Науковий ступінь, звання:

Кандидиат економічних наук

Посада:

Доцент кафедри маркетингу, заступник завідувача кафедри з профорієнтаційної роботи

E-mail:  y.kryvych@biem.sumdu.edu.ua

Тел.: +38 0542 665-143, внутр. 5274
Кабінет К2-126

Автореферат дисертації

Основні дисципліни:

Керівництво аспірантами, докторантами та студентами:

Нікітін Максим Олексйович (2023 р.п.), "Формування маркетингової комунікаційної політики банків"
Принько Дмитро Григорович (2023 р.п.), "Маркетингове забезпечення діяльності підприємств із переробки виробничих і побутових відходів в умовах цифровізації економіки"
Бойко Андрій Олесандрович (2023 р.п.), "Оцінювання значущості бренду підприємства в умовах цифрової економіки"

Наукові проекти:

Відповідальний виконавець НДР «Економіко-математичне моделювання механізму відновлення суспільної довіри до фінансового сектору: запорука економічної безпеки України» (номер державної реєстрації 0117U003924) (2017-2020 р.);

Виконавець НДР «Формування інструментарію детінізації економіки України на основі каузального моделювання траєкторій взаємодії фінансових посередників» (номер державної реєстрації 0120U100473) (2020 р.).

Наукові інтереси:

інновації,
діджітал банкінг,
маркетинг,
управління ризиками

Освіта та досвід роботи:

2024 - по т.ч. член Української асоціації маркетингу.
З 2023 по т.ч.
 - заступник директора з профорієнтацінйої роботи Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету.
З 2023 по т.ч. - 
відповідальний секретар відбіркової комісії Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету.
З 2022 по т.ч - 
доцент кафедри маркетингу Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету.
З 2021 по т.ч - директор ДОЗ «Універ».
2021-2022 доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету.
2020 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, диплом магістра зі спеціальності "Початкова освіта",  М20 №124562 від 31.12.2020 р.
2016 -2021
доцент кафедри банківської справи навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету.
2015-2016 доцент кафедри банківської справи Української академії банківської справи.
2012-2015 старший викладач кафедри банківської справи Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України».
2011-2012 асистент кафедри банківської справи Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України».
2010 –2011 асистент кафедри менеджменту Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України».
2013-2016 Голова Ради молодих вчених ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України».
2010 диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит (2010р.), диплом ДК №067486 від 30 березня 2011 р.
2007-2010 аспірантура, кафедра менеджменту Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України».
2007 диплом магістра (СМ №32527405) зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», ДВНЗ «Українська академія банківської справи» НБУ, м. Суми, Україна 

Міжнародні програми та стажування

Стажування. Банківський інститут Висока школа, м. Прага (Чеська Республіка), «Особливості функціонування кредитних і фінансових інституцій в Чеській республіці», (2017 р.).
Тренинг "Modern business and marketing technologies: European experience", 40 годин Firma Handlowo-Uslugowa «ROSLIN» (Польща, 16 - 25 червня, 2022 р.)
Тренінг з написання проектів на основі кращих практик реалізації міжнародного проекту DISCO (10-14 грудня, 2023 р., м. Краків, Польща, Університет Ігнатіанум)

Стажування та тренінги