доповідей. : Silesian University of Technology, 2020. C. 40-41.2019

 1. Вакуленко І.А., Сагер Л.Ю.  Окремі питання планового розгортання «розумних» енергетичних мереж як інноваційної складової енергетичної політики України / Нові і нетрадиційні технології в ресурсо- і енергозбереження: Мктеріали ноуково-техничної конференції, 16-18 травня, м. Одеса. – Одеса:ОНТУ, 2019. – С.28-30.
2018
 1. Сагер Л.Ю. Основні аспекти міжнародного маркетингу / А.А. Колесник, Л.Ю. Сагер //  Маркетинг очима молоді: матеріали I Всеукраїнської студентської науково-практичнаої конференції (23-24 травня 2018 року). Хмельницький : ХНУ, 2018. - С. 20-22. 
 2. Сагер Л.Ю. Комунікативна складова при стратегічному управлінні організацією на основі збалансованої системи показників / Л.Ю. Сагер, І.А. Вакуленко // Стратегічні пріорітети соціаотно-економічного розвитку ву мовах інституційних перетворень глобального середовища: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 28-29 вересня 2018 р.). –  Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2018. - С. 66-70. 
 3. Сагер Л.Ю. Місце внутрішніх комунікацій у збалансованій системі показників / Л.Ю. Сагер, Л.О. Сигида // Управління розвитком соціально-економічних систем : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (присвяченої 70-річчю кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту). –  Харків : ХНТУСГ, 2018. - С. 302-304.
 4. Сагер Л.Ю. Роль та значення управління ланцюгами поставок для світових компаній / Л.Ю. Сагер, Л.О. Сигида // Сучасні проблеми менеджменту : матеріали XIV міжнар. наук.-практ. конф. –  К. : Нац. авіац. ун-т, 2018. –  С. 468-469.
 5. Сагер Л.Ю. Сутність та складові Індустрії 4.0 / Л.Ю. Сагер, Л.О. Сигида // Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (5 жовтня 2018 р). – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. – С. 382-384.
 6. Сагер Л.Ю. Етапізація процесу комерціалізації інноваційної продукції / О.А. Біловодська, Л.Ю. Сагер, Л.О. Сигида // тези доповідей XII Міжнародної науково-практичної конференції "Маркетинг та логістика в системі менеджменту" (25-27 жовтня 2018 р.). - Львів : Вид-во Львівської політехніки. - 2018. - С. 18-20.
 7. Сагер Л.Ю. Взаємозв’язок маркетингу та логістичного менеджменту / В.О. Корощенко, Л.Ю. Сагер // Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: Збірник матеріалів ІV всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (28 листопада 2018 року). – Харків, ХНАДУ, 2018. - 473 с.
 8. Сагер Л.Ю. Розробка комунікаційної складової збалансованої системи показників // Л.Ю. Сагер, І.А. Вакуленко // Міжнародна інтернет-конференція «Сучасний менеджмент і економічний розвиток». – Суми, 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://me.fem.sumdu.edu.ua/conf_forum.htm
 9. Сагер Л.Ю. Розробка стратегії просування продукції в соціальних мережах / Л.Ю. Сагер, Ю.М. Нехорошкова // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Економічні проблеми сталого розвитку», присвячена пам'яті професора Олега Балацького (м. Суми, 23 – 27 квітня 2018 р.) / за заг. ред.: Т. А. Васильєвої, Г. О. Швіндіної. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 281-282.
 10. Сагер Л.Ю. Розроблення заходів із удосконалення мерчандайзингової діяльності роздрібного підприємства «Еко-маркет» у м. Суми / Л.Ю. Сагер, В.Є Лазоренко // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Економічні проблеми сталого розвитку», присвячена пам'яті професора Олега Балацького (м. Суми, 23 – 27 квітня 2018 р.) / за заг. ред.: Т. А. Васильєвої, Г. О. Швіндіної. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 256-257.

2017

 1. Сагер Л.Ю. Окремі особливості процесу продукування послуг / Ю.М. Данилюк, Л.Ю. Сагер, Л.О. Сигида //  Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 березня 2017 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 427-431.
 2. Сагер Л.Ю. Особливості вибору онлайн-посередників / Л.Ю. Сагер, Л.О. Сигида // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2017, 17-19 травня 2017р.: у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 257
 3. Сагер Л.Ю. Роль внутрішніх комунікацій на різних етапах життєвого цилу підприємства / Л.Ю.Сагер // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: Матеріали V мінародної науково-практичної конференції. - Львів : Ліга-Прес, 2017. - С.114-115.
 4. Сагер Л.Ю. Цілепокладання промислового підприємства у сфері комунікаційної політики / Л.Ю. Сагер // Стратегія підприємства: підприємницький контекст : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф.; 16-17 листопада 2017 р. - Київ : КНЕУ, 2017. - С. 157-159.
 5. Сагер Л.Ю. Ієрархія принципів управління внутрішніми комунікаціями підприємства / Л.Ю. Сагер // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України: тези доп. XII Міжнар.наук-практ. конф. (м. Хмельницький, 29 листопада - 1 грудня 2017 р.). - Хмельницький : ФОП Горенюк Ю.І., 2017. - С. 139-141.
 6. Сагер Л.Ю. Причини та наслідки неефективності внутрішніх комунікацій підприємства / Н.В. Івашова, Л.Ю. Сагер // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 17-18 листопада 2017 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 3-х частинах. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2017. – Ч. 3. - С. 62-65.
 7. Сагер Л.Ю. Біржі об’єктів права інтелектуальної власності / Н.В. Івашова,  Л.Ю. Сагер //  Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького (м. Суми, 21 – 25 квітня 2017 р.) / за заг. ред.: Т. А. Васильєвої, Г. О. Швіндіної. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 335-336.
2016
 1. Saher L.Yu. The definition of strategic alternatives as an element of internal communications management at the enterprise / L.Yu. Saher, L.O. Syhyda // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization : Conference Proceedings. January 29, 2016. - Klaipeda : Publishing, 2016. - P. 127-131.
 2. Сагер Л.Ю. Основні аспекти застосування фундаментального підходу при аналізі біржового ринку / Н.В. Івашова, Л.Ю.Сагер // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Актуальні проблеми соціальноекономічних систем в умовах трансформаційної економіки» (12-13 квітня 2016 р.). - Дніпропетровськ : Національна металургійна академія України, 2016. - С. 239-243.
 3. Сагер Л.Ю. Дослідження мерчандайзингової діяльності на прикладі роздрібного торговельного підприємства магазину "АТБ" / Ю.М. Данилюк, Л.Ю. Сагер // Молодь опановує маркетинг: зб.мат. Всеукр. міжвуз. наук. студ. конф., 20-21 травня 2016 р. - К. : Українська асоціація маркетингу, 2016. - С. 15-16.
 4. Сагер Л.Ю. Особливості діяльності брокерів на біржовому ринку / Л.О. Сигида, Л.Ю. Сагер // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (18-20 травня 2016 р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків, НТУ «ХПІ». – С. 286
 5. Saher L. The specificity of the industrial products disrtribution / L.Saher, L. Syhyda // Система розробки та постановки продукції на виробництво : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 17-20 травня 2016 року) / редкол.: ОГ. Гусак, К.О. Дядюра. - Суми: Сумський державний університет, 2016. - С. 17.
 6. Сагер Л.Ю. Дослідження поведінки покупців у роздрібних точках / Л.Ю. Сагер, Д.О. Захарченко // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф. (м.Суми, 11–12травня 2016р.): у 2 т. / за заг. ред. О. В. Прокопенко.– Суми: Сумський державний університет, 2016.–Т. 2.  - С. 55-56.
2015
 1. Сагер Л.Ю. Формування послідовності управління внутрішніми комунікаціями підприємств / Л.Ю. Сагер, Ю.М. Мельник // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІІI міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (20-22 травня 2015р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків, НТУ «ХПІ». – С. 226
 2. Сагер Л.Ю. Формування алгоритму діагностики стану внутрішніх комунікацій промислового підприємства / Л.Ю. Сагер, Л.О. Сигида // Маркетингова діяльність  підприємств:  сучасний  зміст: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної  конференції (м. Полтава,  28-29 травня  2015р.). – Полтава : ПУЕТ, 2015. – С. 164-166.
 3. Сагер Л.Ю. Пошук оптимальної моделі вибору стратегій розвитку підприємства / Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер // Збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу», 24-25 вересня 2015 року. – Суми : ФОП Ткачов О.О., 2015. – С. 124-125
 4. Сагер Л.Ю. Застосування інноваційних методів викладання як інструмент маркетингу освітніх послуг / Л.Ю. Сагер, Л.О. Сигида // Збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу», 24-25 вересня 2015 року. – Суми : ФОП Ткачов О.О., 2015. – С. 160-162
 5. Сагер Л.Ю. Розмежування понять «маркетинговий канал» та «канал розподілу» / Л.Ю. Сагер, Л.О. Сигида // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф. (м. Суми, 6–8 травня 2015 р.) : у 2 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – Т. 2. – С. 237-238.
 6. Сагер Л.Ю. Професія мерчандайзера: вимоги до кандидатів / І.Л. Старків, Л.Ю. Сагер // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф. (м. Суми, 27 травня 2015 р.) / за заг. ред. О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – С.239
 7. Сагер Л.Ю. Інструменти нейромаркетингу, що використовуються у мерчандайзингу / К.О. Химочка, Л.Ю. Сагер //  Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 27 травня 2015 р.) / за заг. ред. О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – С.241-242
Тези доповідей під науковим керівництвом:

2021
 1. Bondarenko Ie. COLOR PSYCHOLOGY IN MARKETING ACTIVITIES. XVІІ міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених "MAJESTY OF MARKETING": тези доповідей. : 2021. C. 45-46.


2018
 1.  Колесник А.А. Показники оцінювання конкурентоспроможності товару / А.А. Колесник // Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 травня 2018 р. / редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Електрон. дані. – Х. : ХДУХТ, 2018. - С. 313-314.
 2. Колесник А.А. Стимулювання споживачів магазинів лінії «EVA» / А.А. Колесник // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Економічні проблеми сталого розвитку», присвячена пам'яті професора Олега Балацького (м. Суми, 23 – 27 квітня 2018 р.) / за заг. ред.: Т. А. Васильєвої, Г. О. Швіндіної. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 246-247.
 3. Косторнова С.О. Нативна реклама як напрямок, що може стати світовим стандартом / С.О. Косторнова //  Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Економічні проблеми сталого розвитку», присвячена пам'яті професора Олега Балацького (м. Суми, 23 – 27 квітня 2018 р.) / за заг. ред.: Т. А. Васильєвої, Г. О. Швіндіної. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 247-249.
2017
 1. Волошина Д.О. Міжнародні аспекти маркетингового ціноутворення (на прикладі ринку мобільних пристроїв) /Д.О. Волошина // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького (м. Суми, 21 – 25 квітня 2017 р.) / за заг. ред.: Т. А. Васильєвої, Г. О. Швіндіної. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С.255-257
 2. Колесник А.А. Програми лояльності споживачів: сутність та види / А.А. Колесник // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького (м. Суми, 21 – 25 квітня 2017 р.) / за заг. ред.: Т. А. Васильєвої, Г. О. Швіндіної. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 279-281
 3. Колесник А.А. Екологічні потреби та екологічні товари / А.А. Колесник // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького (м. Суми, 21 – 25 квітня 2017 р.) / за заг. ред.: Т. А. Васильєвої, Г. О. Швіндіної. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 281-283
 4. Павленко Д.С. Еко-тренди як перспективний вид маркетингового впливу на споживача / Д.С. Павленко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького (м. Суми, 21 – 25 квітня 2017 р.) / за заг. ред.: Т. А. Васильєвої, Г. О. Швіндіної. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 300-301
2016
 1. Данилюк Ю.М. Аналіз ступеня дотримання правил мерчандайзингу на прикладі роздрібного торгівельного підприємства «АТБ» / Ю.М. Данилюк // Збірник наукових праць ІІІ студентської науково-практичної Інтернет-конференції «Товарознавчі та маркетингові дослідження товарних ринків». – Вінниця, 2016.
 2. Данько А.С. Особливості мерчандайзингу у точках продажу дитячих товарів / А.С. Данько // Творчий пошук молоді – курс на ефективність: тези доповідей VІІ Міжнародної науково-теоретичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів, студентів, 25 лютого 2016 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2016. – С. 380-381
 3. Пронський Е.А. Інтерактивні методи вивчення маркетингу / Е.А. Пронський // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф. (м. Суми, 11-12травня 2016р.): у 2 т. / за заг. ред. О. В. Прокопенко.– Суми: Сумський державний університет, 2016. – Т. 2. – С. 77-78.
 4. Пронський Е.А. Варіанти підвищення інтернет-репутації підприємства / Е.А. Пронський // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф. (м. Суми, 11-12травня 2016р.): у 2 т. / за заг. ред. О. В. Прокопенко.– Суми: Сумський державний університет, 2016. – Т. 2. –  С. 99-101.
 5. Тележенко М.О. SMM – маркетинг соціальних медіа / М.О. Тележенко // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф. (м. Суми, 11-12травня 2016р.): у 2 т. / за заг. ред. О. В. Прокопенко.– Суми: Сумський державний університет, 2016. – Т. 2. –  С. 101-103.
 6. Булатова А.С. Мотиви, що застосовуються в рекламі / А.С. Булатова // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф. (м. Суми, 11-12травня 2016р.): у 2 т. / за заг. ред. О. В. Прокопенко.– Суми: Сумський державний університет, 2016. – Т. 2. – С. 107-109.
 7. Писаренко К.О. Порівняльний аналіз цін на ринку закладів харчування у м. Суми / К.О. Писаренко // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф. (м.  Суми, 11-12 травня 2016р.): у 2 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко.– Суми: Сумський державний університет, 2016.–Т. 2. – С. 149-150.
2015
 1. Тeслeнко Л.А. Аналіз обмежень у рекламній діяльності з боку держави / Л.А. Тесленко, А.І. Павлюк // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 27 травня 2015 р.) / за заг. ред. О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – С.297-298
Свідоцтва про реєстрацію авторського права:
2022
 1. Сигида Л.О., Сагер Л.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Науково-методичний підхід до управління комунікаційною взаємодією стейкхолдерів у ланцюзі комерціалізації інновацій», № 113952 від 09.08.2022 р.


2021

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Науково-методичний інструментарій оцінювання впливу поведінкових каталізаторів забезпечення сталого розвитку національної економіки: транспарентність та суспільна довіра» № 109777 Україна / Люльов, О., Пімоненко, Т., Сагер, Л.; СумДУ; заяв. 2021-11-25; опубл. 2021-11-25.


2020

 1. Захаркіна Л.С., Сигида Л.О., Сагер Л.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методичний підхід до оцінювання привабливості територій у контексті забезпечення національної економічної безпеки», № 98104 від 15.06.2020 р.


2019

 1. Сагер Л.Ю., Сигида Л.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Підхід до управління внутрішніми комунікаціями підприємства на основі формування збалансованої системи показників», № 84844 від 25.01.2019 р.
 2. Сагер Л.Ю., Мельник Ю.М., Сигида Л.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Науково-методичний підхід до формування стратегій комерціалізації інноваційної продукції», № 84845 від 25.01.2019 р.
 3. Сагер Л.Ю., Сигида Л.О. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Теоретико-методичний підхід до вибору інструментів маркетингових комунікацій в контексті трьох рівнів конструктивних змін», № 84846 від 25.01.2019 р.
 4. Сагер Л.Ю., Вакуленко І.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Науково-методичний підхід до формування збалансованої системи показників управління внутрішніми комунікаціями підприємства», № 84848 від 25.01.2019 р.
2018
 1. Сагер Л.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Механізм управління внутрішніми комунікаціями промислових підприємств», №76046 19.01.2018
2017
 1. Сагер Л.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методичний підхід до розроблення стратегічних дій в межах управління внутрішніми комунікаціями промислових підприємств», №74094 від 09.10.2017
 2. Сагер Л.Ю. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Методичний підхід до діагностики стану внутрішніх комунікацій промислового підприємства», №69848 від 17.01.2017.