Педагогічна практика за професійним спрямуванням

Педагогічна практика за професійним спрямуванням здобувачів ступеня доктор філософії зі спеціальності 075 «Маркетинг» є важливою складовою освітньо-наукової програми, спрямованою на практичну та професійну підготовку здобувачів ступеня доктора філософії до викладацької діяльності. Програма практики розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту», вимог п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 No261 «Про затвердження порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».