Науковий ступінь, звання:

кандидат технічних наук, доцент

Посада:

доцент кафедри маркетингу

Основні дисципліни:

Міжнародний маркетинг

Наукові проекти:

  1. Керівник НДР "Технологічні основи багатоступеневого конвективного сушіння в малогабаритних установках з блоками утилізації та рекуперації тепла" (2019-2021).
  2. Виконавець НДР "Малогабаритні енергозберігаючі модулі із застосуванням багатофункціональних апаратів з інтенсивною гідродинамікою для виробництва, модифікації та капсулювання гранул" (2018-2019)
  3. Виконавець НДР "Підвищення ефективності грануляторів і сушарок з активними гідродинамічними режимами для отримання, модифікації і капсулювання добрив" (2016-2018).
  4. Виконавець НДР "Дослідження гідродинаміки та тепломасообміну в пристроях з дисперсною фазою" (2015 - по т.ч.)
  5. Виконавць НДР "Дослідження та розробка високоефективних пристроїв для  процесів масообміну, кристалізації та сепарації" (2010-2014).

Наукові інтереси:

імерсивний маркетинг,
маркетинг і менеджмент знань,
таргетинг,
трансфер технологій,
управління якістю освітньої та наукової діяльності,
економіка освіти,
цифровізація освіти,
онлайн-освіта.

Освіта та досвід роботи:

Вересень 2020 – по т.ч. - асистент, доцент кафедра маркетингу, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
Вересень 2018 – червень 2020 -
 асистент, кафедра прикладної гідроаеромеханіки, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
Вересень 2017 – жовтень 2022 - керівник, група загальноорганізаційного забезпечення та міжнародного протоколу, управління міжнародного співробітництва, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
Серпень 2016 – грудень 2022 - старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, науково-дослідна лабораторія грануляційного та тепломасообмінного обладнання, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
Листопад 2013 – серпень 2017 - координатор процесу документообігу, група загальноорганізаційного забезпечення, відділ міжнародних зв’язків, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
2010 – серпень 2018 - асистент, кафедра процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв», Сумський державний університет, м. Суми, Україна.

2015 - Аспірантура
. Процеси та обладнання хімічної технології, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
2009-2010Магістратура. Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
2005-2009 - Бакалавратура. Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.
 

Міжнародні програми:

Стажування в Інституті розвитку міжнародної співпраці “Modern Marketing Research: Cognitive Technologies”, 150 годин (м. Познань, Польща,15.09-15.10.2020).
Стажування в project RItrainPlus, University of Milano-Bicocca (Milan, Italy, 2023)
Стажування в Erasmus+ Program (Alexander Dubček University of  Trenčín, 2022)
Стажування в project "Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia", workshop "Open Science and Open Peer Review Best Practices" (TU Graz, Austria, 2021)
Стажування в project "Trends in marketing research" (Stanislaw Staszic University of applied sciences in Pila, Poland, 2021)
Стажування в the project "Implementation of Education Quality Assurance System via Cooperation of University – Business – Government in HEIs" (Universitatea din Craiova, Romania, 2021)
Стажування в project "Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia”, workshop “Best practices for web development and web accessibility" (Wroclaw University of Science and Technology, Poland, 2021)
Стажування в project "Modern marketing research: cognitive technologies" (Institute for International Cooperation Development, Poland, 2020)
Стажування в project "Current Challenges of Local and Regional Development" (Adam Mickiewicz University, Poland, 2018)
Стажування в project "Exceptional Ethics and Academic Integrity in Scientific Research and Teaching" (Stefan cel Mare University from Suceava, Romania, 2018)
Стажування в project "Innovative university management", (Masaryk University, Czech Republic, 2017)

Міжнародні проекти:

Квітень 2022 – по т.ч.: "With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe", Erasmus+ Jean Monnet Module Program of the European Union
Січень 2021 – по т.ч.: 
"Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia", Erasmus+ KA2 Program of the European Union
Жовтень 2018: 
"Exceptional Ethics and Academic Integrity in Scientific Research and Teaching", Stefan cel Mare University from Suceava (Румунія)
Вересень 2018: 
"Current Challenges of Local and Regional Development", Baltic University Program, Adam Mickiewicz University (Польща)
Листопад 2017: 
Innovative university management", Masaryk University (Чехія)
2014 - Youth Exchange Project Within the European Programme “Youth in Action” (Грузія).

Інші активності (участь у громадських організаціях, спілках тощо)

Членство:
International Association of Engineers (IAENG)